X


Obrazci

(Forms — Slovenian)


Obrazec za pritožbo: izpolnjevanje pogojev in recertifikacija

(Eligibility and Recertification Appeals Form)


Obrazec za pritožbo zoper rezultat izpita

(Exam Outcome Appeal Form) 


Pooblastilo za posredovanje podatkov o certificiranosti IBCLC

(Certification Verification Form)