X


Informacje dla kandydatów na studia wstępne

(Information for Initial Candidates — Polish)


Informator dla kandydatów

(Candidate Information Guide)


Uznane organizacje doradców ds. wsparcia karmienia piersią

(Recognised Breastfeeding Support Counsellor Organisations)


Wykaz uznanych zawodów medycznych

(List of Recognised Health Professions)


Przewodnik po Naukach Medycznych

(Health Sciences Guide)


Informator dotyczący planu dla Ścieżki egzaminacyjnej 3

(Pathway 3 Plan Guide)