X


Professionele standaarden

(Professional Standards — Dutch)


Klinische competenties voor de praktijkuitoefening van internationaal gecertificeerde lactatiekundigen IBCLC

(Clinical Competencies)


Praktijkkader voor internationaal gecertificeerde lactatiekundigen IBCLC

(Scope of Practice)


Gedragscode voor IBCLCs

(Code of Professional Conduct for IBCLCs)


Vertrouwelijk Internationale Raad Van Examinatoren Van Lactatiekundigen Code Voor Professioneel Gedrag Klachtenformulier

(Code of Professional Conduct for IBCLCs Complaint Form)


Tuchtprocedure voor de Gedragscode voor IBCLC’s

(Disciplinary Procedures)


Tegen IBCLC’s Opgelegde Sancties

(Sanctions List)


IBLCE-richtlijnen voor documentatie

(Documentation Guidelines)