X


Ειδοποίηση για τις επιλογές εξέτασης και την ημέρα εξέτασης (Exam Day Notice – Greek)

Ανακοίνωση για τις επιλογές των υποψηφίων αναφορικά με την εξέταση και για την ημέρα της εξέτασης

Είτε συμμετέχετε για πρώτη φορά στις εξετάσεις είτε είστε ήδη πιστοποιημένος σύμβουλος IBCLC που επιθυμεί να επαναπιστοποιηθεί δίνοντας την εξέταση, το IBLCE έχει διαμορφώσει διάφορες πολιτικές, ώστε να μπορείτε να λάβετε την καλύτερη απόφαση για εσάς και την οικογένειά σας με βάση την προσωπική σας κατάσταση. 

Για τις διοικήσεις εξετάσεων 2024, τόσο οι IBCLC όσο και οι αρχικοί υποψήφιοι έχουν πολλές επιλογές στη διάθεσή τους, όπως:

  • Ζωντανή Απομακρυσμένη Προστασία (διατίθεται στα Αγγλικά μόνο; μάθετε περισσότερα εδώ εφόσον μπορείτε να δώσετε την εξέταση στα αγγλικά),
  • διεξαγωγή της εξέτασης σε εξεταστικό κέντρο,
  • Αναβολή των αμοιβών σας για το επόμενο έτος λόγω τεκμηριωμένων έκτακτων περιστάσεων, ή
  • Μερική οικονομική επιστροφή εξόδων εξέτασης.

Live Remote Proctoring (LRP) το 2024

Τόσο ο Απρίλιος όσο και ο Σεπτέμβριος 2024 οι εξετάσεις IBCLC θα προσφερθούν μέσω Live Remote Proctoring στα Αγγλικά.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στην εξέταση IBCLC του 2024;

Εξέταση στα αγγλικά
🡻

Επιλογή 1: Συμμετοχή μέσω ζωντανής σύνδεσης από το σπίτι σας με απομακρυσμένο επιτηρητή

Διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά και για τους υποψηφίους με σύστημα υπολογιστή που πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις.

Επιλογή 2: Μετάβαση σε εξεταστικό κέντρο*

Εξέταση σε άλλες γλώσσες εκτός των αγγλικών
🡻

Μετάβαση σε εξεταστικό κέντρο*

Σημείωση για όλους τους υποψηφίους: Μπορείτε να κάνετε μεταφορά των εξέταστρων για ένα έτος αν δεν έχετε τη δυνατότητα συμμετοχής στην εξέταση μέσω ζωντανής σύνδεσης ΚΑΙ εφόσον ισχύει ένα από τα παρακάτω:

  • Δεν νιώθετε άνετα να μεταβείτε στο εξεταστικό κέντρο λόγω της πανδημίας COVID-19.
  • Τα εξεταστικά κέντρα της περιοχής σας είναι κλειστά με εντολή των τοπικών κυβερνητικών αρχών.

*Ορισμένα κέντρα ενδέχεται να είναι προσωρινές εγκαταστάσεις.

6 Δεκεμβρίου 2023

Λάβετε υπόψη ότι το LRP απαιτεί οι υποψήφιοι να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις τεχνολογίας και να μπορούν να κάνουν δοκιμές σε ιδιωτική τοποθεσία. Οι υποψήφιοι που εξετάζουν το ενδεχόμενο LRP θα πρέπει να εξετάσουν τις υπάρχουσες απαιτήσεις (στα αγγλικά) εδώ.

Η χρήση του LRP έχει εγκριθεί για τις εξετάσεις IBCLC του 2024. Οποιαδήποτε χρήση του LRP για εξετάσεις IBCLC το 2025 και μετά θα υπόκειται σε περαιτέρω έλεγχο.

Επιλογές από οικονομικής απόψεως για τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις εξετάσεις 2024 σε περίπτωση αποχώρησης/ ακύρωσης ραντεβού εξέτασης

Όσον αφορά τις επιλογές σας από οικονομικής απόψεως, ο ακόλουθος πίνακας υποδεικνύει τα στάδια στα οποία πρέπει να ληφθεί η οριστική απόφαση, καθώς και τις σχετικές ημερομηνίες:

ΠοιοςΤιΠότε
ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι που εγκρίθηκαν για τις εξετάσεις Απρίλιος 2024 ή Σεπτεμβρίου 2024Μερική αποζημίωση

(50% των τελών που καταβάλλονται)
Υποψήφιοι Μάρτιος/Απρίλιος: Υποβάλετε αίτημα στο IBLCE έως τις 15 Μαρτίου 2024.

Υποψήφιοι Σεπτεμβρίου: Υποβάλετε αίτημα στο IBLCE έως τις 9 Αυγούστου 2024.

Δεν απαιτείται τεκμηρίωση για ανάληψη με μερική επιστροφή χρημάτων.
ΑΡΧΙΚΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ:
Υποψήφιοι που δεν είναι ακόμη IBCLC και έχουν εγκριθεί για τις εξετάσεις Απρίλιος 2024 ή Σεπτεμβρίου 2024
Αναβολή αμοιβών σε μία από τις επόμενες δύο εξετάσεις* 

*Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση και να πληρούν τις απαιτήσεις πιστοποίησης το έτος κατά το οποίο συμμετέχουν στις εξετάσεις.
Υποβάλετε αίτημα με τεκμηριωμένες έκτακτες περιστάσεις** πριν από την ημερομηνία εξέτασής σας ή εντός 30 ημερών από το παράθυρο εξέτασης.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΗ:
Οι υποψήφιοι που επαναβεβαιώνονται με εξέταση και έχουν εγκριθεί για τις εξετάσεις Απρίλιος 2024 ή Σεπτεμβρίου 2024
Αναβάλετε τα τέλη σε μία από τις επόμενες δύο εξετάσεις* και λάβετε παράταση πιστοποίησης για ένα έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

*Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση και να πληρούν τις απαιτήσεις επαναπιστοποίησης κατά το έτος που συμμετέχουν στις εξετάσεις.
Υποβάλετε αίτημα με τεκμηριωμένες έκτακτες περιστάσεις** και 15 L-CERP πριν από την ημερομηνία εξέτασής σας ή εντός 30 ημερών μετά το παράθυρο εξέτασης.

Για να ζητήσετε αναβολή σε εξέταση το 2025, επικοινωνήστε με την τοποθεσία IBLCE που σας εξυπηρετεί.

**Στις έκτακτες περιστάσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προβλήματα σχετικά με την πανδημία COVID-19, όπως απώλεια εργασίας του υποψηφίου και/ή του(της) συζύγου/συντρόφου, θέμα υγείας του υποψηφίου ή άμεσου στενού συγγενή του που σχετίζεται με τη νόσο COVID-19 και/ή προβληματισμός σχετικά με την παρουσία σε δημόσιους χώρους λόγω της πανδημίας COVID-19.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις επιλογές, επισκεφθείτε τον σελίδα της γλώσσας σας, καθώς συγκεκριμένες πληροφορίες και ενημερώσεις θα παρέχονται εκεί όταν είναι διαθέσιμες.

Ανατρέξτε εδώ και μελετήστε την Ανακοίνωση για την ημέρα της εξέτασης.

Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι εξετάσεων IBCLC απαιτείται να διαβάσουν και να αποδεχτούν το συμφωνητικό τήρησης απορρήτου, καθώς και τους γενικούς όρους χρήσης για τις εξετάσεις IBCLC, προτού λάβουν μέρος σε μια εξέταση IBCLC:

Η εξέταση IBCLC® έχει περιεχόμενο εμπιστευτικού χαρακτήρα, το οποίο προστατεύεται από τον νόμο. Διεξάγεται για εσάς, τον εξεταζόμενο/ την εξεταζόμενη, με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη του τίτλου του Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας (International Board Certified Lactation Consultant®). Η συνομιλία ή η κατά τον οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνία με άλλον υποψήφιο στη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται και θα θεωρηθεί ως αντιγραφή. Απαγορεύεται ρητώς να αποκαλύψετε, να δημοσιοποιήσετε, να αναπαραγάγετε ή να διαβιβάσετε το περιεχόμενο της παρούσας εξέτασης, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιαδήποτε μέσα, ηλεκτρονικά ή μηχανικά, προφορικώς ή γραπτώς, για τον οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την πρωτύτερη γραπτή ρητή συγκατάθεση του IBLCE. Απαγορεύεται ρητώς η συζήτηση των εξεταστικών θεμάτων (συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων, απαντήσεων και/ή εικόνων) στη διάρκεια της εξέτασης ή μετά τη λήξη της.Εσείς, ως εξεταζόμενος(-η), βεβαιώνετε επίσης ότι δεν γνωρίζατε εκ των προτέρων τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις και τις εικόνες που εμφανίζονται στην εξέταση IBCLC.

Το εξεταστικό κέντρο έχει το δικαίωμα να προβεί σε ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση εντός της εξεταστικής αίθουσας όσο εξετάζεστε.

Ενημερώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2023

← Επιστροφή στο Εξεταστικό Κέντρο Πόρων