X


Profesionalni standardi

(Professional Standards — Croatian)


Kliničke kompetencije za praksu međunarodno certificiranih savjetnika za dojenje (IBCLC)

(Clinical Competencies)


Opseg prakse za međunarodno certificirane savjetnike za dojenje (IBCLC)

(Scope of Practice)


Kodeks profesionalnog ponašanja za IBCLC-ove

(Code of Professional Conduct for IBCLCs)


Komisija IBCLC-ova Kodeks Profesionalnog Ponašanja Obrazac za Podnošenje Pritužbe

(Code of Professional Conduct for IBCLCs Complaint Form)


Disciplinski Postupci za Kodeks Profesionalnog Ponašanja za IBCLC-Ove

(Disciplinary Procedures)


Kazne Izrečene Protiv IBCLC-ova

(Sanctions List)


IBLCE-ove smjernice za vođenje dokumentacije

(Documentation Guidelines)