X


Dansk

Velkommen til det nye IBCLC Commission-websted!
Med lanceringen af denne nye kommissionsstruktur vil de eksisterende websider, dokumenter og overordnet branding fortsætte med at blive opdateret og overført over tid, så du vil muligvis bemærke ændringer, efterhånden som webstedet fortsætter med at udvikle sig i de kommende uger.

9

Ansøgninger til september 2024 IBCLC-eksamen (på alle IBCLC-eksamensprog) åbner i slutningen af april.

Untitled design (14)
Har du spørgsmål? Kontakt IBLCE’s regionale kontor, der betjener dig.
previous arrow
next arrow

Opdateringer

Marts 2023 & Gencertificering af CERPs certifikater

November 3, 2023
(March 2023 & Recertification by CERPs Certificates — Danish) Udsendelsen af marts 2023 IBCLC-certifikater er i gang. Ud over certifikater fra marts 2023-eksamenen er den første runde af certifikater for kandidater, der er blevet gencertificeret af CERP’er (dem, der med succes er blevet omcertificeret inden 1. juli 2023), også i posten. Bemærk venligst, at over […]

IBCLC Examination Gentest Politikopdatering

August 18, 2023
I et forsøg på at placere kandidater til fremtidig succes ved IBCLC-eksamenen har IBCLC-kommissionen for nylig revideret gentestpolitikken for kandidater, der gennemgår IBCLC-eksamenen. Med virkning fra ansøgninger til september 2024-administrationen vil gentestpolitikken for kandidater, der ikke består IBCLC-eksamenen, være som følger: En mislykket kandidat kan omprøve op til en ekstra gang og skal vente mindst […]

Den opdaterede foreløbige vejledning om brug af teknologi til at imødekomme krav til klinisk praksis i Pathways 1, 2 og 3 er blevet forlænget til den 30. september 2024

August 3, 2023
(The Updated Interim Guidance on the Use of Technology to Meet Pathways 1, 2, and 3 Clinical Practice Requirements has been extended to September 30, 2024 — Danish) Den Opdaterede foreløbige vejledning om brug af teknologi til at opfylde kliniske praksiskrav for vej 1, 2 og 3 forlænges til den 30. september 2024 på grund […]

Ansøgningsoplysninger
(Application Information)

Ansøgninger til april 2024 IBCLC-eksamen (kun på engelsk) er nu åbne!
Ansøgningsfrist for april 2024 IBCLC-eksamen: 4. januar 2024.

Ansøgninger til september 2024 IBCLC-eksamen (på alle IBCLC-eksamensprog) åbner i slutningen af april.


Bemærk, at du vil modtage en kvittering på engelsk, når vi indtaster din ansøgning i vores online legitimationsstyringssystem. Denne e-mail er kvitteringen for din betaling. Det samlede beløb, der betales i den anden e-mail, er USD 0.

2023 Eksamensansøgning
(Initial Examination Application Form – Danish)

2023 Ansøgning om Recertificering ved Eksamen
(Recert via Examination Form – Danish)

2023 Ansøgning om Recertificering med CERPs
(CERP Application Form)

Hvis din certificering udløb i 2022, skal du udfylde Genansættelsesansøgning nedenfor.

  • September 2023 Genansættelsesansøgning (Reinstatement Form – Danish)
  • 2023 Genindsættelse af CERP-applikation (Reinstatement by CERPs Form – Danish)

Ansøgninger om pensioneret status
(Retired Status Application – Danish)


Hvis du har brug for yderligere hjælp til ansøgningsprocessen, kan du se ofte stillede spørgsmål nedenfor eller kontakte dit regionale kontor.

For detaljerede oplysninger om den indledende certificeringsproces og krav henvises til vejledning med ansøgerinformation.

For detaljerede oplysninger om recertificeringsprocessen og kravene henvises til recertificeringsvejledningen.

Eksamensressourcecenter
(Examination Resource Centre)

IBCLC-eksamen tilbydes to gange om året i marts / april (kun på engelsk) og i september (på alle IBLCE-sprog).

September 2023 IBCLC-undersøgelse:

Ansøgninger er nu lukket.
Eksamensadministrationsdatoer: 20. – 29. september 2023

For flere detaljer, se September 2023 IBCLC Examination Candidate Dashboard her.

Undersøgelsesmuligheder i 2023

I år har du muligvis mulighed for at tage eksamen:

Find flere oplysninger om at tage IBCLC-undersøgelsen 2023 på et testcenter her.

Hvis du er i stand til at aflægge eksamen på engelsk, kan du vælge at aflægge eksamen i dit hjem via Live Remote Proctoring (LRP). Du kan lære mere om denne mulighed på engelsk her.

Læs venligst denne vigtige IBLCE-undersøgelsesmuligheder og eksamensdagsmeddelelse.

Vejledning til ansøgere
(Information for Initial Candidates)

Informationsvejledning til kandidater
(Candidate Information Guide – Danish)

Anerkendte ’Breastfeeding Support Counsellor’-organisationer
(Recognised Breastfeeding Support Counsellor Organisations – Danish)

Liste over anerkendte sundhedsfaglige professioner
(Recognised Health Professions – Danish)

Sundhedsvidenskabelig uddannelsesvejledning
(Health Sciences Education Guide – Danish)

Vejledning til Pathway 3-plan
(Pathway 3 Plan Guide – Danish)

PATHWAY 3-PLAN VERIFICERINGSPAKKE
(Pathway 3 Plan Verification Packet – Danish)

Vejledning i recertificering
(Information for Recertifying IBCLCs)

Forberedelse til IBCLC-recertificering
(Prepare for Recertification – Danish)

Vejledning i recertificering
(Recertification Guide – Danish)

Vejledning til optjening af CERP-point
(Individual CERPs Guide – Danish)

Status som afgået IBCLC’er
(IBCLC Retired Status – Danish)

Andre ressourcer og emner af interesse
(Other Resources & Topics of Interest)

Ofte Stillede Spørgsmål
(Frequently Asked Questions – Danish)

Sådan bruger du IBLCE’s onlinesystem
(IBLCE’s Online Systems – Danish)

Fremtidige nøgledatoer (2023-2024)
(Key Dates – Danish)

Politikker og procedurer
(Policies & Procedures)

Hvis du framelder dig eller aflyser en IBCLC®-eksamen
(Examination Withdrawal/Cancellation Policy – Danish)

IBLCE® Recertificering – Retningslinjer for forlængelse
(Recertification Extension Request Policy – Danish)

Politik vedr. brug af IBCLC’s varemærke
(Trademark Use Policy – Danish)

IBLCE® Procedurer for amning under eksamen
(Procedures for Breast/Chestfeeding During Examination – Danish)

Oversættelse af IBCLC-undersøgelsen til en ny sprogpolitik
(Translation of the IBCLC Examination into a New Language Policy – Danish)

Formularer
(Forms)

Bemærk, at alle klager og tilhørende materiale skal indsendes via ShareFile her (vælg modtager: White, A.). Kontakt din lokale afdeling, hvis du har brug for yderligere oplysninger.

Med henblik på beskyttelse af dine oplysninger kan IBLCE ikke modtage materiale vedrørende etiske og disciplinære spørgsmål eller klager via e-mail. Alt materiale vedrørende klager, som modtages via e-mail, vil blive slettet.

Ankeformular: egnethed og recertificering
(Eligibility and Recertification Appeals Form – Danish)

Ankeformular – eksamensresultater
(Examination Outcome Appeals Form – Danish)

Formular til anmodning om manuel pointbedømmelse
(Hand Score Request Form – Danish)

IBCLC certificering verifierings godkendelse
(Certification Verification Form – Danish)

Laktationsspecifik klinisk praksisregnemaskine
(Lactation Specific Clinical Practice Calculator- Danish)

Professionelle standarder
(Professional Standards)

Kliniske kompetencer ved praksis som IBCLC’er
(Clinical Competencies – Danish)

Praksisomfang for certificerede IBCLC
(Scope of Practice – Danish)

Kodeks for professional adfærd for IBCLC’er
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Danish)

Maj 2020:   

Bemærk, at alle etik- og disciplinærklager samt sagsrelaterede materialer indtil videre skal uploades til IBLCELINK via Sharefile på https://iblce.sharefile.com/filedrop på grund af COVID-19. (Vælg modtager: IBLCE Link)

Send venligst ikke etik- og disciplinærklager til IBLCE’s internationale kontor i Fairfax, Virginia, USA, da kontoret er lukket på grund af pandemien og postgangen er forsinket.

På forhånd tak,

Personalet i IBLCE

International Board of Lactation Consultant Examiners kodeks for professionel adfærd klageformular
(Code of Professional Conduct Complaint Form – Danish)

Disciplinære procedurer for den professionelle adfærdskodeks for ibclcs det internationale panel bestående af eksaminatorer for mælkeproduktionskonsulenter
(Disciplinary Procedures – Danish)

Sanktioner mod IBCLC’ere
(Sanctions List – Danish)

IBLCEs retningslinjer for dokumentation
(Documentation Guidelines – Danish)

Beskyttelse, fremme og støtte af amning i Europa: en handleplan
Udviklet og formuleret af deltagere i projektet: Fremme af Amning i Europa(EU Projekt kontrakt N. SPC 2002359)
(Blueprint for Breastfeeding in Europe – Danish)

Rådgivende udtalelser og foreløbige retningslinjer
(Advisory Opinions and Interim Guidance)

Rådgivende udtalelser

Vejledende udtalelse om uddannelse samt IBCLC-egnethed og recertificering
(Advisory Opinion on Education for IBCLC Eligibility and Recertification – Danish)

Rådgivende udtalelse om telesundhed
(Advisory Opinion on Telehealth – Danish)

Rådgivende udtalelse – frenulotomi
(Advisory Opinion on Frenulotomy – Danish)

Vejledende udtalelse: Professionalisme i de sociale mediers tidsalder
(Advisory Opinion on Professionalism in the Social Media Age – Danish)

Vejledende udtalelse: Vurdering, diagnose og henvisning
(Advisory Opinion on Assessment, Diagnosis & Referral – Danish)

Foreløbige retningslinjer

Opdateret foreløbig vejledning til stien 1, 2 og 3-krav til klinisk praksis
(IBLCE Interim Guidance – Danish)