X


Ugentlige opdateringer (Weekly Updates – Danish)

Planlagt vedligeholdelse i IBLCE’s online legitimationsadministrationssystem

December 5, 2023
(Scheduled Maintenance in IBLCE’s Online Credential Management System — Danish) Hvis du logger ind på IBLCE’s online legitimationsadministrationssystem, vil du muligvis bemærke nogle små ændringer. Dette skyldes planlagt vedligeholdelse af systemet. Hvis du har spørgsmål om din personlige konto, bedes du kontakte den region, der betjener dig.

Marts 2023 & Gencertificering af CERPs certifikater

November 3, 2023
(March 2023 & Recertification by CERPs Certificates — Danish) Udsendelsen af marts 2023 IBCLC-certifikater er i gang. Ud over certifikater fra marts 2023-eksamenen er den første runde af certifikater for kandidater, der er blevet gencertificeret af CERP’er (dem, der med succes er blevet omcertificeret inden 1. juli 2023), også i posten. Bemærk venligst, at over […]

IBCLC Examination Gentest Politikopdatering

August 18, 2023
I et forsøg på at placere kandidater til fremtidig succes ved IBCLC-eksamenen har IBCLC-kommissionen for nylig revideret gentestpolitikken for kandidater, der gennemgår IBCLC-eksamenen. Med virkning fra ansøgninger til september 2024-administrationen vil gentestpolitikken for kandidater, der ikke består IBCLC-eksamenen, være som følger: En mislykket kandidat kan omprøve op til en ekstra gang og skal vente mindst […]

Den opdaterede foreløbige vejledning om brug af teknologi til at imødekomme krav til klinisk praksis i Pathways 1, 2 og 3 er blevet forlænget til den 30. september 2024

August 3, 2023
(The Updated Interim Guidance on the Use of Technology to Meet Pathways 1, 2, and 3 Clinical Practice Requirements has been extended to September 30, 2024 — Danish) Den Opdaterede foreløbige vejledning om brug af teknologi til at opfylde kliniske praksiskrav for vej 1, 2 og 3 forlænges til den 30. september 2024 på grund […]

September 2023 E-mails med autorisation til eksamen

July 24, 2023
(September 2023 Examination Authorisation Emails — Danish) Vi er begyndt at sende e-mails til eksamensautorisation til kandidater fra september 2023, og mange kandidater har nu modtaget deres autorisation. Vi fortsætter med at sende dem i hele juli og august, efterhånden som kandidater er godkendt til eksamen. Tjek venligst den e-mail, du har registreret hos os, […]

Marts 2023 IBCLC-undersøgelsesresultater er tilgængelige online

June 15, 2023
(March 2023 IBCLC Examination Results are Available Online — Danish) Fra i dag er eksamensresultater for marts 2023-eksamenadministrationen blevet frigivet og er klar til at kandidater kan se dem på deres onlinekonti. Alle marts 2023-kandidater skal logge ind på deres online-legitimationsadministrationskonto for at få adgang til deres resultater. Certifikater og id-kort følger med posten i […]

Udgivelsen af undersøgelsesresultater fra marts 2023 er begyndt

June 13, 2023
(The Release of March 2023 Examination Results Has Begun — Danish) Næsten 1.700 kandidater fra 58 lande deltog IBCLC-eksamenen i marts 2023. Frigivelsen af eksamensresultater til kandidater på deres online legitimationsadministrationskonto begyndte i dag. Frigivelse af undersøgelsesresultaterne er en intensiv proces; derfor vil det tage cirka 72 timer at frigive alle undersøgelsesresultater. Eksamensresultaterne skal offentliggøres […]

IBCLC-undersøgelsesspecifikke politikker

June 8, 2023
(IBCLC Examination Specific Policies — Danish) For dem, der planlægger at deltage i IBCLC-eksamenen i september 2023, er det vigtigt at bemærke nogle få politikker, der er specifikke for IBCLC-eksamenen – og afviger en smule fra standardpolitikkerne for Prometric-testcenter. Ansigtsmasker er fortsat påkrævet Som en sundhedsorganisation dedikeret til global folkesundhed, og fordi IBCLC’er arbejder med […]

Planlagt vedligeholdelse i IBLCE’s Online Credential Management System

June 7, 2023
(Scheduled Maintenance in IBLCE’s Online Credential Management System — Danish) Hvis du logger ind på vores online legitimationsadministrationssystem, vil du muligvis bemærke nogle ændringer. Dette skyldes planlagt vedligeholdelse i systemet. Hvis du har spørgsmål om din konto, bedes du kontakte den regionale placering, der betjener dig. Vedligeholdelsen vil også påvirke vores online offentlige register. Vi […]

OPDATERET: Inaktiv status og genindsættelsesprocessen

May 19, 2023
(UPDATED: Inactive Status and the Reinstatement Process — Danish) Inaktiv status har erstattet Udløbet status. Tidligere kunne bortfaldne kandidater kun genoptages ved eksamen. Kandidater kan nu genindtræde ved eksamen eller af CERP’er fra inaktiv status. Personer i inaktiv status er ikke certificeret som IBCLC’er. Hvis du i øjeblikket er i inaktiv status (dvs. du ikke […]

Ansøgninger til gencertificering af CERP’er eller genindsættelse er nu tilgængelige

May 18, 2023
(Applications to Recertify by CERPs or to Reinstate are now available — Danish) Ansøgninger om gencertificering af CERP’er, genindsættelse ved eksamen og genindsættelse af CERP’er er nu tilgængelige. I øjeblikket er alle ansøgninger åbne! Ansøg i IBLCEs online legitimationsstyringssystem på engelsk, tysk eller spansk her. For alle andre sprog, find applikationen på din sprogside. Tak […]

Ansøgninger til IBCLC-eksamenen er åbne, og ansøgninger om gencertificering af CERP’er og genindsættelse åbner snart

May 10, 2023
(Applications for the IBCLC Examination are Open and Applications for Recertification by CERPs and Reinstatement Will Open Soon — Danish) Ansøgninger til IBCLC-eksamenen via Pathway 1, 2, 3 eller Gencertificering ved eksamen er nu åbne. Ansøg i IBLCEs online legitimationsstyringssystem på engelsk, tysk eller spansk her. For alle andre sprog, find applikationen på din sprogside. […]

September 2022 Certifikater sendt

April 28, 2023
(September 2022 Certificates Posted – Danish) Certifikater fra IBCLC-eksamenen i september 2022 og 2022-gencertificering fra CERP’er er med posten. Næsten 7.000 certifikater bliver sendt til IBCLC’er rundt om i verden i denne uge! Bemærk venligst, at disse certifikater sendes til hele verden, og leveringstiden kan variere. I de seneste år har nogle certifikater taget mere […]

Forklaring af processen for Egenvurdering og Recertificering via CERP-point

April 19, 2023
(Clarification on the Self-Assessment and Recertification via CERPs Process — Danish) I slutningen af 2021 indførte IBLCE en ny komponent i recertificeringen via CERP-processen med introduktionen af Efteruddannelse – Egenevaluering (CE Self-Assessment). Da denne proces er forskellig for IBCLC’ere, som tidligere har recertificeret via CERP-point, og fordi der ikke længere er krav om eksamen hvert […]

Opdatering pr. 21. december 2022: Kommende IBLCE-observerede helligdage

December 21, 2022
(Update as of December 21, 2022: Upcoming IBLCE Observed Holidays — Danish) Mandag den 26. december 2022 og mandag den 2. januar 2022 er IBLCE-overholdte helligdage. IBLCE har åbent den 27. – 30. december 2022 og fra tirsdag den 3. januar 2023. Desuden vil EUME-kontoret være lukket fra den 23. december 2022 til den 3. […]

Opdatering pr. 19. december 2022: IBLCE introducerer inaktiv status for 2023

December 20, 2022
(Update as of December 19, 2022: IBLCE Introduces Inactive Status for 2023 — Danish) Som tidligere annonceret introducerer IBLCE en ny “Inaktiv” status den 1. januar 2023, der vil tillade kandidater, der ikke gencertificerede til tiden, at genindtræde enten ved eksamen eller ved CE Self-Assessment og CERP’er. Begyndende med IBCLC’er, der skulle gencertificeres i 2022, […]

Opdatering pr. 16. december 2022: IBCLC-undersøgelsesresultater for september 2022 er tilgængelige online

December 16, 2022
(Update as of December 16, 2022: September 2022 IBCLC Examination Results are Available Online — Danish) Fra i dag er eksamensresultater for september 2022 eksamensadministrationen blevet frigivet og er klar til at kandidater kan se dem på deres onlinekonti. Det online legitimationsadministrationssystem er tilgængeligt på engelsk, spansk og tysk. For alle andre IBLCE-sprog er oversatte […]

Opdatering pr. 13. december 2022: IBLCE er glade for at kunne annoncere et nyt, dynamisk IBCLC-register

December 13, 2022
(Update as of December 13, 2022: IBLCE is pleased to announce a new, dynamic IBCLC registry — Danish) Efter at have gennemført et større projekt for at udnytte yderligere funktioner i IBLCEs database og samtidig bevare privatlivets fred, har IBLCE et nyt, dynamisk register, der giver IBCLC’er et nyttigt værktøj til at verificere deres certificering […]

Opdatering pr. 13. december 2022: Udgivelsen af undersøgelsesresultater fra september 2022 er begyndt

December 13, 2022
(Update as of December 13, 2022: The Release of September 2022 Examination Results Has Begun — Danish) Over 3.800 kandidater fra 83 lande deltog i september 2022 IBCLC-eksamenen. IBLCE begyndte i dag at offentliggøre eksamensresultater til kandidater på deres online legitimationsadministrationskonto. Frigivelse af undersøgelsesresultaterne er en intensiv proces; derfor vil det tage cirka 72 timer […]

Opdatering pr. 5. december 2022: Planlagt vedligeholdelse i IBLCE’s online legitimationsadministrationssystem

December 5, 2022
(Update as of December 5, 2022: Scheduled Maintenance in IBLCE’s Online Credential Management System — Danish) Hvis du logger ind på IBLCE’s online legitimationsadministrationssystem, vil du muligvis bemærke nogle små ændringer. Dette skyldes planlagt vedligeholdelse af systemet. Hvis du har spørgsmål om din personlige konto, bedes du kontakte IBLCE-stedet, der betjener dig. ← Tilbage til […]

Opdatering pr. 22. november 2022: Certifikater for marts/april 2022

November 23, 2022
(Update as of November 22, 2022: March/April 2022 Certificates — Danish) Udsendelsen af marts/april 2022 IBCLC-certifikater er begyndt. Næsten 1.200 certifikater vil blive sendt med posten til IBCLC’er rundt om i verden fra og med denne uge! Tak for tålmodigheden på grund af forsinkelsen. Bemærk venligst, at disse certifikater sendes til hele verden, og leveringstiden […]

Opdatering pr. 7. november 2022: Selvevaluering af efteruddannelse nu tilgængelig for IBCLC’er, der skal gencertificeres i 2023

November 10, 2022
(Update as of November 7, 2022: Continuing Education Self-Assessment Now Available to IBCLCs Due to Recertify in 2023 — Danish) IBCLC Continuing Education (CE) Self-Evaluation er nu tilgængelig for alle IBCLC’er, der skal gencertificeres i 2023. CE-selvvurderingen er påkrævet for alle IBCLC’er, der vælger at gencertificere af CERP’er. IBCLC’er, der skulle gencertificeres i 2023, fik […]

Opdatering pr. 30. september 2022: Fristen for gencertificering af CERP’er er forlænget til 31. oktober 2022

September 30, 2022
(Update as of September 30, 2022: The Deadline to Recertify by CERPs Is Extended to October 31, 2022 — Danish) Da dette er det første år, kandidater kan gencertificere af CERP’er med CE Self-Assessment, har IBLCE forlænget gencertificeringsfristen, kun én gang, for kandidater, der gencertificeres i 2022. Kandidater, der skal forny deres IBCLC-legitimationsoplysninger i 2022 […]

Opdatering pr. 22. september 2022: Hvad kommer næste gang for eksamenskandidater i september 2022?

September 26, 2022
(Update as of September 22, 2022: What Comes Next for September 2022 Examination Candidates? — Danish) Når din undersøgelse er overstået, kan du undre dig over, hvad der derefter sker. Vi har skitseret, hvad der vil ske i løbet af de næste par måneder, så du kan vide, hvad du kan forvente. Eksamensanalyse og score […]

Opdatering pr. 9. september 2022: En påmindelse om IBCLC-undersøgelsespauser

September 13, 2022
(Update as of September 9, 2022: A Reminder About IBCLC Examination Breaks — Danish) Som delt i din e-mail med tilladelse til eksamen, i e-mails med påmindelser om undersøgelse, på COVID-19 ressourcecenteret på siden LRP-oplysninger på Ofte stillede spørgsmål om eksamen og Ofte stillede spørgsmål om COVID-19 på IBLCE-webstedet og i Supplerende vejledning til Live […]

Opdatering pr. 29. august 2022: Selvevalueringen af ​​efteruddannelse kommer snart for 2023-gencertificering af CERP’er

September 8, 2022
(Update as of August 29, 2022: The Continuing Education Self-Assessment is Coming Soon for 2023 Recertification by CERPs — Danish) Skal du omcertificere i 2023? I december 2021 annoncerede IBLCE en periodisk revision af den opdaterede Detaljeret gennemgang af indholdet, med virkning fra 2023, og derfor reviderer IBLCE CE-selvvurderingen for at være i overensstemmelse med […]

Opdatering pr. 19. august 2022: Gennemgang af IBLCE’s ID-politik

August 26, 2022
(Update as of August 19, 2022: Review of IBLCE’s ID Policy — Danish) Hvis du tager IBCLC-eksamenen i september 2022, er det vigtigt, at du gennemgår IBLCE ID-politikken og tjekker dine ID’er! For at opnå adgang til prøven skal kandidater fremvise TO (2) former for identifikation. For- og efternavnet på de to former for ID, […]

Opdatering pr. 12. august 2022: Opdatering af eksamensplanlægning i september 2022

August 19, 2022
(Update as of August 12, 2022: September 2022 Examination Scheduling Update — Danish) Planlægning er i gang for de fleste IBCLC-eksamenskandidater fra september 2022. IBLCE fortsætter med at sende e-mails med godkendelse af eksamen regelmæssigt i hele august til resten af ​​de godkendte september-kandidater. Hidtil har 86 % af de kandidater, der har modtaget deres […]

Opdatering pr. 29. juli 2022: Opdateret IBCLC-registrering er nu tilgængelig

August 10, 2022
(Update as of July 29, 2022: Updated IBCLC Registry Now Available — Danish) IBLCE’s offentlige register er blevet opdateret til at omfatte certificeringsopdateringer fra IBCLC-eksamenadministrationen i marts/april 2022 og gencertificering af CERP’er fra 1. juli 2022. Tak til alle IBCLC’er rundt om i verden for jeres utrolige engagement i at støtte ammefamilier! For IBCLC’er, der […]

Opdatering pr. 22. juli 2022: IBLCE begynder at sende september 2022 e-mails med godkendelse af eksamen

August 9, 2022
(Update as of July 22, 2022: IBLCE Begins Sending September 2022 Examination Authorisation Emails — Danish) IBLCE er begyndt at sende e-mails med eksamensautorisation til september 2022-kandidater og vil fortsætte med at sende dem i hele juli og august, indtil alle godkendte kandidater har modtaget dem. Vi vil offentliggøre regelmæssige statusopdateringer på IBLCE COVID-19 ressourcecenter […]

Opdatering pr. 15. juli 2022: Næste trin for september 2022 IBCLC-eksamenskandidater

July 22, 2022
(Update as of July 15, 2022: Next Steps for September 2022 IBCLC Examination Candidates — Danish) Hvis du ansøgte om at deltage i IBCLC-undersøgelsen i september 2022, tak for dit engagement i professionel amning! Når du har indsendt din ansøgning, undrer du dig måske over, hvad der kommer næste gang. Læs venligst nedenfor for at […]

Opdatering pr. 8. juli 2022: Endelig 2021-certifikatopdatering

July 12, 2022
(Update as of July 8, 2022: Final 2021 Certificate Update — Danish) Udsendelsen af ​​september 2021 IBCLC-undersøgelse og gencertificering af CERPs certifikater er nu afsluttet. Over 6.000 certifikater er blevet sendt med posten og er på vej til IBCLC’er rundt om i verden! Bemærk venligst, at disse certifikater sendes til hele verden, og leveringstiden kan […]

Opdatering pr. 30. juni 2022: Den opdaterede foreløbige vejledning om brug af teknologi til at opfylde krav til klinisk praksis på pathways 1, 2 og 3 er forlænget til 30. september 2023

July 8, 2022
(Update as of June 30, 2022: The Updated Interim Guidance on the Use of Technology to Meet Pathways 1, 2 and 3 Clinical Practice Requirements is extended to September 30, 2023 — Danish) Den Opdateret foreløbig vejledning om brug af teknologi til at opfylde Pathways 1, 2 og 3 Klinisk Practice Requirements er forlænget til […]

Opdatering pr. 29. juni 2022: IBLCE 2023-nøgleundersøgelse og gencertificering af CERPs Datoer annonceret

July 7, 2022
(Update as of June 29, 2022: IBLCE 2023 Key Examination and Recertification by CERPs Dates Announced — Danish) IBCLC-eksamenen tilbydes to gange om året, i marts og/eller april (engelsk) og i september (på alle IBLCE-sprog). Tidsplanen for ansøgning og administration af 2023 IBCLC-eksamenen er som følger: Ansøgningsdatoer til marts 2023-eksamen:21. oktober – 5. december 2022 […]

Opdatering pr. 23. juni 2022: Resultaterne af IBCLC-undersøgelsen i marts/april 2022 er tilgængelige online

June 28, 2022
(Update as of June 23, 2022: March/April 2022 IBCLC Examination Results are Available Online — Danish) Fra i dag er eksamensresultater for marts/april 2022 eksamensadministrationen blevet frigivet og er klar til at kandidater kan se dem på deres onlinekonti. Alle marts/april 2022-kandidater skal logge ind på deres online legitimationsadministrationskonto for at få adgang til deres […]

Opdatering pr. 22. juni 2022: Udgivelsen af ​​undersøgelsesresultaterne for marts/april 2022 er begyndt

June 22, 2022
(Update as of June 22, 2022: The Release of March/April 2022 Examination Results Has Begun — Danish) Over 1.500 kandidater fra cirka 50 lande deltog i marts/april 2022 IBCLC-eksamen. IBLCE begyndte i dag at offentliggøre eksamensresultater til kandidater på deres online legitimationsadministrationskonto. At frigive undersøgelsesresultaterne er en intensiv proces; derfor vil det tage cirka 72 […]

Opdatering pr. 14. juni 2022: Planlagt vedligeholdelse i IBLCE’s online legitimationsstyringssystem

June 16, 2022
(Update as of June 14, 2022: Scheduled Maintenance in IBLCE’s Online Credential Management System — Danish) Hvis du logger ind på IBLCEs online legitimationsadministrationssystem, vil du muligvis bemærke nogle små ændringer. Dette skyldes planlagt vedligeholdelse på systemet. Hvis du har spørgsmål om din personlige konto, bedes du kontakte IBLCE-adressen, der betjener dig. For IBCLC’er, der […]

Opdatering pr. 1. juni 2022: IBLCE’s Online Credential Management System-problem løst og deadline for at ansøge om IBCLC-eksamenen i september 2022 forlænget til 2. juni 2022

June 1, 2022
(Update as of June 1, 2022: IBLCE’s Online Credential Management System Issue Resolved and Deadline to Apply for the September 2022 IBCLC Examination Extended Through June 2, 2022 — Danish) IBLCE’s online legitimationsadministrationssystem behandler igen alle betalinger, inklusive ansøgninger til september 2022 IBCLC-eksamen. Tak for din tålmodighed, mens vi løste dette problem. For at kompensere […]

Opdatering pr. 31. maj 2022: IBLCE’s online legitimationsadministrationssystem oplever et teknisk problem

May 31, 2022
(Update as of May 31, 2022: IBLCE’s Online Credential Management System Experiencing Technical Issue — Danish) IBLCEs online legitimationsstyringssystem oplever en teknisk fejl, der påvirker alle betalinger. Vi arbejder på at få dette problem løst så hurtigt som muligt. Vi deler, når problemet er løst. Tak for din tålmodighed. ← Tilbage til COVID-19 ressource side

Opdatering pr. 26. maj 2022: 2021-certifikatopdatering

May 27, 2022
(Update as of May 26, 2022: 2021 Certificate Update — Danish) På grund af forsyningskædeproblemer oplevede IBLCE en forsinkelse i udskrivning af certifikater til IBCLC-undersøgelsen i september 2021 og gencertificering af CERP’er. IBLCE er dog nu i gang med at udskrive og forberede certifikater til IBCLC’er, der blev gencertificeret af CERP’er i 2021, såvel som […]

Opdatering pr. 4. maj 2022: Adgang til selvevaluering af efteruddannelse (CE) for kandidater, der skal gencertificeres i 2023 og derefter

May 9, 2022
(Update as of May 4, 2022: Access to the Continuing Education (CE) Self-Assessment for Candidates Due to Recertify in 2023 and Beyond — Danish) I december 2021 annoncerede IBLCE en periodisk revision af den opdaterede Detailed Content Outline (DCO), med virkning fra 2023, og derfor reviderer IBLCE CE-selvvurderingen for at være i overensstemmelse med den […]

Opdatering pr. 2. maj 2022: IBLCE fortsætter med at kræve, at eksaminander bærer masker, mens de tager IBCLC-eksamenen på testcentre

May 9, 2022
(Update as of May 2, 2022: IBLCE is continuing to require the wearing of masks by examinees while taking the IBCLC examination at testing centres — Danish) Som en sundhedsorganisation dedikeret til global folkesundhed, og som arbejder med en sårbar befolkning, der i mange tilfælde ikke kan vaccineres, fortsætter IBLCE med at kræve, at eksaminander […]

Opdatering pr. 22. april 2022: Der er nu åbnet for ansøgninger til september 2022 IBCLC-eksamen og til gencertificering af CERP’er

May 1, 2022
(Update as of April 22, 2022: Applications are now open for the September 2022 IBCLC examination and for Recertification by CERPs — Danish) Ansøgninger er nu åbne på alle sprog på IBLCE-webstedet! Ansøgninger til september 2022 IBCLC-eksamen Ansøgningsfrist: 1. juni 2022 Eksamensvindue: 14. – 23. september 2022 Ansøg her! September 2022-eksamenen tilbydes over hele verden […]

Opdatering pr. 8. april 2022: Har IBLCE din nuværende e-mail på fil?

April 12, 2022
(Update as of April 8, 2022: Does IBLCE Have Your Current Email on File? — Danish) Vi kan ikke holde kontakten med dig, hvis du ikke holder kontakten med os! Den bedste måde at nå ud til tusindvis af IBCLC’er rundt om i verden er via e-mail. Sørg for at modtage e-mail fra os ved […]

Opdatering pr. 28. marts 2022: september 2022 IBCLC-eksamenansøgninger og ansøgninger om gencertificering af CERP’er åbner den 19. april 2022

April 2, 2022
(Update as of March 28, 2022: September 2022 IBCLC Examination Applications & Applications to Recertify by CERPs Will Open on April 19, 2022 — Danish) Ansøgninger til IBCLC-eksamenen i september 2022 og ansøgninger om gencertificering af CERP’er åbner tirsdag den 19. april 2022. Ansøgninger til september 2022 IBCLC-eksamen Ansøgningsvindue: 19. april – 1. juni 2022Eksamensvindue: […]

Opdatering pr. 4. marts 2022: Certifikater fra september 2021

March 8, 2022
(Update as of March 4, 2022: September 2021 Certificates — Danish) Da COVID-restriktioner ophæves i mange dele af verden, og nu hvor alle april/maj 2021-certifikater har blevet offentliggjort, forberedelser er i gang med at sende certifikater og ID-kort til kandidater, der certificerede/gencertificerede ved IBCLC-eksamenen i september 2021, og som blev gencertificeret af CERP’er i 2021. […]

Opdatering pr. 25. februar 2022: Gennemgang af IBLCE’s ID-politik

March 8, 2022
(Update as of February 25, 2022: Review of IBLCE’s ID Policy — Danish) Hvis du tager IBCLC-eksamenen i marts/april 2022, er det vigtigt, at du gennemgår IBLCE ID-politikken og tjekker dine ID’er! For at få adgang til prøven skal kandidater fremvise TO (2) former for identifikation. For- og efternavnet på de to former for ID, […]

Opdatering pr. 18. februar 2022: Opdatering af eksamensplanlægning i marts/april 2022

February 28, 2022
(Update as of February 18, 2022: March/April 2022 Examination Scheduling Update — Danish) Hidtil har 76 % af de kandidater, der har modtaget deres autorisation, planlagt deres eksamensaftaler. Du kan følge planlægningens fremskridt på IBCLC Examination Candidate Dashboard for marts/april 2022. Hvis du har modtaget din e-mail med autorisation til eksamen, men endnu ikke har […]

Opdatering pr. 11. februar 2022: IBLCE begynder at sende e-mails om godkendelse af undersøgelser i marts/april 2022

February 17, 2022
(Update as of February 11, 2022: IBLCE Is Beginning to Send March/April 2022 Examination Authorisation Emails — Danish) IBLCE sender nu e-mails med eksamensautorisation til kandidater i marts/april 2022. En række kandidater modtog deres autorisation i dag. IBLCE arbejder på at færdiggøre resterende detaljer og sende autorisationer til alle kandidater snart. Vi vil offentliggøre regelmæssige […]

Opdatering fra 1. februar 2022: Certifikater fra april 2021

February 9, 2022
(Update as of February 1, 2022: April 2021 Certificates — Danish) Udsendelsen af ​​april 2021 IBCLC-certifikater er nu afsluttet. Næsten 1.700 certifikater er blevet sendt med posten og er på vej til IBCLC’er rundt om i verden! Bemærk venligst, at disse certifikater sendes til hele verden, og leveringstiden kan variere. I de seneste år har […]

Opdatering pr. 28. januar 2022: Opdateret IBCLC-registrering er nu tilgængelig

February 2, 2022
(Update as of January 28, 2022: Updated IBCLC Registry Now Available — Danish) IBLCE’s offentlige register er blevet opdateret til at omfatte certificeringsopdateringer fra IBCLC-eksamenadministrationen i september 2021 og gencertificering af CERP’er fra 1. januar 2022. Fra den 1. januar 2022 er der nu over 34.000 IBCLC’er i 129 lande. Tak til alle IBCLC’er rundt […]

Opdatering pr. 14. januar 2022: Ansøgning om pensioneret status er nu tilgængelig på alle IBLCE-sprog

January 19, 2022
(Update as of January 14, 2022: Retired Status Application Is Now Available in All IBLCE Languages — Danish) Ansøgningen om at ansøge om den nye pensioneret status er åben på alle IBLCE-sprog. IBCLC’er, der skal gencertificeres i 2022, IBCLC’er, der udløb i 2021, og tidligere IBCLC’er, hvis certificering udløb mellem 2010 og 2020, kan ansøge […]

Opdatering pr. 7. januar 2022: Næste trin for marts/april 2022 IBCLC-eksamenskandidater

January 13, 2022
(Update as of January 7, 2022: Next Steps for March/April 2022 IBCLC Examination Candidates — Danish) Hvis du ansøgte om at deltage i IBCLC-undersøgelsen i marts/april 2022, så tak for dit engagement i professionel evidensbaseret amning! Når du har indsendt din ansøgning, undrer du dig måske over, hvad der kommer næste gang. Læs venligst nedenfor […]

Opdatering pr. 30. december 2021: Nytårshilsen fra IBLCE

December 30, 2021
(Update as of December 30, 2021: End-of-Year Message from IBLCE — Danish) IBLCE ønsker dig en god jul og et godt nytår I disse udfordrende tider er støtten til ammende familier vigtigere end nogensinde før. Vi vil gerne sige tak for din fortsatte støtte til de, der har brug for det, og vi vil gerne […]

Opdatering pr. 23. december 2021: Kommende IBLCE-observerede helligdage

December 29, 2021
(Update as of December 23, 2021: Upcoming IBLCE Observed Holidays — Danish) Fredag ​​den 24. december og fredag ​​den 31. december 2021 er IBLCE-helligdage. IBLCE er åben den 27. – 30. december 2021 og fra mandag den 3. januar 2022. I mellemtiden håber vi, at oplysningerne nedenfor kan hjælpe dig med dine forespørgsler: Hvis du […]

Opdatering pr. 17. december 2021: IBLCE annoncerer ny plan for den organisatoriske strategi

December 17, 2021
(Update as of December 17, 2021: IBLCE Announces New Plan Setting Organisational Strategic Direction — Danish) IBLCE® (The International Board of Lactation Consultant Examiners®) kan med glæde offentliggøre sin nye og spændende strategi for den organisatoriske udvikling frem mod 2025. IBLCE startede processen i slutningen af 2019, og selvom den globale pandemi har forsinket processen, […]

Opdatering pr. 9. december 2021: Opdateret detaljeret gennemgang af International Board Certified Lactation Consultant (ammekonsulent certificeret af en international komité) Nu tilgængelig

December 10, 2021
(Update as of December 9, 2021: Updated International Board Certified Lactation Consultant Detailed Content Outline Now Available — Danish) Som bedste praksis udfører certificeringsorganisationer regelmæssigt en praksisanalyse, også kaldet en jobanalyse eller rolleafgrænsningseksamen.  Praksisanalysen udgør grundlaget for en certificeringseksamen. Praksisanalysen udføres af eksperter i samråd med en psykometriker, og der anvendes omfattende input fra certificerede […]

Opdatering pr. 6. december 2021: Planlagt vedligeholdelse i IBLCEs online legitimationsadministrationssystem

December 7, 2021
(Update as of December 6, 2021: Scheduled Maintenance in IBLCE’s Online Credential Management System — Danish) Hvis du logger ind på IBLCE’s online legitimationsadministrationssystem, vil du muligvis bemærke nogle små ændringer. Dette skyldes planlagt vedligeholdelse i systemet. Denne vedligeholdelse vil ikke påvirke ansøgninger til marts/april 2022 IBCLC-eksamen. Hvis du har spørgsmål om din personlige konto, […]

Opdatering pr. 1. december 2021: Efteruddannelse – Egenevaluering er nu tilgængelig på alle IBLCE-sprog

December 1, 2021
(Update as of December 1, 2021: The CE Self-Assessment is Now Available in All IBLCE Languages — Danish) Som tidligere annonceret er Efteruddannelse – Egenevaluering nu tilgængelig på alle IBLCE-sprog for alle IBCLC’er skal gencertificeres i 2022. Kvalificerede IBCLC’er, der skal gencertificeres i 2022, har modtaget en e-mail med yderligere oplysninger. Hvis du ikke har […]

Opdatering pr. 29. oktober 2021: Selvevaluering af efteruddannelse nu tilgængelig for IBCLC’er, der skal gencertificeres i 2022

November 30, 2021
(Update as of October 29, 2021: Continuing Education Self-Assessment Now Available to IBCLCs Due to Recertify in 2022 — Danish) Begyndende i 2022 skal IBCLC’er opfylde tre krav hvert femte år for at gencertificere: Krav 1: Grundlæggende livsstøtteuddannelse Krav 2: 250 timers praksis i amningsrådgivning Krav 3: Vælg og udfør én gencertificeringsmetode Der er nu […]

Opdatering pr. 27. oktober 2021: Der er nu åbnet for ansøgninger til marts/april 2022-eksamen

November 10, 2021
(Update as of October 27, 2021: Applications are now open for the March/April 2022 examination — Danish) Ansøgninger er nu åbne på IBLCE’s websted! Ansøgningsfrist: 7. december 2021Eksamensadministration: 23. marts – 1. april 2022Ansøg her! Du kan ansøge om IBCLC-eksamenen i marts/april 2022 mellem nu og 7. december 2021. Indledende kandidater kan lære mere om, […]

Opdatering pr. 22. oktober 2021: Nyheder for 2022 IBCLC-eksamenskandidater

November 9, 2021
(Update as of October 22, 2021: News for 2022 IBCLC Examination Candidates — Danish) Når du laver dine planer vedrørende IBCLC-eksamenen i 2022, har vi nogle opdateringer om testmetoderne og de økonomiske kandidatmuligheder, som du kan overveje. IBLCE har implementeret følgende muligheder for at hjælpe dig med at træffe en informeret beslutning om IBCLC-eksamenen i […]

Opdatering pr. 20. oktober 2021: Ansøgning om pensioneret status er nu åben

October 28, 2021
(Update as of October 20, 2021: Retired Status Application is Now Open — Danish) Som for nylig annonceret er applikationen åbnet på engelsk, og applikationer på andre sprog følger i den nærmeste fremtid. IBCLC’er, der skal gencertificeres i 2021, og tidligere IBCLC’er, hvis certificering udløb mellem 2010 og 2020, kan ansøge om denne nye status […]

Opdatering fra 19. oktober 2021: Selvvurderingen af ​​efteruddannelsen kommer snart

October 22, 2021
(Update as of October 19, 2021: The Continuing Education Self-Assessment is Coming Soon — Danish) Skal du gencertificere i 2022? The Self-Assessment of Continuing Education (CE Self-Assessment) starter i slutningen af ​​oktober 2021 på engelsk, og andre IBLCE-sprog følger. Fra og med 2022 har du mulighed for at gencertificere med CERP’er hver femårige gencertificeringscyklus. Gencertificering […]

Opdatering fra 19. august 2021: Opdateret midlertidig vejledning om brug af teknologi til at opfylde vej 1, 2 og 3 Krav til klinisk praksis forlænget til og med 30. september 2022

October 21, 2021
(Update from August 19, 2021: Updated Interim Guidance on the Use of Technology to Meet Pathways 1, 2, and 3 Clinical Practice Requirements Extended through September 30, 2022 — Danish) På grund af den fortsatte verdensomspændende virkning af COVID-19-pandemien blev IBLCE’s opdaterede midlertidige vejledning om brug af teknologi til at opfylde vej 1, 2 og […]

Opdatering fra 8. oktober 2021: Hvad kommer dernæst til eksamenskandidater i september 2021?

October 21, 2021
(Update as of October 8, 2021: What comes next for September 2021 Examination Candidates? — Danish) Nu hvor undersøgelsen er slut, undrer du dig måske over, hvad der derefter sker. Vi har skitseret, hvad der vil ske i løbet af de næste par måneder, så du kan vide, hvad du kan forvente. Undersøgelsesscoring og analyse […]

Opdatering fra 1. oktober 2021: September 2020 -certifikater

October 14, 2021
(Update as of October 1, 2021: September 2020 Certificates — Danish) Udsendelsen af ​​september 2020 -certifikater er ved at være slut. Over 5.000 certifikater er blevet sendt med posten og er på vej til IBCLC’er rundt om i verden! Følgende certifikater er allerede sendt: Certifikater til alle indledende kandidater i 2020 Certifikater til alle 2020 […]

Opdatering pr. 29. september 2021: Ansøgningen om pensioneret status kommer i midten af ​​oktober

October 7, 2021
(Update as of September 29, 2021: The Application for Retired Status is Coming in Mid-October — Danish) Som annonceret tidligere, er pensioneret status en ny mulighed, der gør det muligt for pensionerede IBCLC’er at forblive tilsluttet til IBLCE og til at anerkende deres tjenesteår som en IBCLC. Selvom den oprindeligt skulle åbnes i september, kommer […]

Opdatering pr. 24. september 2021: Gencertificering af påmindelser fra CERP’er

September 29, 2021
(Update as of September 24, 2021: Recertification by CERPs Reminders — Danish) Der er mindre end en uge tilbage til gencertificering af CERP’er – hvis du skal gencertificere, skal du fuldføre din ansøgning senest 30. september 2021. Få flere oplysninger om gencertificering af CERP’er her. Du kan finde applikationen på din sprogside . Kandidater kan […]

Opdatering fra 17. september 2021: En påmindelse om IBCLC -undersøgelsesbrud

September 23, 2021
(Update as of September 17, 2021: A Reminder About IBCLC Examination Breaks — Danish) Som delt i din eksamensgodkendelses-e-mail, i undersøgelsespåmindelses-e-mails på COVID-19-ressourcecenter , på siden LRP Information , på Ofte stillede spørgsmål til undersøgelse og Ofte stillede spørgsmål om COVID-19 på IBLCE-webstedet og i Supplerende vejledning til Live Remote Proctoring (LRP) , vær særlig […]

Opdatering fra den 13. september 2021: Det første batch af 2020 -certifikater er i posten

September 16, 2021
(Update as of September 13, 2021: The First Batch of 2020 Certificates is in the Mail–Danish) Som annonceret sender IBLCE certifikater og ID-kort til nye og gencertificerende IBCLC’er fra 2020 i partier i hele september – og det første parti med over 3.000 certifikater og ID -kort er nu med posten og på vej til […]

Opdatering fra 9. september 2021: Gencertificering af påmindelser fra CERP’er

September 14, 2021
(Update as of September 9, 2021: Recertification by CERPs Reminders–Danish) Der er kun tre uger tilbage til gencertificering af CERP’er – hvis du skal gencertificere, skal du fuldføre din ansøgning senest 30. september 2021. Få mere at vide om gencertificering af CERP’er her. Kandidater kan ansøge i IBLCEs online legitimationsstyringssystem på engelsk, tysk og spansk. […]

Opdatering fra den 3. september 2021: Opdateret IBCLC -registreringsdatabasen er nu tilgængelig

September 9, 2021
(Update as of September 3, 2021: Updated IBCLC Registry Now Available — Danish) IBLCEs Public Registry er blevet opdateret til at omfatte certificeringsopdateringer fra april/maj 2021 IBCLC-undersøgelsesadministration og gencertificering af CERP’er pr. 1. august 2021. For IBCLC’er, der skal verificere deres certificering hos deres arbejdsgiver eller andre interessenter, der søger at verificere dem, der er […]

Opdatering pr. 31. august 2021: Opdatering af certifikater i 2020

September 1, 2021
(Update as of August 31, 2021: 2020 Certificates Update — Danish) Som annonceret i juli er IBLCE nu i slutningen af ​​august i gang med at udskrive , emballage og forsendelsescertifikater og ID -kort til nye og gencertificerende IBCLC’er fra 2020. På grund af problemer i forbindelse med COVID-19-varianter og reviderede protokoller vil certifikater og […]

Opdatering pr. 27. august 2021: Opdatering af planlægning af eksamen i september 2021

August 27, 2021
(Update as of August 27, 2021: September 2021 Examination Scheduling Update — Danish) Til dato har 90% af de kandidater, der har modtaget deres godkendelse, planlagt deres eksamensaftale. Du kan følge planlægningsfremgangen på september 2021 IBCLC Examination Candidate Dashboard . Dette er dog fortsat et meget dynamisk miljø, der fortsat udgør planlægningsudfordringer på grund af […]

Opdatering fra 13. august 2021: Opdatering af planlægning af eksamen i september 2021

August 16, 2021
(Update as of August 13, 2021: September 2021 Examination Scheduling Update — Danish) Planlægning er i gang for de fleste IBCLC -eksamenskandidater i september 2021. IBLCE fortsætter med at sende eksamensgodkendelses -mails regelmæssigt i løbet af august til resten af ​​de godkendte septemberkandidater. Til dato har 81% af kandidaterne, der har modtaget deres godkendelse, planlagt […]

OPDATERING pr. 30. juli 2021: Opdatering af planlægning af eksamen i september 2021

August 5, 2021
(UPDATE as of July 30, 2021: September 2021 Examination Scheduling Update — Danish) Planlægning er begyndt for nogle kandidater til IBCLC -undersøgelsen i september 2021. IBLCE fortsætter med at sende eksamensgodkendelses -mails regelmæssigt i løbet af juli og august til resten af ​​de godkendte septemberkandidater. Som en global organisation, der i år betjener over 5.000 […]

OPDATERING fra 26. juli 2021: Opdatering af certifikater

July 30, 2021
(UPDATE as of July 26, 2021: Certificates Update — Danish) Tillykke til nye IBCLC’er såvel som dem, der blev certificeret igen! Efter forsinkelser forbundet med logistikken med at levere mailede certifikater under en pandemi, der er forberedelser på at sende certifikaterne og ID-kortene først til kandidater, der blev certificeret eller gencertificeret i 2020. Vi beklager […]

Opdatering fra 19. juli 2021: Undersøgelsesresultater fra april / maj 2021 vil være tilgængelige online denne måned

July 19, 2021
(Update as of July 19, 2021: April/May 2021 Examination Results Will Be Available Online This Month — Danish) Som meddelt vil april / maj 2021 IBCLC-undersøgelsesresultater blive leveret online i juli. IBLCE leverer pass / fail-resultaterne og din scorerapport på din online legitimationsadministrationskonto . Når vi forbereder os på frigivelsen af ​​undersøgelsesresultaterne, kan du bemærke […]

Opdatering fra 15. juli 2021: IBLCE begynder at sende e-mails fra september 2021 om godkendelseseksamen

July 16, 2021
(Update as of July 15, 2021: IBLCE Begins Sending September 2021 Examination Authorisation Emails — Danish) IBLCE er begyndt at sende e-mail-godkendelses-e-mails til september 2021-kandidater og vil fortsætte med at sende tilladelser i hele juli og august, indtil alle godkendte kandidater har modtaget dem. Autorisationsmailen indeholder vigtige oplysninger, der er nødvendige for at planlægge din […]

Opdatering fra 9. juli 2021: Flere nyheder kommer snart til kandidater til IBCLC-eksamen i april / maj og september 2021

July 9, 2021
(Update as of July 9, 2021: More News Coming Soon for April/May and September 2021 IBCLC Examination Candidates — Danish) Som tidligere meddelt vil IBLCE begynde at sende e-mails om eksaminationstilladelse i juli til godkendte kandidater til IBCLC-eksamen i september 2021. Derudover vil IBLCE snart have opdateringer vedrørende frigivelsen af IBCLC-eksamensresultater fra april / maj […]

Opdatering fra 1. juli 2021: IBLCE 2022 Nøgleundersøgelse og gencertificering af CERP’er Datoer annonceret

July 7, 2021
(Update as of July 1, 2021: IBLCE 2022 Key Examination and Recertification by CERPs Dates Announced — Danish) IBCLC-eksamen tilbydes to gange om året i marts / april (engelsk) og i september (på alle IBLCE-sprog). Tidsplanen for anvendelse og administration af IBCLC-undersøgelsen i 2022 er som følger: Ansøgningsdatoer til marts / april 2022-eksamen: 26. oktober […]

Opdatering fra 25. juni 2021: Har IBLCE din aktuelle e-mail i arkivet?

June 25, 2021
(Update as of June 25, 2021: Does IBLCE Have Your Current Email on File? — Danish) Vi kan ikke holde kontakten med dig, hvis du ikke holder kontakten med os! Vores primære måde at kontakte dig på er via e-mail. Du kan opdatere dine kontaktoplysninger ved at logge på IBLCEs online legitimationsstyringssystem. Tjek din e-mail-adresse, […]

Opdatering fra 16. juni 2021: Gennemgang af IBLCEs ID-politik

June 16, 2021
(Update as of June 16, 2021: Review of IBLCE’s ID Policy — Danish) Hvis du tager IBCLC-undersøgelsen fra september 2021, er det ikke for tidligt at gennemgå IBLCE ID-politikken og kontrollere dine ID’er! For at få adgang til eksamen skal kandidater præsentere TO (2) former for identifikation. For- og efternavnet på de to former for […]

Opdatering fra 8. juni 2021: Tidslinje til planlægning af din IBCLC-undersøgelse fra september 2021

June 8, 2021
(Update as of June 8, 2021: Timeline for Scheduling your September 2021 IBCLC Examination — Danish) Ansøgninger til IBCLC-undersøgelsen fra september 2021 lukkede den 4. juni 2021. IBLCE modtager tusindvis af ansøgninger på 17 sprog, så det tager tid at gennemgå og godkende dem. Du kan muligvis finde svar på dine spørgsmål om ansøgningsstatus ved […]

3. juni 2021-opdatering: Ansøg om IBCLC-eksamen i september 2021 inden fredag 4. juni 2021

June 3, 2021
(Update as of June 3, 2021: Apply for the September 2021 IBCLC Examination by Friday, June 4, 2021 — Danish) Hvis du er interesseret i at tage IBCLC-eksamen i september 2021, er der ikke meget tid til at ansøge! Ansøgninger om eksamen lukkes fredag den 4. juni 2021. Ansøg på engelsk, tysk og spansk i […]

Opdatering fra 27. maj 2021: Ansøgningsvindue til september 2021-eksamen udvidet til fredag 4. juni 2021

May 27, 2021
(Update as of May 27, 2021: Application Window for September 2021 Examination Extended to Friday, June 4, 2021 — Danish) Fristen for at ansøge om september 2021-eksamen er blevet forlænget til fredag den 4. juni 2021. Du kan ansøge på engelsk, tysk og spansk i vores online legitimationsstyringssystem her eller finde applikationen på andre IBLCE-sprog […]

Opdatering fra 27. maj 2021: IBCLC pensionerede statusansøgninger åbner i september

May 27, 2021
(Update as of May 27, 2021: IBCLC Retired Status Applications Will Open in September — Danish) Leder du efter en måde at holde forbindelsen til IBCLC-samfundet, når du går på pension? IBCLC Retired-status er en ny betegnelse fra og med 2021, der gør det muligt for pensionerede IBCLC’er at forblive forbundet med IBLCE og anerkende […]

Opdatering fra 17. maj 2021: Opdatering af IBCLC-certifikater

May 25, 2021
(Update as of May 17, 2021: Update on IBCLC Certificates — Danish) Da sundhedsbegrænsningerne løfter, vil logistikken for afsendelse af IBCLC-certifikater snart være mulig. IBLCE forbereder sig på udsendelse af certifikater til både 2020 og april / maj 2021 IBCLC-undersøgelsesadministrationer. IBLCE forventer først at sende IBCLC-certifikater og ID-kort til nye og gencertificerende IBCLC’er fra 2020 […]

Opdatering fra 14. maj 2021: Lær mere om testcentret og “pop-up-site” testnetværk til IBCLC-undersøgelsen fra september 2021

May 24, 2021
(Update as of May 14, 2021: Learn More about the Test Centre and “Pop-up Site” Testing Network for the September 2021 IBCLC Examination — Danish) Gennem IBLCEs testleverandør har IBCLC-undersøgelseskandidater adgang til over 500 testcentre i 88 lande, et af de største globale testnetværk. For at se placeringen af ​​testcentre skal du besøge Prometric-webstedet for […]

Opdatering fra 7. maj 2021: Næste trin til kandidater til IBCLC-eksamen i september 2021

May 18, 2021
(Update as of May 7, 2021: Next Steps for September 2021 IBCLC Examination Candidates — Danish) Hvis du ansøgte om at deltage i IBCLC-undersøgelsen fra september 2021, tak for dit engagement i professionel evidensbaseret amningspleje! Når du har indsendt din ansøgning, undrer du dig måske over, hvad der kommer næste gang. Læs nedenfor for at […]

Opdatering fra 30. april 2021: September 2021 IBCLC-eksamenskandidat dashboard nu tilgængelig!

April 30, 2021
(Update as of April 30, 2021: September 2021 IBCLC Examination Candidate Dashboard Now Available! — Danish) Oprettet som et nyttigt værktøj til dig, er september 2021 eksamenskandidat dashboard nu tilgængelig! Ligesom Dashboard for eksamensadministrationen i april / maj 2021 er September Dashboard en ressource til at hjælpe IBCLC-eksamenskandidater med at spore, hvor du er i […]

Opdatering fra 16. april 2021: Opdatering af IBCLC Afgået-status og Inaktiv-status i 2021 for IBCLC’er, der ikke planlægger at gencertificere.

April 21, 2021
(Update as of April 16, 2021: Update on IBCLC Retired and Inactive Status in 2021 for IBCLCs who do not plan to recertify. – Danish) IBLCE annoncerede på vores hjemmeside og i briefinger, der begyndte i juni 2019, at de introducerer to nye muligheder i 2021 for IBCLC’er, der ikke planlægger at bekræfte, når deres […]

Opdatering fra 12. april 2021: Frist for april / maj 2021 IBCLC-eksamenskandidater til at anmode om delvis og fuld refusion med dokumenterede ekstraordinære omstændigheder forlænget til 19. april 2021

April 14, 2021
(Update as of April 12, 2021: Deadline for April/May 2021 IBCLC examination candidates to request partial and full refund with documented extraordinary circumstances extended to April 19, 2021 – Danish) Hvis du har brug for mere tid til at beslutte dig om den IBCLC-undersøgelsesmulighed, der passer til dig, har IBLCE forlænget fristen for at anmode […]

Opdatering fra 2. april 2021: Nyt april / maj 2021-eksamenskandidatpanel viser planlægningsfremskridt

April 2, 2021
(Update as of April 2, 2021: New April/May 2021 Examination Candidate Dashboard Shows Scheduling Progress – Danish) IBLCE har en ny ressource til IBCLC-eksamenskandidater: april / maj 2021-eksamenskandidatens dashboard. Her kan du spore, hvor vi er i processen – fra ansøgning til at give dine resultater – og vigtige deadlines, du skal huske. Fra 1. […]

Opdatering fra 26. marts 2021: IBCLC-certifikatopdatering for 2020 og 2021

March 29, 2021
Update as of March 26, 2021: IBCLC Certificates Update for 2020 and 2021 (Danish) IBLCE arbejder fortsat med at levere IBCLC-certifikater og vil levere både digitale og trykte IBCLC-certifikater senere på året til både nye og gencertificerende IBCLC’er fra 2020 og 2021. Vi vil sende opdateringer på IBLCE COVID-19 Resource Center, da vi har flere […]

Opdatering pr. 19. marts 2021: IBLCE begynder at sende e-mails fra april / maj 2021 om godkendelseseksamen

March 29, 2021
Update as of March 19, 2021: IBLCE Begins to Send April/May 2021 Examination Authorisation Emails (Danish)  IBLCE sender nu e-mails til eksamensgodkendelse til april / maj 2021 kandidater og vil fortsætte med at sende dem i løbet af de næste par uger, indtil alle godkendte kandidater har modtaget dem. Vi sender regelmæssige statusopdateringer på IBLCE […]

Ugentlig opdatering fra 12. marts 2021: E-mails om eksamensgodkendelse kommer snart

March 16, 2021
Weekly Update as of March 12, 2021: Examination Authorisation Emails coming soon (Danish) 2021 fortsætter med at være flydende, da påvirkninger fra den fortsatte pandemi påvirker et antal mennesker. Vi afslutter detaljerne, så planlægningen af IBCLC-undersøgelsen i april / maj 2021 kan begynde. Afsendelse af e-mails fra april / maj til godkendelseseksamen er en topprioritet. […]

Opdatering fra 5. marts 2021: Flere nyheder kommer snart til kandidater til IBCLC-eksamen i april / maj 2021

March 11, 2021
Update as of March 5, 2021: More news coming soon for April/May 2021 IBCLC examination candidates (Danish) Som tidligere meddelt, vil e-mails om eksamensgodkendelse snart gå ud til godkendte kandidater til IBCLC-eksamen i april / maj 2021. Flere detaljer om planlægning vil være tilgængelige i næste uge. ← IBLCE 2020 COVID-19 ressourcecenter

Opdatering fra 24. februar 2021: E-mails om eksaminationstilladelse kommer i marts

March 8, 2021
Update as of February 24, 2021: Examination Authorisation Emails coming in March (Danish) April / maj 2021 IBCLC-eksamenskandidater, IBLCE begynder at sende e-mails om eksaminationstilladelse i begyndelsen af marts. Autorisations-e-mails sendes over flere uger, indtil alle autoriserede kandidater har modtaget dem. Din e-mail med godkendelseseksamen indeholder vigtige detaljer til planlægning af din eksamen. Forsøg ikke […]

Opdatering fra 20. februar 2021: IBCLC Public Registry-søgning efter navn tilgængelig nu og opdatering til IBCLC’er, der blev certificeret / gencertificeret i 2020

February 24, 2021
Update as of February 20, 2021: IBCLC Public Registry Search by Name Now Available and Update for IBCLCs who Certified/Recertified in 2020 (Danish) IBLCEs tidligere IBCLC Public Registry er gjort tilgængelig for at give dig og IBLCE-interessenter mulighed for at søge og verificere IBCLC-legitimationsoplysninger ved navn og / eller legitimationsnummer (L- #). Dette tidligere register […]

Opdatering fra 12. februar 2020: Nye opdateringer kommer snart

February 17, 2021
Update as of February 12, 2020: New Updates Coming Soon (Danish) Der er vigtige opdateringer i gang for både IBCLC’er, der certificerede / gencertificerede i 2020 og 2021 kandidater. Vi giver yderligere opdateringer i næste uge. Hvis du har spørgsmål, kan du nå ud til det IBLCE-sted, der betjener dig. Tak skal du have! ← IBLCE […]

Opdatering fra 4. februar 2021: 2020 IBCLC-certifikater og statusopdatering af ID-kort

February 10, 2021
Update as of February 4, 2021: 2020 IBCLC Certificates and ID Cards Status Update (Danish) I december 2020 meddelte IBLCE i en ny opdatering på IBLCE COVID-19 Resource Center samt til eksamenskandidater via e-mail, at der er flere muligheder for certificeringsbekræftelse, og at vi aktivt undersøger certifikatmuligheder, der frigives i år. Vi forstår, at nogle er […]

Opdatering fra 28. januar 2021: Opdateret IBCLC-registreringsdatabase er nu tilgængelig

January 29, 2021
Update as of January 28, 2021: Updated IBCLC registry now available IBLCEs offentlige register er opdateret til at omfatte certificeringsopdateringer fra 2020-IBCLC-undersøgelsen og gencertificering af CERP’er. Ud over opdateringer baseret på 2020-certificeringer / gencertificeringer er IBLCE også migreret til et nyt system. Registret er nu knyttet til IBLCEs online legitimationsstyringssystem. Det betyder, at ændringer i […]

Opdatering fra 21. januar 2021: IBLCE kundeservice

January 22, 2021
Update as of January 21, 2021: IBLCE Customer Service IBLCEs kundeserviceteam er her for dig og tilgængelig for at besvare dine spørgsmål om certificering og gencertificering. Du kan finde den IBLCE-placering, der betjener dig her. For kandidater, der betjenes af Amerika og Israel: Tak fordi du bemærkede, at IBLCE-teamet i øjeblikket arbejder eksternt på grund […]

Opdatering fra 12. januar 2021: Vigtige nyheder for alle 2021 IBCLC-eksamenskandidater: Live Remote Proctoring, dine økonomiske muligheder og forlænget frist for april / maj-eksamen

January 19, 2021
Update as of January 12, 2021: Important news for all 2021 IBCLC examination candidates: Live Remote Proctoring, your financial options, and extended deadline for the April/May examination (Danish) Når du laver dine planer vedrørende IBCLC-undersøgelsen i 2021, har vi nogle opdateringer om testmetoderne og de økonomiske kandidatmuligheder, du kan overveje. For at give kandidater mere […]

Ugentlig opdatering fra 18. december 2020: Resultater fra IBCLC-undersøgelser i september 2020 er tilgængelige online

December 19, 2020
Som tidligere meddelt leverer IBLCE på grund af COVID-19 kun eksamensresultater og scorerapporter i online legitimationsstyringssystemet. Pr. I dag frigives eksamensresultaterne til eksamensadministrationen i september 2020 og klar til kandidater til at se på deres online-konti. Vær opmærksom på, at dit officielle resultat for dette år er onlineversionen på din personlige konto. Online legitimationsstyringssystem er […]

Opdatering fra 16. december 2020: Opdatering af frigivelse af 2020 IBCLC-undersøgelsesresultater

December 16, 2020
Over 5.100 kandidater fra 87 lande deltog i IBCLC-eksamen i september 2020. IBLCE er glade for at kunne offentliggøre online eksamensresultater til kandidater i år, herunder scorerapporter og oversatte instruktioner til, hvordan man får adgang til dem gennem online legitimationsstyringssystemet. Denne proces tager tid, og vi sætter pris på din tålmodighed, når vi begynder at […]

Opdatering den 10 december 2020: Nyt om udsendelse af eksamensresultater, re-certificeringspakker og IBCLC-certifikater

December 13, 2020
Vi sætter pris på dit engagement i forhold til IBCLC-certificeringen – og vi forstår, at det er vigtigt for dig, din arbejdsgiver og dine interessenter at få verificeret denne certificering. Ligesom så mange andre ting i år, vil distributionen af IBCLC-pakkerne for eksamensresultaterne og recertificering ved CERP-point se lidt anderledes ud i år, end de […]

Opdatering pr. 10. december 2020: Nyheder vedrørende undersøgelsesresultater fra september 2020 – nyt onlineformat kommer

December 11, 2020
Som meddelt vil IBCLC-undersøgelsesresultater blive leveret online denne måned. IBLCE leverer pass / fail-resultaterne og din scorerapport på din online legitimationsadministrationskonto, som er tilgængelig på engelsk, spansk og tysk. For alle andre IBLCE-sprog giver vi dig oversatte oplysninger om, hvordan du får adgang til dine pas / fejl-resultater og score-rapport. Når vi forbereder os på […]

Vigtige opdateringer pr. 5. november 2020: Nyt vedr. IBCLC’s eksamen i marts 2021

November 19, 2020
Som bekendt lever vi i en omskiftelig tid, hvor der hele tiden dukker nye og variable faktorer op. IBLCE arbejder løbende på at tilpasse sig disse faktorer, så vi kan forbedre oplevelsen for alle vores interessenter og give dig et oplyst grundlag for de beslutninger, du skal træffe i forbindelse med optjening eller fastholdelse af […]

OPDATERING 30. oktober 2020: Vejledende vejledning nu tilgængelig på alle IBLCE-sprog

October 30, 2020
Den opdaterede midlertidige vejledning om brugen af teknologi til at opfylde kliniske krav 1, 2 og 3 er nu tilgængelig på ALLE IBLCE-sprog. Find mere information på dit sprog: English 繁体中文  Hrvatski  Dansk  Nederlands  Français  Deutsch  ελληνικά  Magyar  Bahasa Indonesia  Italiano  日本語  한국어  Polski  Português  Slovenščina  Español  Vi fortsætter med at opdatere siderne på COVID-19 […]

Opdatering fra 23. oktober 2020: Fristen for at anmode om udsættelse fra en IBCLC-undersøgelse i 2020 til 2021 nærmer sig den 30. oktober 2020

October 22, 2020
Hvis du blev godkendt til, men ikke er i stand til at deltage i IBCLC-undersøgelsen i 2020, skal du være opmærksom på, at fristen for at anmode om udsættelse til en eksamen i 2021 gennem IBLCEs politik for ekstraordinære omstændigheder snart kommer. Tak fordi du bemærkede, at fristen for at anmode om udsættelse er 30. […]

Opdatering fra 6. oktober 2020: IBLCE forlænger den opdaterede midlertidige vejledning om brug af teknologi til overholdelse af kravene for klinisk praksis til IBCLC-certificering til og med 30. september 2021

October 14, 2020
På grund af COVID-19-pandemiens fortsatte hærgen verden over, har IBLCE valgt at fortsætte med at tillade optjening af kliniske praksistimer til certificering via teknologi til og med 30. september 2021. Se venligst den nye version af vores opdaterede midlertidige vejledning om brugen af teknologi til overholdelse af kravene for klinisk praksis på Pathway 1, 2 […]

Opdatering fra 2. oktober 2020: IBLCE annoncerer nøgledatoer for 2021 IBCLC-undersøgelsesadministrationer

October 6, 2020
IBCLC-eksamen tilbydes to gange om året i marts (kun på engelsk) og i september (på alle IBLCE-sprog). Tidsplanen for anvendelse og administration af 2021 IBCLC-undersøgelsen er som følger: Ansøg til april / maj 2021-eksamen:8. december 2020 – 20. januar 2021 April / maj 2021 IBCLC eksamensdatoer:27. april – 6. maj 2021 Ansøg til september 2021-eksamen:19. […]

Opdatering fra 25. september 2020: En besked fra IBLCE-teamet på den sidste dag i september 2020-eksamen

September 25, 2020
Med COVID-19’s indvirkning på testcentre over hele verden var IBCLC-undersøgelsen i september næppe en typisk undersøgelsesadministration. Vi har modtaget et rekordstort antal henvendelser i år, da vi alle har arbejdet igennem lukninger af testcentre, en ny eksamensmetode og så meget mere, der har ændret sig det sidste år. Tak for din fleksibilitet og tålmodighed, da […]

Opdatering fra 16. september 2020: Fristen for at anmode om udsættelse af en eksamen i 2021 er den 30. oktober 2020

September 16, 2020
Venlig påmindelse – For eksamenskandidater i september 2020, hvis du ikke er i stand til at tage eksamen i år, kan du muligvis afvise til eksamen i 2021 gennem IBLCEs politik for ekstraordinære omstændigheder. Ekstraordinære omstændigheder inkluderer COVID-19 relaterede bekymringer, såsom tab af job hos kandidaten og / eller partner / ægtefælle, COVID-19 sundhedsproblem for […]

Opdatering fra 11. september 2020: Hvor finder du ressourcer, der skal forberedes til din eksamen

September 11, 2020
Uanset hvordan du tager IBCLC-undersøgelsen, ser den lidt anderledes ud i år. Vi har samlet mange ressourcer til at hjælpe dig, når det er tid til at tage din eksamen: Test Center Ressourcer Live Remote Proctoring Ressourcer (kun tilgængelig på engelsk) • 2020 Information om testcenter• Ofte stillede spørgsmål til COVID-19 og Test Center• Ofte stillede spørgsmål om […]

Opdatering fra 4. september 2020: Supplerende vejledning til live fjernbetjening af Proctoring er tilgængelig

September 4, 2020
Hvis du tager IBCLC-undersøgelsen via Live Remote Proctoring (LRP), har vi en ny ressource til dig: Supplerende vejledning til Live Remote Proctoring. Guiden samler det, du har brug for at vide om at forberede dig til og tage eksamen via LRP i en PDF-fil. Det er en god sidste påmindelse om computersystemkrav, hvordan du opsætter […]

Opdatering fra 4. september 2020: Opdatering til LRP ID-krav

September 4, 2020
Vi er blevet informeret af testleverandøren om, at bank- / kreditkort ikke accepteres som en sekundær form for ID for kandidater, der tager eksamen via Live Remote Proctoring (LRP). Den komplette ID-politik for LRP er nedenfor: For at få adgang til eksamen skal kandidater præsentere TO (2) former for identifikation. Den FØRSTE form for identifikation […]

Opdatering pr. 28. august 2020: Undersøgelse om planlægning / annullering af gebyroplysninger

August 28, 2020
Per IBLCEs testleverandør, hvis din eksamensaftale annulleres eller omplanlægges som et resultat af fortsatte lukninger af websteder eller regionale begrænsninger, vil du ikke blive debiteret i denne situation og har ret til en gratis planlægning til din undersøgelse. Hvis du desuden ikke er i stand til at teste på grund af COVID-19-sygdom eller -påvirkning, skal […]

Opdatering fra 26. august 2020: Ny planlægning af aftaler kan være mulig op til 24 timer før en tilgængelig aftale

August 26, 2020
Mens din e-mail til eksamenstilladelse oplyste, at du skal planlægge din IBCLC-undersøgelse inden den 3. september 2020, kan du have mere fleksibilitet i år. Hvis en aftale er tilgængelig, kan du muligvis planlægge en ny aftale op til 24 timer i forvejen. Fortsæt med at kontakte Prometric for at planlægge din aftale. Hvis du er […]

Opdatering fra 24. august 2020: E-mail til godkendelsesgodkendelse og opdatering / tip til planlægning

August 24, 2020
Næsten alle kandidater har modtaget deres E-mail til eksamenstilladelse, og 73% af alle kandidater har med succes planlagt deres eksamensaftale i september 2020. Vi ved, at planlægningen af ​​deres undersøgelse for nogle vil være udfordrende i år, da vi oplever en global pandemi, som resulterer i lukninger af testcenter og i nogle tilfælde begrænsede aftaletider. […]

Opdatering fra 21. august 2020: Frist for anmodninger om fuld eller delvis tilbagebetaling forlænget til 31. august 2020

August 21, 2020
Hvis du har brug for mere tid til at beslutte den IBCLC-undersøgelsesmulighed, der er den rigtige for dig, har IBLCE forlænget fristen for at anmode om en delvis eller fuld refusion indtil den 31. august 2020. Hvis udsættelse eller tilbagetrækning kan være det rigtige valg for dig, kan du finde mere information her. Kontakt IBLCE-lokationen, […]

Opdatering fra 13. august 2020: Frist for anmodninger om fuld eller delvis tilbagebetaling forlænget til 22. august 2020

August 13, 2020
IBLCE sender fortsat eksamensbevillinger, så hold øje med din. Hvis du har brug for mere tid til at beslutte den IBCLC-undersøgelsesmulighed, der er den rigtige for dig, har IBLCE forlænget fristen for at anmode om en delvis eller fuld refusion indtil den 22. august 2020. Hvis udsættelse eller tilbagetrækning kan være det rigtige valg for […]

OPDATERING fra 7. august 2020: Planlægning af eksamen fortsætter

August 10, 2020
Mange kandidater har nu modtaget deres e-mail med eksamensgodkendelse. IBLCE fortsætter processen med at sprede e-mails til eksamensgodkendelse og vil fortsætte med det i de kommende dage. Tak for din tålmodighed, da vi arbejder på det. Vi har hørt fra vores testleverandør, Prometric, at der fra den 5. august 2020 er pladser tilgængelige på de […]

OPDATERING pr. 31. juli 2020: Ny testcenterinformation tilgængelig på alle IBLCE-sprog

July 31, 2020
COVID-19 Ressourcecentre på alle IBLCE-sprog er blevet opdateret med nye oplysninger om testcentre, ofte stillede spørgsmål, Ugentlige opdateringer og meget mere! Hvis du har spørgsmål om social distancering på testcentre eller noget andet relateret til dette års undersøgelsesadministration, skal du tjekke først her. 繁体中文  Hrvatski  Dansk  Nederlands  Français  Deutsch  ελληνικά  Magyar  Bahasa Indonesia  Italiano  日本語  […]

OPDATERING den 24. juli 2020: Sådan ser du, om du har opnået recertificering med CERP-point

July 24, 2020
Hvis du har indsendt en ansøgning om recertificering på grundlag af CERPs, kan du logge ind på IBLCE’s online akkrediteringsstyringssystem for at se, om du har opnået recertificering. Sådan ser du status for din ansøgning: Log ind på online akkrediteringsstyringssystemet her. Klik på “My Credentials” i menuen i venstre side. Hvis der står “Certified” ud […]

OPDATERING den 24. juli 2020: Nyt om skemalægning

July 24, 2020
På nuværende tidspunkt har mange kandidater fra eksamenen i marts/april modtaget en e-mail med deres eksamensgodkendelse. Disse kandidater er begyndt at skemalægge deres eksamener hos IBLCE’s tredjepartsprøveudbyder, Prometric. IBLCE vil i de kommende uger fortsætte med løbende at udsende e-mails med eksamensgodkendelser i juli og august til de resterende kandidater fra marts/april, og til kandidaterne […]

OPDATERING den 17. juli 2020: Påmindelse: Der er nye oplysninger i COVID-19 ressourcecentret om Live Remote Proctoring (eksamen under opsyn af en eksamensvagt via fjernovervågning på computeren, LRP) og testcentrene

July 17, 2020
Der findes mange nye oplysninger om IBCLC-eksamenen i 2020 i IBLCE’s COVID-19 ressourcecenter. Vi sender e-mails med eksamensgodkendelse ud til kandidater i juli og august, og vi har gjort oplysningerne her tilgængelige for dig, så kan du kan træffe det bedste valg ud fra dine personlige omstændigheder, når du skal til at skemalægge din eksamen. […]

OPDATERING pr. 14. juli 2020: Nye oplysninger om valgmulighederne for IBCLC 2020-eksamenen

July 14, 2020
Læs de nye oplysninger, der vil hjælpe dig med at foretage beslutninger angående IBCLC-eksamenen i september! Først og fremmest skal du kigge på IBCLC-eksamensmuligheder for at få et samlet overblik over dine valgmuligheder og overvejelser, du skal gøre dig, i din planlægning af IBCLC-eksamenen i dette år. Der findes endnu mere detaljerede oplysninger om IBCLC-eksamener på et […]

OPDATERING pr. 10. juli 2020: Endnu bedre information om IBCLC-eksamenen i september 2020 vil blive offentliggjort næste uge!

July 10, 2020
Fordi situationen omkring COVID-19 ændrer sig konstant verden over, ændrer enkeltpersoners personlige, familiemæssige og erhvervsfaglige omstændigheder sig i takt med det. Kandidater til IBCLC-eksamenen i september 2020, herunder IBCLC’ere, som søger om recertificering ved eksamen i år, opfordres til at gennemse de tilgængelige valgmuligheder for september 2020-eksamenen i ressourcecentret og overveje deres valg i forhold til deres unikke […]

OPDATERING den 1. juli 2020: Skemalægning af 2020-eksamener over de kommende uger

July 1, 2020
Som oplyst tidligere i IBLCE Informationswebinaret den 28. maj 2020, vil kandidater til IBCLC 2020-eksamenen få adgang til at skemalægge deres eksamensaftaler i løbet af de kommende uger.  I første omgang sender IBLCE e-mails med eksamensgodkendelser ud til kandidaterne fra marts/april 2020-eksamenen. Eftersom vi blev nødt til at udskyde eksamenerne i marts/april, vil det i […]

OPDATERING den 1. juli 2020: IBCLC-øveeksamenen bliver gjort tilgængelig medio juli

July 1, 2020
IBCLC-prøveeksamenen bliver gjort tilgængelig medio juli. Selv om vi i IBLCE’s maj-webinar oplyste, at prøveeksamenen vil blive gjort tilgængelig i juni, er den blevet forsinket på grund af tekniske problemer. Vi beklager eventuel ulejlighed. Prøveeksamenen er helt valgfri. Når prøveeksamenen bliver gjort tilgængelig, vil vi annoncere det via sociale medier og COVID-19 ressourcecentret på vores […]

UPDATE fra 26. juni 2020: COVID-19 Resource Center Live i alle IBLCE-sprog

June 26, 2020
COVID-19 Resource Center er blevet oversat og er nu live på andre IBLCE-sprog. Disse sider opdateres regelmæssigt cirka en uge efter den engelske side. Find venligst COVID-19 Resource Center på dit sprog: 繁体中文  Hrvatski  Dansk  Nederlands  Français  Deutsch  ελληνικά  Magyar  Bahasa Indonesia  Italiano  日本語  한국어  Polski  Português  Slovenščina  Español  ← IBLCE 2020 COVID-19 ressourcecenter

OPDATERING pr. 16. juni 2020: E-mails fra Prometric om skemalægning er sendt til IBLCE-eksamenskandidater ved en fejltagelse – se bort fra den! 

June 16, 2020
Ved en fejl udsendte Prometric den 15. juni 2020 en række e-mails til IBCLC-kandidater fra marts/april 2020-eksamenen, hvor de blev inviteret til at skemalægge deres eksamener. Denne e-mail, som var en generel besked til prøvetagere, blev sendt ud ved en fejltagelse fra Prometrics side. Den levede ikke op til de specifikke krav for IBCLC-programmet, og […]

OPDATERING pr. 12. juni 2020: Kontrollér status for din ansøgning

June 12, 2020
Vi vil gerne sige tak, hvis du for nylig har ansøgt om at deltage i eksamenen i september 2020, eller hvis du har ansøgt om recertificering med CERP-point!   Du kan finde svar på dine spørgsmål om din ansøgningsstatus ved at logge på IBLCE’s nye online akkrediteringsstyringssystem. Følg nedenstående vejledning for at tilgå ressourcen.  IBLCE vil gå i gang med at sende bekræftelser via e-mail til kandidater, […]

Opdatering fra Juen 4, 2020: På grund af COVID-19 er fristen for ansøgninger til eksamen i september 2020 blevet FORLÆNGET.

June 4, 2020
Sidste frist er nu mandag den 15. juni 2020. Fristen vil ikke blive forlænget yderligere.  Selv om vi har sendt en del e-mails til de IBCLC’ere, der skal recertificeres ved at bestå en eksamen, er det på grund af COVID-19 desværre ikke muligt for os at sende de normale varsler med posten, og derfor har vi forlænget fristen for ansøgning om eksamen så meget, vi overhovedet kan. Det giver de IBCLC’ere, […]

Opdatering fra 28. maj 2020: Testvinduet for alle testtagere i 2020 er 8. til 25. september 2020.

May 28, 2020
Prøveperioden for den omjusterede eksamen fra marts-april er 8. til 25. september 2020. Dette er også eksamensvinduet for testtagere i september 2020. ← Vend tilbage til COVID-19 ressourcecenter

← IBLCE 2020 COVID-19 ressourcecenter