X


Nederlands

Welkom op de nieuwe site van de IBCLC Commission!
Met de lancering van deze nieuwe structuur van de Commissie zullen de bestaande webpagina’s, documenten en algemene branding in de loop van de tijd worden geüpdatet en getransformeerd, dus het kan zijn dat u veranderingen opmerkt naarmate de website zich de komende weken blijft ontwikkelen.

9

De aanmeldingen voor het IBCLC-examen van september 2024 (in alle IBCLC-examentalen) gaan eind april open.

Untitled design (14)
Heeft u vragen? Neem contact op met het regionale kantoor van IBLCE dat u van dienst is.
previous arrow
next arrow

Updates

Certificaten voor maart 2023 en hercertificering door CERP’s

November 3, 2023
(March 2023 & Recertification by CERPs Certificates — Dutch) De verzending van de IBCLC-certificaten van maart 2023 is in behandeling. Naast de certificaten van het examen van maart 2023, is ook de eerste ronde met certificaten voor kandidaten die zich opnieuw hebben gecertificeerd door CERP’s (degenen die zich op 1 juli 2023 met succes opnieuw […]

Update IBCLC-beleid voor hertesten van examens

August 18, 2023
In een poging om kandidaten voor toekomstig succes op het IBCLC-examen te positioneren, heeft de IBCLC-commissie onlangs het hertestbeleid herzien voor kandidaten die het IBCLC-examen afleggen. Van kracht vanaf aanmelding voor de administratie van september 2024, het hertestbeleid voor kandidaten die niet slagen voor het IBCLC-examen is als volgt: Een niet-geslaagde kandidaat kan maximaal één […]

De bijgewerkte tussentijdse leidraad voor het gebruik van technologie om te voldoen aan de vereisten voor leertrajecten 1, 2 en 3 voor klinische praktijken is verlengd tot 30 september 2024

August 3, 2023
(The Updated Interim Guidance on the Use of Technology to Meet Pathways 1, 2, and 3 Clinical Practice Requirements has been extended to September 30, 2024 — Dutch) De Bijgewerkte tussentijdse leidraad voor het gebruik van technologie om te voldoen aan de vereisten van traject 1, 2 en 3 voor klinische praktijken is verlengd tot […]

Informatie over de toepassing
(Application Information)

Aanvragen voor het IBCLC-examen van april 2024 (alleen in het Engels) zijn nu geopend!
Deadline voor aanmelding voor het IBCLC-examen van april 2024: 4 januari 2024.

De aanmeldingen voor het IBCLC-examen van september 2024 (in alle IBCLC-examentalen) gaan eind april open.


Houd er rekening mee dat u een ontvangstbewijs in het Engels ontvangt wanneer we uw aanvraag invoeren in ons online referentiesysteem. Deze e-mail is het ontvangstbewijs voor uw betaling. Het totale bedrag dat op de tweede e-mail wordt betaald, is $ 0.

2023 Initiële aanmelding voor het IBCLC examen
(Initial Examination Application Form – Dutch)

Aanmelding Voor Hercertificering DMV. Examen 2023
(Recert via Examination Form – Dutch)

2023 Aanmelding voor hercertificering DMV CERPs
(CERP Application Form – Dutch)

Als uw certificering in 2022 is verlopen, vult u de onderstaande herstelaanvraag in.

  • September 2023 Herstelaanvraag (Reinstatement Form – Dutch)
  • 2023 Aanmelding voor herstel door CERPs (Reinstatement by CERPs Form – Dutch)

Aanvragen gepensioneerde status
(Retired Status Applications – Dutch)


Als u extra hulp nodig heeft bij het aanvraagproces, raadpleegt u de onderstaande veelgestelde vragen of neemt u contact op met uw regionale kantoor.

Voor gedetailleerde informatie over het initiële certificeringsproces en de vereisten, raadpleegt u de informatiegids voor de kandidaten.

Voor gedetailleerde informatie over het hercertificeringsproces en de vereisten, raadpleegt u de Hercertificeringsgids.

Informatiecentrum voor examens
(Examination Resource Centre)

(Examination Resource Centre – Dutch)

Het IBCLC-examen wordt twee keer per jaar aangeboden, in maart / april (alleen in het Engels) en in september (in alle IBLCE-talen).

September 2023 IBCLC-examen:

Toepassingen zijn nu gesloten.
Data examenadministratie: 20 – 29 september 2023

Bekijk september 2023 IBCLC Examination Candidate Dashboard hier voor meer informatie.

Onderzoeksmogelijkheden in 2023

Dit jaar heeft u wellicht opties om het examen af te leggen:

Vind hier meer informatie over het afleggen van het IBCLC-examen voor 2023 in een testcentrum.

Als u het examen in het Engels kunt afleggen, kunt u ervoor kiezen om het examen bij u thuis af te leggen via Live Remote Proctoring (LRP). U kunt hier meer over deze optie in het Engels leren.

Lees deze belangrijke IBLCE-examenopties en kennisgeving van de examendag.

Informatie voor initiële aanvragers
(Information for Initial Candidates)

Informatiegids voor de kandidaten
(Candidate Information Guide – Dutch)

Erkende organisaties van borstvoedingsconsulenten
(Recognised Breastfeeding Support Counsellor Organisations – Dutch)

Lijst van erkende beroepen in de gezondheidszorg
(Recognised Health Professions List – Dutch)

Studiegids Gezondheidswetenschappen
(Health Sciences Education Guide – Dutch)

Gids voor stageplannen voor leerweg 3
(Pathway 3 Plan Guide – Dutch)

Stageplan Leerweg 3 Goedkeuringspakket
(Pathway 3 Plan Verification Packet – Dutch)

Informatie voor de hercertificering van IBCLC
(Information for Recertifying IBCLCs)

Voorbereiding voor de IBCLC-hercertificering
(Prepare for Recertification – Dutch)

Handleiding voor hercertificering
(Recertification Guide  – Dutch)

Gids Voor CERP-Studiepunten
(Individual CERPs Guide – Dutch)

IBCLC-ex-actieve status
(IBCLC Retired Status – Dutch)

Andere bronnen en interessante onderwerpen
(Other Resources & Topics of Interest)

Veelgestelde Vragen
(Frequently Asked Questions – Dutch)

Het gebruik van de online systemen van de IBLCE
(IBLCE’s Online Systems – Dutch)

Belangrijke data (2023-2024)
(Key Dates – Dutch)

Beleid en procedures
(Policies & Procedures)

Regels voor zich terugtrekken uit of afzeggen voor het IBCLC®-examen
(Examination Withdrawal/Cancellation Policy – Dutch)

Regels voor verzoek tot verlenging van IBLCE®-hercertificering
(Recertification Extension Policy – Dutch)

Regeling voor het gebruik van het IBCLC-handelsmerk
(Trademark Use Policy – Dutch)

IBLCE®-regels voor het geven van borstvoeding tijdens examens
(Procedures for Breast/Chestfeeding During Examination – Dutch)

Beleid voor vertaling van examens van de IBCLC naar een nieuwe taal
(Translation of the IBCLC Examination into a New Language Policy – Dutch)

Formulieren
(Forms)

Let op: alle beroepsschriften en gerelateerde materialen moeten hier via ShareFile worden ingediend. (Kies ontvanger:  White, A.). Neem voor specifieke informatie contact op met uw regionale vestiging

Voor uw bescherming en privacy kan de IBLCE geen materiaal betreffende Ethiek en Discipline of beroepsschriften via e-mail accepteren. Alle documenten betreffende beroepsschriften die via e-mail worden ontvangen, worden verwijderd.

Beroepsformulier: toelating en hercertificering
(Eligibility and Recertification Appeals Form – Dutch)

Beroepsformulier: examenresultaat
(Examination Outcome Appeals Form – Dutch)

Aanvraagformulier handmatige controle
(Hand Score Request Form – Dutch)

Toestemming Voor Controle Van IBCLC-Certificaat
(Certification Verification Form – Dutch)

Lactatie Specifieke Clinical Practice Calculator
(Lactation Specific Clinical Practice Calculator – Dutch)

Professionele standaarden
(Professional Standards)

Klinische competenties voor de praktijkuitoefening van internationaal gecertificeerde lactatiekundigen IBCLC
(Clinical Competencies – Dutch)

Praktijkkader voor internationaal gecertificeerde lactatiekundigen IBCLC
(Scope of Practice – Dutch)

Gedragscode voor IBCLCs
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Dutch)

Mei 2020. 

Wij wijzen u erop dat als gevolg van COVID-19 en tot nader order alle klachten op het gebied van ethiek en tucht en documenten die op deze zaken betrekking hebben, naar IBLCELINK moeten worden geüpload via Sharefile op https://iblce.sharefile.com/share/filedrop. (Kies ontvanger: IBLCE Link)

Zend geen klachten met betrekking tot ethiek en tucht per post naar het International Office van de IBLCE in Fairfax, Virginia, aangezien het kantoor vanwege de pandemie gesloten is en post vertraging oploopt.

Dank u,

De medewerkers van de IBLCE

Vertrouwelijk Internationale Raad Van Examinatoren Van Lactatiekundigen Code Voor Professioneel Gedrag Klachtenformulier
(Code of Professional Conduct Complaint Form – Dutch)

Tuchtprocedure Voor De Code Voor Professioneel Gedrag Voor IBCLC’S Van De Internationale Raad Van Examinatoren Van Lactatiekundigen (IBLCE)
(Disciplinary Procedures – Dutch)

Tegen IBCLC’s Opgelegde Sancties
(Sanctions List – Dutch)

IBLCE-richtlijnen voor documentatie
(Documentation Guidelines – Dutch)

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie
(Blueprint for Action on Breastfeeding in Europe – Dutch)

Adviezen en voorlopige richtlijnen
(Advisory Opinions and Interim Guidance)

Adviezen

Advies over het onderwijs voor de kwalificeringvoor en hercertificering van de IBCLC
(Advisory Opinion on Education for IBCLC Eligibility and Recertification- Dutch)

Advies over tele-gezondheid
(Advisory Opinion on Telehealth- Dutch)

Standpunt – Frenulotomie
(Advisory Opinion on Frenulotomy – Dutch)

Advies: Professionalisme in het tijdperk van sociale media
(Advisory Opinion on Professionalism in Social Media – Dutch)

Advies: Beoordeling, diagnose en doorverwijzing
(Advisory Opinion on Assessment, Diagnosis and Referral – Dutch)

Tussentijdse begeleiding

Bijgewerkte voorlopige richtlijn bij het gebruik van technologie om te voldoen aan Leerweg 1, 2 en 3 klinische praktijkvereisten
(IBLCE Interim Guidance – Dutch)