X


Zasady i procedury

(Policies & Procedures — Polish)


Polityka Wycofania z egzaminu IBCLC®/Odwołania

(Examination Withdrawal/Cancellation Policy)


Recertyfikacja Konsultantów IBCLC® w ramach polityki przedłużenia certyfikacji

(Recertification Extension Request Policy)


Polityka Korzystania ze Znaków Firmowych dla Konsultantów IBCLC

(Trademark Policy)


Procedury dotyczące karmienia piersią podczas zdawania egzaminu IBCLC

(Procedures for Breast/Chestfeeding During Examination)


Polityka tłumaczenia egzaminu IBCLC na język

(Translation of the IBCLC Examination into a Language Policy)