X


Professionelle standarder

(Professional Standards — Danish)


Kliniske kompetencer ved praksis som IBCLC’er

(Clinical Competencies)


Praksisomfang for certificerede IBCLC

(Scope of Practice)


Kodeks for professional adfærd for IBCLC’er

(Code of Professional Conduct for IBCLCs)


International Board of Lactation Consultant Examiners kodeks for professionel adfærd klageformular

(Code of Professional Conduct for IBCLCs Complaint Form)


Disciplinære Procedurer for den Professionelle Adfærdskodeks for IBCLCS

(Disciplinary Procedures)


Sanktioner mod IBCLC’ere

(Sanctions List)


IBLCEs retningslinjer for dokumentation

(Documentation Guidelines)