X


Informatie voor het hercertificeren van IBCLC’s

(Information for Recertifying IBCLCs — Dutch)


Voorbereiding voor de IBCLC-hercertificering

(Prepare for Recertification)


Handleiding voor hercertificering

(Recertification Guide)


Gids Voor CERP-Studiepunten

(Individual CERPs Guide)


IBCLC-ex-actieve status

(IBCLC Retired Status)