X


Information til gencertificering af IBCLC’er

(Information for Recertifying IBCLCs — Danish)


Forberedelse til IBCLC-recertificering

(Prepare for Recertification)


Vejledning i recertificering

(Recertification Guide)


Guide til individual CERPs ansøgning

(Individual CERPs Guide)


Status som afgået IBCLC’er

(IBCLC Retired Status)