X


INFORMATION OM TESTCENTRE (Test Centre – Danish)

Test Centre Information (Danish)

Overvejer eller planlægger du at tage IBCLC-certificeringseksamen på et testcenter? IBLCE har indsamlet nogle oplysninger og lavet tjeklister for at hjælpe dig med at forberede dig inden du bestiller din tid, såvel som før din eksamensdag.

Bemærk venligst, at IBLCE fortsat kræver, at eksaminander bærer masker, mens de tager IBCLC-undersøgelsen på testcentre. Der kan være yderligere krav til testcenter, så eksaminander opfordres kraftigt til regelmæssigt at gennemgå Politikker for Prometric Test Center for at få de mest opdaterede oplysninger om COVID-19.

Vi opfordrer dig til at læse IBLCE’s og Prometrics (IBLCE’s tredjepartsprøveudbyder) information om hvordan IBCLC-eksamenen foregår på et testcenter. I løbet af denne dynamiske tid kan testprocedurer på plads på Prometric testcentre ændres. Tjek venligst Prometrics hjemmeside og IBLCEs Eksamensressourcecenter regelmæssigt for at få de mest opdaterede oplysninger om test i 2023.

Bemærk: Links til Prometrics, IBLCE’s tredjepartsprøveudbyder, hjemmeside sender dig videre til den engelske side, men du kan finde sider på alle IBLCE-sprog.

På computer: Klik på den blå knap “English” i øverste højre hjørne for at vælge dit sprog.

På mobiltelefon: Klik på den orange cirkel med de tre vandrette striber for at finde menuen. Rul ned til blå knap “English” for at vælge dit sprog.

Hvis du har anmodet om en ammepause, bedes du bemærke, at IBLCE arbejder sammen med prøveudbyderen om at give dig et privat sted på testcentret, hvor du kan amme eller pumpe ud i fred. Det private sted kan være et privat rum eller en transportabel bås. Testleverandøren og IBLCE vil arbejde sammen med dig for at finde det testcenter, der er tættest på dit hjem, og som kan tilbyde et amme-/brystetilbud. Efter at have planlagt din eksamensaftale med en ammepause, modtager du to e-mails fra Prometric. Den første er bekræftelsen på din aftale. Den anden indeholder vigtige oplysninger om din amningspause. Sørg for at læse begge omhyggeligt.

Du kan finde yderligere oplysninger om at tage eksamen på et testcenter på IBLCE’s COVID-19 side med ofte stillede spørgsmål.

Denne information bliver gjort tilgængelig for dig på IBLCE’s hjemmeside og vil blive opdateret jævnligt. Eftersom situationen er meget omskiftelig, og Prometric løbende opdaterer sin hjemmeside, opfordrer vi dig til at gennemlæse denne information og Prometrics hjemmeside på regelmæssig basis. 

For at lette en smidigere testoplevelse, bør du læse denne information omhyggeligt.

Du kan klikke på et hvilket som helst punkt på tjeklisten for at læse mere, eller rulle ned for at se de detaljerede tjeklister samlet.


Testcentrets tjekliste før eksamen

 

Læs IBLCE’s meddelelse om eksamensmuligheder & om eksamen

Inden du skemalægger din IBCLC eksamen, kan du få et overblik over dine valgmuligheder for eksamen på IBLCE’s Eksamensressourcecenter.

Sørg for at gennemgå hele IBLCE’s meddelelse om eksamen her.

 

Skemalæg din eksamensaftale

Når du har modtaget din eksamensgodkendelse via e-mail fra IBLCE, kan du skemalægge din eksamensaftale med Prometric. Du skal sørge for at have dit godkendelsesnummer (fremgår af e-mailen med eksamensgodkendelsen) klar, når du skemalægger din eksamensaftale.

 • Hvis det fremgår af din eksamensgodkendelse, at du kan skemalægge din eksamensaftale online på Prometrics hjemmeside, opfordrer vi dig på det kraftigste til at gøre det, da Prometric melder om lange ventetider i deres telefonkøer.
 • Prometric følger fortsat lokale myndigheders retningslinjer, hvilket kan resultere i lavere kapacitet og færre ledige aftaler på nogle testcentre. IBCLC-certificeringsprogrammet betragtes som en essentiel ydelse, og du derfor har adgang til alle åbne testcentre. Vi opfordrer dig til at fortsætte med at forsøge at planlægge din aftale, efterhånden som yderligere aftaler bliver tilgængelige.

 

Kontroller dine ID’er

Husk at sikre, at du har to former for identifikation på dig.

 • Det primære ID skal være et gyldigt, myndighedsudstedt ID, der ikke er udløbet, og som inkluderer dit navn, nyere foto og din underskrift.*
 • Det sekundære ID skal have enten dit navn og underskrift eller dit navn og nyere foto.

*Hvis din primære identifikation udstedt af offentlig myndighed indeholder et foto af dig men ikke din underskrift, skal din sekundære identifikationsform (f.eks. medarbejder-ID-kort eller kreditkort) indeholder din underskrift for at supplere dit foto-ID udstedt af offentlig myndighed.

Navnet på ID’erne skal stemme overens med det navn, der står i IBLCE’s system på dagen for din eksamensaftale. Navneændringer kan foretages med IBCLC-programmets personale inden for den opslåede frist.

 

☐Læs om COVID-19-politikker og -praksis

Læs oplysningerne på Prometrics hjemmeside om aktuelle COVID-19-processer, der følges i testcentret. Prometric læser anbefalingerne fra CDC (Center for Disease Control) i USA og WHO (World Health Organization) og foretager opdateringer på basis af de gældende forordninger i de lokale retskredse.

 

Få styr på hvilken maske/værnemiddel, du vil bruge

Bemærk venligst, at IBLCE fortsat kræver, at eksaminander bærer masker, mens de tager IBCLC-eksamenen på testcentre. Sørg for, at du har en maske eller ansigtsdækning, du kan bære på testcentret. (Masker med bærbar teknologi er forbudt.) Hvis du har en fastlagt ammepause, bedes du sørge for, at din hjælper også bærer maske eller værnemiddel. Prometric har meddelt til IBLCE, at dit ammende barn ikke behøver bære maske eller værnemiddel. Bemærk, at du kan blive bedt om at bære handsker på testcentret.

Find de seneste opdateringer til Prometric Test Center -politikkerne her.

 

Læs retningslinjerne for at få adgang til et testcenter

For at sikre din, andre testtageres og testcenterpersonalets sikkerhed, accepterer du, at du ikke kan tage eksamen og at du ikke vil forsøge at tage din skemalagte IBCLC-eksamen på et testcenter, såfremt:

 • Du har oplevet symptomer på COVID-19 eller influenzalignende eller forkølelseslignende symptomer de seneste 10 dage før din skemalagte eksamen plus 3 dage efter ophør af symptomer.
 • Du er blevet testet positiv for COVID-19 i de seneste 10 dage før din skemalagte eksamen plus 3 dage efter ophør af symptomer.
 • Du har været i tæt personlig kontakt med andre, der er blevet diagnosticeret med COVID-19 i de seneste 10 dage før din skemalagte eksamen.
 • Er hjemvendt fra rejser i højrisikoområder inden for de seneste 10 dage.*

*Hvis du planlægger at rejse til en anden stat, provins eller land for at tage din eksamen, skal du inden din afrejse tjekke, om der findes nogen rejsevejledninger udstedt af de relevante statslige myndigheder. I visse tilfælde kræver reglerne, at du går i karantæne afhængigt af hvilket land, du rejser fra. Det er den enkeltes ansvar at overholde de rejse- og karantænerestriktioner, der gælder for denne på baggrund af deres individuelle omstændigheder. Testcentre forbeholder sig ret til at afvise kandidater, der ikke overholder de lokale regler.

Bemærk, at Prometric opdaterer disse udsagn efter behov, og det er derfor op til dig at tjekke Prometrics hjemmeside og de nuværende COVID-19-processer regelmæssigt op til eksamensaftale, især de sidste par dage op til eksamen og på dagen for din eksamen. Du kan også se den information, WHO har udsendt, om international rejseaktivitet i forhold til COVID-19.  


Testcentrets tjekliste på eksamensdagen

 

Medbring dine ID’er

Medbring to ID’er, der stemmer overens med det navn, der står i IBLCE’s system.

 

Medbring maske eller værnemiddel til ansigtet

Bemærk venligst, at IBLCE fortsat kræver, at eksaminander bærer masker, mens de tager IBCLC-eksamenen på testcentre.

Find de seneste opdateringer til Prometric Test Center -politikkerne her.

 

Ankom i god tid

Du skal ankomme til testcentret senest 30 minutter før din skemalagte eksamen for at have tid til at gennemgå alle sikkerhedsprocedurerne (kontrol af ID, etc.) og finde din plads. 

 

☐ Kend retningslinjerne for COVID-19 og testcenter

Læs Prometrics hjemmeside om COVID-19-processerne, der følges i testcentret den pågældende dag. IBLCE kræver ikke biometrisk identificering (fingeraftryk) til eksamen af hensyn til privatlivets fred, men prøveudbyderen kan finde på at bruge håndholdte scannere og metaldetektorer, ligesom i lufthavne, som en ekstra sikkerhedsforanstaltning som led i verificeringen af din identitet. På grund af COVID-19 kan det forekomme, at dit testcenter ikke bruger håndholdte scannere på dagen.

 

Tag din IBCLC-eksamen!

IBCLC er en professionel legitimation, og eksamenssikkerhed er vigtig for legitimationsoplysningernes integritet. IBCLCs arbejde påvirker spædbørns og forældres sundhed, og derfor er verifikation af deres viden af stor betydning. Læs venligst reglerne for administration af IBCLC-eksamen omhyggeligt:

 • En visuel inspektion vil blive udført, før du starter undersøgelsen som en del af sikkerhedsprotokollen.
 • IBLCE anbefaler ikke at medbringe personlige ejendele i testcentret. Hvis du gør det, vil du blive bedt om at opbevare alle personlige ejendele på et sted, der er udpeget af testcenteradministratoren. Dette kan omfatte dit ur og smykker. Mobil/mobiltelefoner eller andre elektroniske enheder, der bringes til stedet, skal være slukket og slet ikke være tændt under hele undersøgelsens varighed, inklusive pauser. Testcenteradministratoren er ikke ansvarlig for kandidaternes personlige ejendom.
 • Kandidater fundet i besiddelse af elektronisk udstyr af enhver art, telefoner eller studievejledninger under eksamen eller i pauser vil straks blive afvist, og deres eksamen vil ikke blive bedømt.
 • Kun forhåndsgodkendte komforthjælpemidler eller forhåndsgodkendte medicinske hjælpemidler/ enheder er tilladt i testlokalet.
 • Kandidater, der afslutter prøven tidligt, kan forlade prøvestedet. Testcenteradministratoren vil give specifikke instruktioner om at forlade undersøgelsesområdet.
 • Spørgsmål vedrørende prøvens indhold er ikke tilladt. Testcenteradministratorer må ikke give fortolkning eller afklaring af eksamensspørgsmål og/eller definere ord.
 • Det er ikke tilladt at tale med eller på nogen måde kommunikere med en anden eksamenskandidat under prøven.
 • Snyd vil ikke blive tolereret, og hvis det konstateres snyd, vil det resultere i, at en kandidats scoringer annulleres, eller at hendes/hans certificering tilbagekaldes i overensstemmelse med IBLCE’s politikker og procedurer og/eller juridiske skridt mod kandidaten, herunder strafferetlig forfølgning.
 • Kandidater må ikke forlade testcentret under eksamensadministration eller pauser; Hvis du forlader testcentret, vil det medføre en øjeblikkelig afskedigelse fra eksamen.
 • Skriftlige noter, offentliggjorte materialer og andre testhjælpemidler er strengt forbudt under eksamen og i din planlagte pause.
 • Du vil blive bedt om at acceptere alle testleverandørens testregler før din eksamen. Manglende overholdelse af disse regler kan medføre bortvisning fra din eksamen.

Opdateret den 5. maj 2023

← IBLCE Eksamensressourcecenter