X


Profesjonalne standardy

(Professional Standards — Polish)


Kompetencje kliniczne Dyplomowanych Konsultantów Laktacyjnych certyfikowanych przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów (IBCLC)

(Clinical Competencies)


Zakres praktyki dla Dyplomowanych Konsultantów Laktacyjnych certyfikowanych przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów (IBCLC)

(Scope of Practice)


Kodeks Profesjonalnego Postępowania dla Konsultantów Laktacyjnych IBCLC

(Code of Professional Conduct for IBCLCs)


Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych Kodeks Postępowania Zawodowego Formularz Skargi

(Code of Professional Conduct for IBCLCs Complaint Form)


Procedury Dyscyplinarne Do Kodeksu Postępowania Zawodowego IBCLC

(Disciplinary Procedures)


Sankcje Nałożone Na Konsultantów IBLCE

(Sanctions List)


Wytyczne IBLCE dotyczące dokumentacji

(Documentation Guidelines)