X


Jak korzystać z systemów IBLCE Online (Polish)

IBLCE’s Online Systems (Polish)

Internetowy system zarządzania kwalifikacjami IBLCE jest internetową, bezpieczną bazą danych dostarczaną przez Clarus/Brightlink.

Internetowy system zarządzania kwalifikacjami IBLCE może być wykorzystywany do:

 • Wyszukiwania numeru identyfikacyjnego, statusu certyfikacji i terminu ważności certyfikacji IBCLC
 • Składania wniosku o przystąpienie do egzaminu IBCLC i przeglądania wyników egzaminu
 • Ubiegania się o ponowną certyfikację przez punkty Uznania Ustawicznej Edukacji  (CERP)

Strona logowania do systemu zarządzania kwalifikacjami IBLCE znajduje się tutaj. Możesz także kliknąć link „Account Login” (Logowanie do konta) w prawym górnym rogu strony internetowej Komisji IBCLC.

Aby zapewnić jak najlepsze działanie, zalecamy korzystanie z Google Chrome na komputerze, a nie na urządzeniu przenośnym.

System zarządzania kwalifikacjami IBLCE jest obecnie dostępny w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Z niecierpliwością czekamy na udostępnienie go w przyszłości we wszystkich językach IBLCE.

Dostęp do konta

Konsultanci IBCLC, osoby biorące udział w egzaminie IBCLC lub osoby wcześniej zarejestrowane posiadają już konto. Prosimy, aby nie zakładać nowych kont!

Strona logowania do systemu zarządzania kwalifikacjami IBLCE znajduje się tutaj.

1. Gdzie znajdę nazwę użytkownika?

Nazwa użytkownika to główny adres e-mail, który zarejestrowano w naszym systemie. Jest to adres e-mail, który podano przy składaniu wniosku o przeprowadzenie egzaminu IBCLC oraz adres e-mail, na który otrzymywane są wiadomości od IBLCE.

Jeżeli nie masz pewności, jakiego adresu e-mail użyłeś/-aś, lub jeśli wiesz, że adres e-mail zmienił się od ostatniego logowania, skontaktuj się ze swoim regionalnym oddziałem IBLCE.

2. Jestem konsultantem/-ką IBCLC lub zdałem/-am egzamin IBCLC, ale nigdy nie zalogowałem/-am się na swoje konto. Jak mogę się zalogować?

W przypadku braku wcześniejszego dostępu do konta, należy zresetować hasło przy pierwszej próbie zalogowania się.

Przejdź do internetowego systemu zarządzania kwalifikacjami IBLCE i kliknij „Reset Password” (Zresetuj hasło).

Następnie wpisz swój główny adres e-mail i kliknij „Reset Password” (Zresetuj hasło).

Na skrzynkę pocztową otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do odzyskania hasła. Może być konieczne skopiowanie linku z wiadomości e-mail dotyczącej odzyskiwania konta i wklejenie go do przeglądarki.

Link prowadzi do strony, gdzie można zresetować hasło wpisując je dwukrotnie, a następnie należy kliknąć „Change Password and Login” (Zmień hasło i zaloguj się).

W przypadku trudności z dostępem do konta prosimy o kontakt z oddziałem IBLCE obsługującym Państwa region.

3. Nie mam konta. Jak mogę go stworzyć?

Jeśli jesteś Konsultantem IBCLC lub zarejestrowałeś się na egzamin IBCLC, masz konto – nawet jeśli nigdy się nie logowałeś. Więcej informacji na temat dostępu do konta znajdziesz powyżej.

Jeśli nie masz konta, możesz je założyć, przechodząc na stronę logowania tutaj, klikając „Create New Profile” (Utwórz nowy profil) i odpowiadając na pytania, aby uzupełnić swój profil.

4. Jak zmienić adres e-mail powiązany z moim kontem IBLCE?

Aby zaktualizować swój adres e-mail, zaloguj się do systemu zarządzania danymi uwierzytelniającymi online IBLCE za pomocą adresu e-mail zarejestrowanego w IBLCE.

Po zalogowaniu się, w prawym górnym rogu zobaczysz swój adres e-mail. Kliknij to, aby wyświetlić menu rozwijane. Wybierz „Profile” (Profil), a następnie „Update Profile” (Aktualizuj profil). Następnie możesz zmienić swój adres e-mail na dowolny, który jest najlepszy do otrzymywania wiadomości e-mail IBLCE.

Nie twórz nowego konta, jeśli już je posiadasz! Jeśli chcesz zresetować swoje hasło, możesz zobaczyć, jak to zrobić w powyższym FAQ: „Jestem konsultantem IBCLC lub zdałem egzamin IBCLC, ale nigdy nie zalogowałem się na swoje konto. Jak się zalogować?”

5. Jak zaktualizować adres korespondencyjny w internetowym systemie zarządzania danymi uwierzytelniającymi?

Zacznij od zalogowania się do systemu zarządzania danymi uwierzytelniającymi online IBLCE za pomocą adresu e-mail zarejestrowanego w IBLCE.

Po zalogowaniu się, w prawym górnym rogu zobaczysz swój adres e-mail. Kliknij to, aby wyświetlić menu rozwijane. Wybierz „Profile” (profil).

Następnie możesz sprawdzić swoje dane kontaktowe, klikając „Update Profile” (Aktualizuj profil) w lewym górnym rogu (pod adresem e-mail). Następnie możesz wprowadzić zmiany według potrzeb i kliknąć „Save Changes” (Zapisz zmiany).

Nie twórz nowego konta, jeśli już je posiadasz! Jeśli chcesz zresetować swoje hasło, możesz zobaczyć, jak to zrobić w powyższym FAQ: „Jestem konsultantem IBCLC lub zdawałem egzamin IBCLC, ale nigdy nie logowałem się na swoje konto. Jak się zalogować?”

Odszukiwanie ważnych informacji na temat kwalifikacji IBCLC na Twoim koncie

Moje kwalifikacje

Po zalogowaniu się na swoje konto, w zakładce „My Credentials” (Moje kwalifikacje) znajdziesz podstawowe informacje o na temat swoich kwalifikacji IBCLC. Zakładkę „My Credentials” (Moje kwalifikacje) znajdziesz w menu po lewej stronie, tak jak pokazano na zdjęciu.

Po przejściu do zakładki „My Credentials” (Moje kwalifikacje) można znaleźć następujące informacje:

„Credential”“Credential #”„Effective Date”„Expiration Date”„Status”„Valid”„Action”
KwalifikacjeNumer KwalifikacjiData wejścia w życieData wygaśnięciaStatusAktualneDziałanie
IBCLCTo jest twój numer IBCLC (poprzednio L-Numer)Data, kiedy po raz pierwszy uzyskałeś certyfikat*    Data wygaśnięcia twoich kwalifikacji IBCLCJeśli posiadasz aktualne kwalifikacje, status przyjmie wartość „Certified” (Certyfikowany)Jeśli posiadasz aktualne kwalifikacje, w tym miejscu znajdziesz znak kontrolny w zielonym kolorze 

Sprawdzanie statusu zgłoszenia

1. Jak mogę sprawdzić status mojego zgłoszenia na egzaminu IBCLC?

Status zgłoszenia można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto poprzez internetowy system zarządzania kwalifikacjami IBLCE

Jeśli zgłoszenie nie zostało potwierdzone, na stronie głównej pojawi się powiadomienie z dodatkowymi informacjami. Proszę poczekać na e-mail od personelu. Mogą być wymagane dodatkowe informacje lub dokumentacja. 

Jeśli powiadomienie nie jest widoczne po zalogowaniu, status zgłoszenia można sprawdzić klikając na „My Exam Applications” (Moje aplikacje egzaminacyjne) na pasku bocznym (na zdjęciu).

Jeśli status twojego wniosku to „Pending Results” (oczekujące na wyniki) lub „Confirmed” (potwierdzony), nie masz nic więcej do zrobienia w tej chwili; gdy będziesz mógł umówić się na wizytę egzaminacyjną, wyślemy Ci e-mail z autoryzacją do egzaminu.

2. Jak mogę sprawdzić status mojego wniosku o recertyfikację za pośrednictwem punktów CERP?

Możesz zobaczyć status swojego wniosku, logując się na swoje konto za pośrednictwem internetowego systemu zarządzania danymi uwierzytelniającymi IBLCE.

Po zalogowaniu zobaczysz menu pokazane tutaj. Przejdź do zakładki „My Credentials” (Moje dane uwierzytelniające), gdzie możesz sprawdzić, czy Twój wniosek jest kompletny, sprawdzając datę ważności certyfikatu.

Jeśli Twój wniosek został zaakceptowany, Twoja data ważności przesunie się o pięć lat. Jeśli wniosek jest kompletny, w tym momencie nie możesz już nic więcej zrobić.

Jeżeli data ważności nie uległa zmianie, prosimy o oczekiwanie na wiadomość e-mail od personelu. Mogą być wymagane dodatkowe informacje lub dokumentacja.

3. Jak mogę wyświetlić status wniosku o przywrócenie statusu CERP?

Możesz zobaczyć status swojej aplikacji, logując się na swoje konto za pośrednictwem internetowego systemu zarządzania danymi uwierzytelniającymi IBLCE.
Jeśli Twoje zgłoszenie nie zostało potwierdzone, na Twojej stronie głównej zobaczysz powiadomienie z dodatkowymi informacjami. Proszę czekać na e-mail od personelu. Mogą być wymagane dodatkowe informacje lub dokumentacja.

Jeśli na Twoim koncie pojawi się komunikat „Twój wniosek o przywrócenie konta został wstępnie zatwierdzony”, oznacza to, że w tej chwili nie masz nic więcej do zrobienia. W przypadku kandydatów, którzy złożyli wniosek o przywrócenie przez punkty CERP w 2023 r., Twoje poświadczenie IBCLC zacznie obowiązywać 1 stycznia 2024 r.

4. Jak mogę zobaczyć/wydrukować potwierdzenie płatności?

Dostęp do rachunku można uzyskać po zalogowaniu się na swoje konto poprzez internetowy system zarządzania kwalifikacjami IBLCE.   

Po zalogowaniu się, proszę przejść do „My Purchases” (Moje zakupy). Należy znaleźć płatność, za którą chcemy zobaczyć rachunek i kliknąć „View” (Widok) obok tej płatności. W tym miejscu można również wydrukować kopię tego rachunku.

Przeglądanie wyników egzaminów IBCLC

1. W jaki sposób mogę sprawdzić moje wyniki egzaminu IBCLC?

Po zalogowaniu się na swoje konto, przejdź do „Exam Results” (Wyniki egzaminu).

Na stronie „Exam Results” (Wyniki egzaminu) znajdziesz swoje wyniki. Wynik egzaminu może przyjąć wartość:

 • “Result: Pass” (Wynik: Zaliczony)
 • lub “Result: Fail” (Wynik: Niezaliczony).

Osoby, które uzyskają wynik pozytywny egzaminu IBCLC, będą mogły zobaczyć informacje na temat swoich kwalifikacji na stronie „My Credentials” (Moje kwalifikacje). Więcej informacji znajdziesz tutaj.

2. Jak mogę zobaczyć raport z wynikami?

Po zalogowaniu się na swoje konto, przejdź do „Score Reports” (Raport z wynikami).

Na stronie „Score Reports” (Raport z wynikami) możesz kliknąć odpowiednią administrację egzaminu, aby wyświetlić pełny raport z wyników.

Aby pomóc Ci w przeglądzie Twojego raportu z wynikami w języku angielskim, zamieściliśmy tutaj pusty przykładowy raport z wynikami w Twoim języku:

Osoby, które uzyskają wynik pozytywny egzaminu IBCLC, będą mogły zobaczyć informacje na temat swoich kwalifikacji na stronie „My Credentials” (Moje kwalifikacje). Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Ukończenie Samooceny Kształcenia Ustawicznego IBCLC (Samoocena CE)

Samoocena CE jest obecnie dostępna online dla Konsultantów IBCLC, przystępujących do recertyfikacji w 2023 roku, za pośrednictwem Panelu Samooceny CE. Konsultanci IBCLC, którzy mają przejść recertyfikację w latach 2024 – 2026, uzyskają dostęp do końca marca 2023 r. W przypadku Konsultantów IBCLC konto zostanie utworzone, gdy będą mogli przystąpić do samooceny CE. Dowiedz się więcej na temat recertyfikacji tutaj.

Kontakt dla osób posiadających indywidualne konto, mających problem z uzyskaniem do niego dostępu iblce@iblce.org.

1. Czy otrzymam upoważnienie do przeprowadzenia Samooceny CE?

Po zarejestrowaniu się w Panelu Samooceny CE kandydat otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą, że jest uprawniony do wzięcia udziału w Samoocenie CE. Niniejsza wiadomość e-mail nie jest potrzebna do wzięcia udziału w Samoocenie CE. Udział w Samoocenie jest możliwy w dowolnym momencie po rejestracji.

2. W jaki sposób zalogować się do Panelu Samooceny CE?

Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z danymi logowania do Panelu Samooceny CE. Wiadomość e-mail będzie zawierała link do zresetowania hasła, aby uzyskać dostęp do konta.

Po założeniu konta można zalogować się do niego tutaj.

Niniejsza wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres e-mail, który znajduje się we wniosku złożonym do IBLCE.  W przypadku wątpliwości, którego adresu e-mail użyto lub w przypadku zmiany adresu e-mail, należy skontaktować się z regionalnym oddziałem IBLCE.

3. W jaki sposób przywrócić hasło do Panelu Samooceny CE?

Należy przejść do Panelu Samooceny CE i kliknąć “Forgot your password?”(„Zapomniałeś hasła?”) Następnie należy wprowadzić adres e-mail, który podano we wniosku do IBLCE i kliknąć “Reset” („Resetuj”). Wkrótce powinna zostać wysłana wiadomość e-mail z linkiem do zresetowania hasła.

4. W jaki sposób przystąpić do Samooceny CE?

Informacje na temat logowania do Panelu Samooceny CE można znaleźć tutaj. (Więcej informacji na temat logowania znajduje się powyżej)

Po zalogowaniu możesz zmienić język strony w prawym górnym rogu, jeśli chcesz.

Kliknij “Assessment” („Ocena”), aby znaleźć samoocenę CE. Jeśli potrzebujesz dostępu do samooceny CE w innym języku, skontaktuj się z regionem IBLCE, który Cię obsługuje.

Prosimy nie przechodzić do kolejnych kroków, dopóki nie będą Państwo gotowi do wypełnienia dwugodzinnego testu Samooceny CE. Do Panelu Samooceny można zalogować się ponownie i kontynuować w dowolnym momencie.

Kliknij “Launch” („Uruchom”), gdy będziesz gotowy.

Samoocena CE została uruchomiona! Czas przeznaczony na zakończenie Samooceny CE wynosi dwie godziny. Należy przeczytać instrukcje i kliknąć “Next” („Dalej”), aby zakończyć proces samooceny.

5. Jakie są wymagania systemowe, aby przystąpić do samooceny CE?

Minimalne wymagania dla ExamStudio Web Delivery System

Obsługiwane przeglądarki internetowe

 • *Google Chrome w wersji 100 lub nowszej w systemie Windows 8.1 lub nowszym, Mac OS X 10.9 lub nowszy (Mavericks), Chrome OS, Apple iOS
 • Microsoft Edge dla Windows 10
 • Mozilla Firefox w wersji 100 lub nowszej w systemie Windows 8.1 lub nowszym albo Mac OS X 10.9 lub nowszym
 • Safari w systemie Mac OS X 10.10 lub nowszym (Yosemite)

* Zalecane

Sprzęt komputerowy

Windows

 • procesor x86 lub x64 (obsługa trybu 64-bitowego tylko dla przeglądarki Internet Explorer) 1,6 GHz (gigaherca) lub szybszy; 512 MB pamięci RAM

Mac

 • Procesor Intel Core Duo 1,83 GHz (gigaherca) lub szybszy; 512 MB pamięci RAM

iPad Air, tablety z systemem Android (np. Samsung Galaxy Tab S4) i Chromebooki

Dodatkowe ustawienia

 • Rozdzielczość ekranu: minimum 1280 x 720
6. Jak mogę uzyskać dostęp do mojego Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego?

Do Panelu Samooceny CE można zalogować się tutaj. (Więcej informacji na temat logowania znajduje się powyżej)

Należy kliknąć “Past Exams” („Poprzednie egzaminy”) w górnym menu.

W tym miejscu powinna wyświetlić się zakończona Samoocena CE, wraz z datą ukończenia. Należy kliknąć “Score Report” („Podsumowanie Wyników”), aby zobaczyć Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego.

Aby zachować Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, można go wydrukować lub zapisać w formacie PDF.

7. Z kim mogę się skontaktować, jeśli potrzebuję wsparcia?

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z obsługującym Państwa oddziałem IBLCE.