X


Informatie over het testcentrum (Test Centre – Dutch)

Test Centre Information (Dutch)

Overweegt u of bent u van plan om het IBCLC-certificeringsexamen bij een testcentrum af te leggen? IBLCE heeft wat informatie verzameld en checklists gemaakt om u te helpen uzelf voor te bereiden voordat u uw afspraak maakt, evenals voor uw onderzoeksdag.

Houd er rekening mee dat de IBLCE het dragen van maskers door examenkandidaten blijft verplichten tijdens het afleggen van het IBCLC-onderzoek in testcentra. Er kunnen aanvullende vereisten voor het testcentrum zijn, dus examenkandidaten worden sterk aangemoedigd om regelmatig het Prometric-testcentrumbeleid te lezen voor de meest actuele informatie over COVID-19.

Wij raden u aan om de informatie van de IBLCE en van Prometric (de externe organisatie die het BLCE-examen afneemt) te bekijken over het afleggen van het IBCLC-examen in een testcentrum. Tijdens deze dynamische tijd kunnen de testprocedures van Prometric-testcentra worden gewijzigd. Controleer Prometric’s website en IBLCE’s Informatiecentrum voor examens regelmatig voor de meest actuele informatie over testen in 2023.

Let op: Links naar de website van de externe organisatie die het IBLCE-examen afneemt, Prometric, brengen u naar de Engelse pagina, maar u kunt pagina’s in alle IBLCE-talen vinden.

Op een computer: Klik in de rechterbovenhoek op de blauwe knop waarop “English” staat om uw taal te selecteren.

Op een mobiele telefoon: Klik op de oranje cirkel met drie horizontale lijnen om het menu te vinden. Schuif omlaag om de blauwe knop “English” te vinden en selecteer daar uw taal.

U mag erop rekenen dat als u een pauze voor borstvoeding aanvraagt, de IBLCE nauw samenwerkt met de organisatie die het examen afneemt om u een privélocatie in het testcentrum te bieden voor de borstvoeding of het afkolven. Deze privélocatie kan een privékamer of verplaatsbaar compartiment zijn. De testleverancier en de IBLCE zullen met u samenwerken om het testcentrum te vinden dat zich het dichtst bij uw huis bevindt en accommodatie voor borstvoeding/borstvoeding kan bieden. Na het plannen van uw examenafspraak met een Borstvoedingspauze, ontvangt u twee e-mails van Prometric. De eerste is de bevestiging van uw afspraak. De tweede bevat belangrijke informatie over uw borstvoedingspauze. Lees beide zorgvuldig door.

Meer informatie over het deelnemen aan het examen in een testcentrum kunt u vinden op de COVID-19 veelgestelde vragen-pagina van de IBLCE.

Houd er rekening mee dat de IBLCE deze informatie op haar website voor u beschikbaar stelt en deze periodiek zal actualiseren. Omdat er vaak iets verandert en Prometric haar website voortdurend actualiseert, raden we u aan om deze informatie en de website van Prometric regelmatig te bekijken. 

Om een vlottere testervaring mogelijk te maken, moet u deze informatie aandachtig doorlezen.

U kunt voor meer informatie op elk item in de checklist klikken of naar beneden scrollen om de gedetailleerde checklists volledig te bekijken.


Testcentrum-checklist voordat de examendag aanbreekt

 

Bekijk de IBLCE-examenopties en Kennisgeving van de examendag

Bekijk voordat u uw IBCLC-examenafspraak maakt eerst uw mogelijkheden voor het afleggen van het examen in het IBLCE Informatiecentrum voor examens.

Bekijk de volledige IBLCE-kennisgeving van de examendag hier.

 

Plan uw afspraak

Zodra u uw e-mail met de toestemming voor het examen van IBLCE hebt ontvangen, plant u uw afspraak met Prometric. U moet bij de planning uw kandidaatsnummer (vermeld in de toestemmings-e-mail) gereed hebben.

 • Als uw e-mail met toestemming voor het examen aangeeft dat u uw afspraak via de Prometric-website online kunt plannen, raden we u sterk aan dit te doen, omdat de telefoonlijn van Prometric-klantenservice zeer lange wachttijden kan hebben.
 • Prometric blijft de richtlijnen van de lokale overheid volgen, wat kan resulteren in een lagere capaciteit en minder beschikbare afspraken bij sommige testcentra. Het IBCLC-certificeringsprogramma essentieel is, zodat u toegang heeft tot alle open testcentra. We raden u aan om te blijven proberen uw afspraak in te plannen zodra er meer afspraken beschikbaar komen.

 

Controleer uw identiteitsbewijzen

Zorg ervoor dat u twee identiteitsbewijzen gereed hebt.

 • Het primaire identiteitsbewijs moet een geldig, niet-verlopen, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs zijn die uw naam, recente foto en handtekening bevat.*
 • Het secundaire identiteitsbewijs moet uw naam en handtekening of uw naam en recente foto bevatten.

*Als uw eerste, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs uw foto bevat, maar niet uw handtekening, dan moet als aanvulling op uw identiteitsbewijs met foto dat door de overheid is uitgegeven, op uw tweede identiteitsbewijs (bijv. een werknemerskaart of een creditcard) uw handtekening voorkomen.

De namen op beide identiteitsbewijzen moeten aan elkaar gelijk zijn en de naam moet dezelfde zijn als welke de IBLCE heeft op de dag van uw afspraak. Naamswijzigingen kunnen worden aangebracht bij IBCLC-programmamedewerkers tegen de geposte deadline.

 

Lees over COVID-19-beleid en -praktijken

Lees de informatie op de website van Prometric over huidige COVID-19-processen die worden gevolgd in het testcentrum. Prometric kijkt naar de aanbevelingen van de Centers for Disease Control (VS) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en actualiseert haar maatregelen op basis van de geldende voorschriften ter plaatse.

 

Leg een mondkapje klaar om mee te nemen

Houd er rekening mee dat de IBLCE het dragen van maskers door examenkandidaten blijft verplichten tijdens het afleggen van het IBCLC-onderzoek in testcentra. Zorg ervoor dat je een masker of gezichtsbedekking hebt om te dragen in het testcentrum. (Maskers met draagbare technologie zijn verboden.) Als u een borstvoedingspauze heeft gepland, zorg er dan voor dat uw verzorger een mondkapje bij zich heeft. Prometric heeft de IBLCE laten weten dat uw kind dat de borstvoeding krijgt geen mondkapje hoeft te dragen. Houd er rekening mee dat u in het testcentrum ook handschoenen mag dragen.

Vind hier de nieuwste updates van het Prometric Test Center-beleid.

 

Bekijk de richtlijnen voor het betreden van een testcentrum

Teneinde uw veiligheid en die van andere examenkandidaten en personeel van het testcentrum te waarborgen, gaat u ermee akkoord dat u niet mag deelnemen en dat u niet zult proberen uw geplande IBCLC-examen bij een gecontracteerd testcentrum af te leggen als:

 • U in de 10 dagen voorafgaand aan uw gepland examen symptomen heeft gehad van COVID-19 of griep of verkoudheidsachtige symptomen, alsmede 3 dagen nadat de symptomen zijn beëindigd.
 • U in de 10 dagen voorafgaand aan uw gepland examen positief heeft getest op COVID-19, alsmede 3 dagen nadat de symptomen zijn beëindigd.
 • U in de 10 dagen bent blootgesteld aan iemand bij wie de diagnose COVID-19 is gesteld.
 • U in de afgelopen 10 dagen bent teruggekeerd van een reis vanuit een zeer besmet gebied.*

*Als u van plan bent naar een andere staat, provincie of land te reizen om uw examen af te leggen, dient u vóór aanvang van uw reis na te gaan of er door de bevoegde overheidsinstanties reisadviezen zijn afgegeven.  In sommige gevallen vereisen de voorschriften een verplichte zelf opgelegde quarantaine, afhankelijk van waar u reist.  Elke persoon is zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de reis- en quarantainebeperkingen die op grond van de individuele omstandigheden voor hem of haar gelden. Testcentra behouden zich het recht voor om kandidaten die zich niet aan de plaatselijke voorschriften houden, de toegang te weigeren.

Houd er rekening mee dat Prometric de bovenstaande verklaringen indien nodig actualiseert. Bekijk dus regelmatig, al voor de dag van uw afspraak, de Prometric-website en de huidige COVID-19 processen, met name op de laatste dagen voorafgaand aan en op de dag van uw afspraak. U kunt ook de informatie bekijken die de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gepubliceerd over internationaal reizen in verband met COVID-19.


Testcentrum-checklist voor de examendag

 

Neem uw identiteitsbewijzen mee

De twee identiteitsbewijzen dragen beide uw naam, zoals die bij de IBLCE bekend is.

 

Neem uw mondkapje mee

Houd er rekening mee dat de IBLCE het dragen van maskers door examenkandidaten blijft verplichten tijdens het afleggen van het IBCLC-onderzoek in testcentra.

Vind hier de nieuwste updates van het Prometric Test Center-beleid.

 

Arriveer vroeg

Kom minstens 30 minuten vóór uw geplande examentijd naar het testcentrum voor de veiligheidsprocedures (identiteitscontrole, enz.) en om een zitplaats toegewezen te krijgen.

 

☐ Ken de richtlijnen voor COVID-19 en testcentra

Lees de website van Prometric over de COVID-19-processen die die dag in het testcentrum worden gevolgd. Op grond van privacyoverwegingen stelt de IBLCE het niet verplicht dat uw biometrie (vingerafdrukken) wordt genomen ten tijde van het examen, maar ter bescherming van de integriteit van uw diploma past de organisatie die het examen afneemt als extra veiligheidsmaatregel, net als op de luchthaven, het scannen met een metaaldetectorstok toe. Vanwege COVID-19-procedures is het mogelijk dat uw testcentrum die dag kandidaten niet scant.

 

Leg het IBCLC-examen af!

De IBCLC is een beroepsgetuigschrift en de beveiliging van het examen is belangrijk voor de integriteit van het getuigschrift. Het werk van IBCLC’s heeft invloed op de gezondheid van baby’s en ouders, en daarom is verificatie van hun kennis van groot belang. Lees de IBCLC-examenadministratieregels zorgvuldig door:

 • Voorafgaand aan het examen vindt er een visuele inspectie plaats als onderdeel van het veiligheidsprotocol.
 • IBLCE raadt aan om geen persoonlijke spullen mee te nemen naar het testcentrum. Als u dat doet, moet u alle persoonlijke items opslaan op een locatie die is aangewezen door de beheerder van het testcentrum. Dit kunnen uw horloge en sieraden zijn. Mobiele telefoons/gsm’s of andere elektronische apparaten die naar de locatie worden gebracht, moeten gedurende de hele duur van het examen, inclusief pauzes, UIT staan en mogen helemaal niet aan staan. De beheerder van het testcentrum is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke eigendommen van kandidaten.
 • Kandidaten die tijdens het examen of tijdens pauzes in het bezit worden gesteld van elektronische apparaten, telefoons of studiegidsen, worden onmiddellijk weggestuurd en hun examen wordt niet gescoord.
 • Alleen vooraf goedgekeurde comforthulpmiddelen of vooraf goedgekeurde medische hulpmiddelen/ apparaten zijn toegestaan in de testruimte.
 • Kandidaten die het examen voortijdig beëindigen, mogen de examenlocatie verlaten. De beheerder van het testcentrum geeft specifieke instructies over het verlaten van de examenruimte.
 • Vragen over de exameninhoud zijn niet toegestaan. Toetscentrumbeheerders mogen geen interpretatie of verduidelijking van examenvragen geven en/of woorden definiëren.
 • Praten of communiceren met een andere examenkandidaat is tijdens het examen niet toegestaan.
 • Valsspelen wordt niet getolereerd en als fraude wordt geconstateerd, zal dit ertoe leiden dat de scores van een kandidaat worden geannuleerd of dat zijn/haar certificering wordt ingetrokken in overeenstemming met het IBLCE-beleid en -procedures en/of juridische stappen tegen de kandidaat, inclusief strafrechtelijke vervolging.
 • Kandidaten mogen het toetscentrum niet verlaten tijdens de examenafname of pauzes; het verlaten van het testcentrum heeft onmiddellijke verwijdering van het examen tot gevolg.
 • Schriftelijke notities, gepubliceerd materiaal en andere toetshulpmiddelen zijn ten strengste verboden tijdens het examen en tijdens uw geplande pauze.
 • Voorafgaand aan uw examen wordt u gevraagd akkoord te gaan met alle testvoorschriften van de testleverancier. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot ontslag van je examen.

Bijgewerkt 5 mei 2023

←Informatiecentrum voor examens