X


Važni Datumi

(Key Dates — Croatian)

IBCLC ispit u travnju 2024

Administrira se diljem svijeta na engleskom jeziku.

Prozor aplikacijekraj studenog 2023. – 4. siječnja 2024
Administracija ispita15. – 20. travnja 2024

2024. Ponovna certifikacija od strane CERP-a

Dostupno online na svim IBLCE jezicima

CE samoocjenjivanje postaje dostupno IBCLC-ima zbog recertifikacije 2024.Siječanj 2023
2024. Ponovna certifikacija od strane CERP-ovog prozora za prijavuKrajem travnja – 30. rujna 2024

Rujan 2024. IBCLC ispit

Provodi se diljem svijeta na deset jezika IBCLC ispita.

Prozor aplikacijeKrajem travnja – 31. svibnja 2024
Administracija ispita10. – 16. rujna 2024