X


Polski

Witamy na nowej stronie Komisji IBCLC!
Wraz z uruchomieniem tej nowej struktury Komisji istniejące strony internetowe, dokumenty i ogólny branding będą z czasem aktualizowane i przenoszone, więc w nadchodzących tygodniach możesz zauważyć zmiany w miarę rozwoju witryny.

9
Aplikacje są już otwarte!

Znajdź aplikacje w „Informacje o aplikacji” poniżej.

Untitled design (14)
Czy masz jakieś pytania? Skontaktuj się z regionalnym biurem IBLCE, które Cię obsługuje.
previous arrow
next arrow

Aktualizacje 

Status nieaktywny i proces przywracania

May 19, 2023
(Inactive Status and the Reinstatement Process — Polish) Status nieaktywny zastąpił Status Wygasły. Wcześniej wygasli kandydaci mogli zostać przywróceni tylko na podstawie egzaminu. Kandydaci mogą teraz przywrócić status nieaktywny poprzez badanie lub CERP. Osoby o statusie nieaktywnym nie certyfikowane jako IBCLC. Jeśli masz obecnie status nieaktywny (tzn. nie recertyfikowałeś się w 2022 r., kiedy wygasł […]

Wnioski o ponowną certyfikację przez punkty CERP lub o przywrócenie są już dostępne

May 18, 2023
(Applications to Recertify by CERPs or to Reinstate are now available — Polish) Wnioski o ponowną certyfikację przez CERP, Przywrócenie przez badanie i Przywrócenie przez CERP są już dostępne. Obecnie wszystkie aplikacje są otwarte! Złóż wniosek w internetowym systemie zarządzania danymi uwierzytelniającymi IBLCE w języku angielskim, niemieckim lub hiszpańskim tutaj. W przypadku wszystkich innych języków […]

Wnioski o egzamin IBCLC są otwarte, a wnioski o ponowną certyfikację przez punkty CERP i przywrócenie zostaną wkrótce otwarte

May 10, 2023
(Applications for the IBCLC Examination are Open and Applications for Recertification by CERPs and Reinstatement Will Open Soon — Polish) Zgłoszenia do egzaminu IBCLC za pośrednictwem ścieżki 1, 2, 3 lub ponownej certyfikacji przez egzamin są już otwarte. Złóż wniosek w internetowym systemie zarządzania danymi uwierzytelniającymi IBLCE w języku angielskim, niemieckim lub hiszpańskim tutaj. W […]

Informacje o aplikacji
(Application Information)

Aplikacje są już otwarte! Znajdź aplikacje w „Informacje o aplikacji” poniżej.


Należy pamiętać, że po wprowadzeniu wniosku do naszego internetowego systemu zarządzania danymi uwierzytelniającymi otrzymasz potwierdzenie w języku angielskim. Ten e-mail jest potwierdzeniem Twojej płatności. Całkowita kwota zapłacona za drugą wiadomość e-mail wyniesie 0 USD.

2023 Wniosek IBLCE o Egzamin Certyfikacyjny
(Initial Examination Application Form – Polish)

2023 Wniosek IBLCE o Recertyfikację Przez Egzami
(Recertification Examination Application Form – Polish)

2023 Wniosek o Recertyfikację Przez pkt. CERP
(Recertification CERP Application Form – Polish)

Jeśli Twoja certyfikacja wygasła w 2022 r., Wypełnij poniższy wniosek o przywrócenie.


Wnioski o status wycofania
(Retired Status Application – Polish)


Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy w procesie aplikacji, zapoznaj się z poniższymi często zadawanymi pytaniami lub skontaktuj się z biurem regionalnym.

Szczegółowe informacje na temat wstępnego procesu certyfikacji i wymagań można znaleźć w Przewodniku informacyjnym dla kandydatów.

Szczegółowe informacje na temat procesu i wymagań recertyfikacji znajdują się w Przewodniku po recertyfikacji.

Centrum zasobów egzaminacyjnych
(Examination Resource Centre)

Egzamin IBCLC jest oferowany dwa razy w roku, w marzec/kwiecień (tylko w języku angielskim) i we wrześniu (we wszystkich językach IBLCE).

Egzamin IBCLC w marcu 2023 r.:

Daty składania wniosków: 21 października – 5 grudnia 2022 r
Daty przeprowadzania egzaminów: 8 – 17 marca 2023 r

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Pulpit kandydata do egzaminu IBCLC z marca 2023 r. tutaj.

Opcje egzaminacyjne w 2023 roku

W tym roku możesz mieć możliwość przystąpienia do egzaminu

Więcej informacji o podejściu do egzaminu IBCLC 2023 w centrum egzaminacyjnym znajdziesz tutaj

Jeśli możesz przystąpić do egzaminu w języku angielskim, możesz zdecydować się na przystąpienie do egzaminu w swoim domu za pośrednictwem funkcji Live Remote Proctoring (LRP). Możesz dowiedzieć się więcej o tej opcji w języku angielskim tutaj

Przeczytaj to ważne Opcje egzaminacyjne IBLCE i Powiadomienie o dniu egzaminu

Szczegółowy zarys treści, informacje techniczne i badania
(Detailed Content Outline, Technical Information & Studies)

Informacje dla wstępnych wnioskodawców
(Information for Initial Candidates)

Informator dla kandydatów
(Candidate Information Guide – Polish)

Uznane organizacje doradców ds. wsparcia karmienia piersią
(Recognised Breastfeeding Support Counsellor Organisations – Polish)

Wykaz uznanych zawodów medycznych
(Recognised Health Professions – Polish)

Przewodnik po Naukach Medycznych
(Health Sciences Education Guide – Polish)

Informator dotyczący planu dla Ścieżki egzaminacyjnej 3
(Pathway 3 Plan Guide – Polish)

Pakiet Weryfikacyjny Planu Do Ścieżki Egzaminacyjnej 3
(Pathway 3 Plan Verification Packet – Polish)

Centrum zasobów egzaminacyjnych
(Examination Resource Centre – Polish)

Informacje dotyczące ponownej certyfikacji IBCLC
(Information for Recertifying IBCLCs)

Przygotuj się do recertyfikacji IBCLC
(Prepare for Recertification – Polish)

Wskazówki do Recertyfikacji
(Recertification Guide – Polish)

Informator – Indywidualne Punkty CERP
(Individual CERPs Guide – Polish)

Centrum zasobów egzaminacyjnych
(Examination Resource Centre – Polish)

Konsultant IBCLC w stanie spoczynku
(IBCLC Retired Status – Polish)

Inne zasoby i interesujące tematy
(Other Resources & Topics of Interest)

Najczęściej zadawane pytania
(Frequently Asked Questions – Polish)

Jak korzystać z systemów IBLCE Online
(IBLCE’s Online Systems)

Kluczowe Daty w 2022-2023 r.
(2022-2023 Key Dates – Polish)

Zasady i procedury
(Policies & Procedures)

Polityka Wycofania z egzaminu IBCLC®/Odwołania
(Examination Withdrawal/Cancellation Policy – Polish)

Recertyfikacja Konsultantów IBLCE® w ramach polityki przedłużenia certyfikacji
(Recertification Extension Request Policy – Polish)

Polityka Korzystania ze Znaków Firmowych dla Konsultantów IBCLC
(Trademark Policy – Polish)

Procedury IBLCE® dotyczące karmienia piersią podczas zdawania egzaminu
(Procedures for Breast/Chestfeeding During Examination – Polish)

Polityka tłumaczenia egzaminu IBCLC na nowy język
(Translation of the IBCLC Examination into a New Language Policy – Polish)

Formularze
(Forms)

Proszę pamiętać, że wszystkie odwołania i związane z nimi materiały należy składać za pośrednictwem ShareFile, w tym miejscu. (Wybierz odbiorcę: White, A.). W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę zwrócić się do swojego biura regionalnego.

Dla Państwa ochrony i prywatności, IBLCE nie może przyjmować materiałów dotyczących etyki i dyscypliny oraz odwołań drogą elektroniczną. Wszelkie materiały odwoławcze otrzymane pocztą elektroniczną będą usuwane.

Formularz odwołania: kwalifikacja i recertyfikacja
(Eligibility and Recertification Appeals Form – Polish)

Formularz odwołania od wyniku egzaminu
(Examination Outcome Appeals Form – Polish)

Formularz wniosku o przeprowadzenie weryfikacji oceny egzaminu
(Hand Score Request Form – Polish)

Upoważnienie Do Weryfikacji Certyfikacji IBLCE
(Certification Verification Form – Polish)

Kalkulator praktyki klinicznej specyficznej dla laktacji
(Lactation Specific Clinical Practice Calculator- Polish)

Profesjonalne standardy
(Professional Standards)

Kompetencje kliniczne Dyplomowanych Konsultantów Laktacyjnych certyfikowanych przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów (IBCLC)
(Clinical Competencies – Polish)

Zakres praktyki dla Dyplomowanych Konsultantów Laktacyjnych certyfikowanych przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów (IBCLC)
(Scope of Practice – Polish)

Kodeks Profesjonalnego Postępowania dla Konsultantów Laktacyjnych IBCLC
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Polish)

Maj 2020:   

Proszę zwrócić uwagę, że ze względu na COVID-19 i do odwołania, wszystkie skargi dotyczące etyki i dyscypliny oraz związane z nimi materiały dotyczące wszelakich spraw muszą być przesyłane do IBLCELINK poprzez Sharefile pod adresem https://iblce.sharefile.com/filedrop. (Wybierz odbiorcę: IBLCE Link)

Prosimy nie wysyłać skarg dotyczących etyki i dyscypliny do Międzynarodowego Biura IBLCE w Fairfax w Wirginii, ponieważ biuro jest zamknięte z powodu pandemii, a działania poczty są opóźnione.

Dziękujemy,
Personel IBLCE

Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych Kodeks Postępowania Zawodowego Formularz Skargi
(Code of Professional Conduct Complaint Form – Polish)

Procedury Dyscyplinarne Do Kodeksu Postępowania Zawodowego IBLCE Dla Międzynarodowej Rady Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych (IBLCE)
(Disciplinary Procedures – Polish)

Sankcje Nałożone Na Konsultantów IBLCE
(Sanctions List – Polish)

Wytyczne IBLCE dotyczące dokumentacji
(Documentation Guidelines – Polish)

Ochrona, propagowanie i wspieranie karmienia piersia w Europie: wzorzec dzialania Opracowany i napisany przez uczestników projektu: Propagowanie karmienia piersia w Europie (Projekt UE Kontrakt Nr SPC 2002359)
(Blueprint for Action for Breastfeeding in Europe – Polish)

Opinie doradcze i wytyczne tymczasowe
(Advisory Opinions and Interim Guidance)

Opinie doradcze

Opinia Doradcza IBLCE ® na temat kształcenia w celu spełnienia wymagań IBCLC dla Kwalifikacji i Recertyfikacji
(Advisory Opinion on Education for IBCLC Eligibility and Recertification – Polish)

Opinia doradcza w sprawie telezdrowia
(Advisory Opinion on Telehealth – Polish)

Opinia doradcza odnośnie frenulotomii
(Advisory Opinion on Frenulotomy – Polish)

Opinia Doradcza: Badanie, Diagnoza oraz Skierowanie
(Advisory Opinion on Assessment, Diagnosis and Referral – Polish)

Opinia doradcza: Profesjonalizm w dobie mediów społecznościowych
(Advisory Opinion on Professionalism in Social Media Age – Polish)

Wytyczne tymczasowe

Zaktualizowano tymczasowe wytyczne dotyczące ścieżek 1, 2 i 3 Wymagania dotyczące praktyki klinicznej
(IBLCE Interim Guidance – Polish)