X


Polski

Witamy na nowej stronie Komisji IBCLC!
Wraz z uruchomieniem tej nowej struktury Komisji istniejące strony internetowe, dokumenty i ogólny branding będą z czasem aktualizowane i przenoszone, więc w nadchodzących tygodniach możesz zauważyć zmiany w miarę rozwoju witryny.

9

Zgłoszenia na egzamin IBCLC we wrześniu 2024 r. (we wszystkich językach egzaminacyjnych IBCLC) zostaną otwarte pod koniec kwietnia.

Untitled design (14)
Czy masz jakieś pytania? Skontaktuj się z regionalnym biurem IBLCE, które Cię obsługuje.
previous arrow
next arrow

Aktualizacje 

Aktualizacja zasad ponownego egzaminu IBCLC

August 18, 2023
W celu przygotowania kandydatów do pomyślnego zdania egzaminu IBCLC w przyszłości, Komisja IBCLC dokonała niedawno przeglądu zasad ponownego egzaminu dla kandydatów przystępujących do egzaminu IBCLC. Począwszy od aplikacji do administracji we wrześniu 2024 r., zasady ponownego egzaminu dla kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu IBCLC, będą następujące: Kandydat, który odrzucił egzamin, może ponownie przystąpić do egzaminu […]

Zaktualizowane tymczasowe wytyczne dotyczące stosowania technologii w celu spełnienia wymagań dotyczących ścieżki 1, 2 i 3 zostały przedłużone do 30 września 2024 r.

August 3, 2023
(The Updated Interim Guidance on the Use of Technology to Meet Pathways 1, 2, and 3 Clinical Practice Requirements has been extended to September 30, 2024 — Polish) Zaktualizowane tymczasowe wytyczne dotyczące korzystania z technologii w celu spełnienia wymagań praktyki klinicznej ścieżek 1, 2 i 3 zostaje przedłużona do 30 września 2024 r. ze względu […]

E-maile z autoryzacją egzaminu z września 2023 r

July 24, 2023
(September 2023 Examination Authorisation Emails — Polish) Rozpoczęliśmy wysyłanie e-maili z autoryzacją egzaminu do kandydatów z września 2023 r., a wielu kandydatów otrzymało już autoryzację. Będziemy je wysyłać przez cały lipiec i sierpień, gdy kandydaci zostaną zatwierdzeni do egzaminu. Sprawdź adres e-mail, który masz u nas w aktach, aby sprawdzić, czy otrzymałeś upoważnienie. Jeśli nie […]

Informacje o aplikacji
(Application Information)

Zgłoszenia na egzamin IBCLC w kwietniu 2024 r. (tylko w języku angielskim) są już otwarte!
Termin składania wniosków na egzamin IBCLC w kwietniu 2024 r.: 4 stycznia 2024 r.

Zgłoszenia na egzamin IBCLC we wrześniu 2024 r. (we wszystkich językach egzaminacyjnych IBCLC) zostaną otwarte pod koniec kwietnia.


Należy pamiętać, że po wprowadzeniu wniosku do naszego internetowego systemu zarządzania danymi uwierzytelniającymi otrzymasz potwierdzenie w języku angielskim. Ten e-mail jest potwierdzeniem Twojej płatności. Całkowita kwota zapłacona za drugą wiadomość e-mail wyniesie 0 USD.

2023 Wniosek IBLCE o Egzamin Certyfikacyjny
(Initial Examination Application Form – Polish)

2023 Wniosek IBLCE o Recertyfikację Przez Egzami
(Recertification Examination Application Form – Polish)

2023 Wniosek o Recertyfikację Przez pkt. CERP
(Recertification CERP Application Form – Polish)

Jeśli Twoja certyfikacja wygasła w 2022 r., Wypełnij poniższy wniosek o przywrócenie.

  • Września 2023 Przywrócenie aplikacji (Reinstatement Form – Polish)
  • 2023 Wniosek o Przywrócenie CERP (Reinstatement by CERPs Form – Polish)

Wnioski o status wycofania
(Retired Status Application – Polish)


Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy w procesie aplikacji, zapoznaj się z poniższymi często zadawanymi pytaniami lub skontaktuj się z biurem regionalnym.

Szczegółowe informacje na temat wstępnego procesu certyfikacji i wymagań można znaleźć w Przewodniku informacyjnym dla kandydatów.

Szczegółowe informacje na temat procesu i wymagań recertyfikacji znajdują się w Przewodniku po recertyfikacji.

Centrum zasobów egzaminacyjnych
(Examination Resource Centre)

Egzamin IBCLC jest oferowany dwa razy w roku, w marzec/kwiecień (tylko w języku angielskim) i we wrześniu (we wszystkich językach IBLCE).

Egzamin IBCLC w marcu 2023 r.:

Aplikacje są teraz zamknięte.
Daty przeprowadzania egzaminów: 8 – 17 marca 2023 r

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Pulpit kandydata do egzaminu IBCLC z marca 2023 r. tutaj.

Opcje egzaminacyjne w 2023 roku

W tym roku możesz mieć możliwość przystąpienia do egzaminu

Więcej informacji o podejściu do egzaminu IBCLC 2023 w centrum egzaminacyjnym znajdziesz tutaj

Jeśli możesz przystąpić do egzaminu w języku angielskim, możesz zdecydować się na przystąpienie do egzaminu w swoim domu za pośrednictwem funkcji Live Remote Proctoring (LRP). Możesz dowiedzieć się więcej o tej opcji w języku angielskim tutaj

Przeczytaj to ważne Opcje egzaminacyjne IBLCE i Powiadomienie o dniu egzaminu

Szczegółowy zarys treści, informacje techniczne i badania
(Detailed Content Outline, Technical Information & Studies)

Informacje dla wstępnych wnioskodawców
(Information for Initial Candidates)

Informator dla kandydatów
(Candidate Information Guide – Polish)

Uznane organizacje doradców ds. wsparcia karmienia piersią
(Recognised Breastfeeding Support Counsellor Organisations – Polish)

Wykaz uznanych zawodów medycznych
(Recognised Health Professions – Polish)

Przewodnik po Naukach Medycznych
(Health Sciences Education Guide – Polish)

Informator dotyczący planu dla Ścieżki egzaminacyjnej 3
(Pathway 3 Plan Guide – Polish)

Pakiet Weryfikacyjny Planu Do Ścieżki Egzaminacyjnej 3
(Pathway 3 Plan Verification Packet – Polish)

Informacje dotyczące ponownej certyfikacji IBCLC
(Information for Recertifying IBCLCs)

Przygotuj się do recertyfikacji IBCLC
(Prepare for Recertification – Polish)

Wskazówki do Recertyfikacji
(Recertification Guide – Polish)

Informator – Indywidualne Punkty CERP
(Individual CERPs Guide – Polish)

Konsultant IBCLC w stanie spoczynku
(IBCLC Retired Status – Polish)

Inne zasoby i interesujące tematy
(Other Resources & Topics of Interest)

Najczęściej zadawane pytania
(Frequently Asked Questions – Polish)

Jak korzystać z systemów IBLCE Online
(IBLCE’s Online Systems)

Kluczowe Daty w 2023-2024 r.
(Key Dates – Polish)

Zasady i procedury
(Policies & Procedures)

Polityka Wycofania z egzaminu IBCLC®/Odwołania
(Examination Withdrawal/Cancellation Policy – Polish)

Recertyfikacja Konsultantów IBLCE® w ramach polityki przedłużenia certyfikacji
(Recertification Extension Request Policy – Polish)

Polityka Korzystania ze Znaków Firmowych dla Konsultantów IBCLC
(Trademark Policy – Polish)

Procedury IBLCE® dotyczące karmienia piersią podczas zdawania egzaminu
(Procedures for Breast/Chestfeeding During Examination – Polish)

Polityka tłumaczenia egzaminu IBCLC na nowy język
(Translation of the IBCLC Examination into a New Language Policy – Polish)

Formularze
(Forms)

Proszę pamiętać, że wszystkie odwołania i związane z nimi materiały należy składać za pośrednictwem ShareFile, w tym miejscu. (Wybierz odbiorcę: White, A.). W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę zwrócić się do swojego biura regionalnego.

Dla Państwa ochrony i prywatności, IBLCE nie może przyjmować materiałów dotyczących etyki i dyscypliny oraz odwołań drogą elektroniczną. Wszelkie materiały odwoławcze otrzymane pocztą elektroniczną będą usuwane.

Formularz odwołania: kwalifikacja i recertyfikacja
(Eligibility and Recertification Appeals Form – Polish)

Formularz odwołania od wyniku egzaminu
(Examination Outcome Appeals Form – Polish)

Formularz wniosku o przeprowadzenie weryfikacji oceny egzaminu
(Hand Score Request Form – Polish)

Upoważnienie Do Weryfikacji Certyfikacji IBLCE
(Certification Verification Form – Polish)

Kalkulator praktyki klinicznej specyficznej dla laktacji
(Lactation Specific Clinical Practice Calculator- Polish)

Profesjonalne standardy
(Professional Standards)

Kompetencje kliniczne Dyplomowanych Konsultantów Laktacyjnych certyfikowanych przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów (IBCLC)
(Clinical Competencies – Polish)

Zakres praktyki dla Dyplomowanych Konsultantów Laktacyjnych certyfikowanych przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów (IBCLC)
(Scope of Practice – Polish)

Kodeks Profesjonalnego Postępowania dla Konsultantów Laktacyjnych IBCLC
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Polish)

Maj 2020:   

Proszę zwrócić uwagę, że ze względu na COVID-19 i do odwołania, wszystkie skargi dotyczące etyki i dyscypliny oraz związane z nimi materiały dotyczące wszelakich spraw muszą być przesyłane do IBLCELINK poprzez Sharefile pod adresem https://iblce.sharefile.com/filedrop. (Wybierz odbiorcę: IBLCE Link)

Prosimy nie wysyłać skarg dotyczących etyki i dyscypliny do Międzynarodowego Biura IBLCE w Fairfax w Wirginii, ponieważ biuro jest zamknięte z powodu pandemii, a działania poczty są opóźnione.

Dziękujemy,
Personel IBLCE

Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych Kodeks Postępowania Zawodowego Formularz Skargi
(Code of Professional Conduct Complaint Form – Polish)

Procedury Dyscyplinarne Do Kodeksu Postępowania Zawodowego IBLCE Dla Międzynarodowej Rady Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych (IBLCE)
(Disciplinary Procedures – Polish)

Sankcje Nałożone Na Konsultantów IBLCE
(Sanctions List – Polish)

Wytyczne IBLCE dotyczące dokumentacji
(Documentation Guidelines – Polish)

Ochrona, propagowanie i wspieranie karmienia piersia w Europie: wzorzec dzialania Opracowany i napisany przez uczestników projektu: Propagowanie karmienia piersia w Europie (Projekt UE Kontrakt Nr SPC 2002359)
(Blueprint for Action for Breastfeeding in Europe – Polish)

Opinie doradcze i wytyczne tymczasowe
(Advisory Opinions and Interim Guidance)

Opinie doradcze

Opinia Doradcza IBLCE ® na temat kształcenia w celu spełnienia wymagań IBCLC dla Kwalifikacji i Recertyfikacji
(Advisory Opinion on Education for IBCLC Eligibility and Recertification – Polish)

Opinia doradcza w sprawie telezdrowia
(Advisory Opinion on Telehealth – Polish)

Opinia doradcza odnośnie frenulotomii
(Advisory Opinion on Frenulotomy – Polish)

Opinia Doradcza: Badanie, Diagnoza oraz Skierowanie
(Advisory Opinion on Assessment, Diagnosis and Referral – Polish)

Opinia doradcza: Profesjonalizm w dobie mediów społecznościowych
(Advisory Opinion on Professionalism in Social Media Age – Polish)

Wytyczne tymczasowe

Zaktualizowano tymczasowe wytyczne dotyczące ścieżek 1, 2 i 3 Wymagania dotyczące praktyki klinicznej
(IBLCE Interim Guidance – Polish)