X


Examenopties en aankondiging van de examendag (Exam Day Notice – Dutch)

Examenopties en Kennisgeving van de examendag

Of u nu een kandidaat bent die voor het eerst aan het examen deelneemt of een IBCLC die zich met een examen hercertificeert, de IBLCE heeft maatregelen getroffen waardoor u voor u en uw gezin in het licht van uw eigen persoonlijke situatie de beste beslissingen kunt nemen.

Voor de examenadministraties 2024 geldt, hebben zowel IBCLC’s als initiële kandidaten verschillende keuzes tot hun beschikking, waaronder:

  • Live Proctoring op afstand (alleen beschikbaar in het Engels. Lees hier meer als het afleggen van het examen in het Engels een optie voor u is),
  • Het examineren in een testcentrum,
  • Uitstel van uw vergoedingen naar het volgende jaar vanwege gedocumenteerde buitengewone omstandigheden, of
  • Gedeeltelijke financiële restitutie van examengeld.

Live Remote Proctoring (LRP) in 2024

Zowel de IBCLC-examenadministraties van april als september 2024 worden via Live Remote Proctoring in het Engels aangeboden.

Hoe kan ik in 2024 deelnemen aan het IBCLC-examen?

Het examen in het Engels afleggen
🡻

Optie 1: Live Remote Proctoring vanuit uw huis

LRP alleen beschikbaar in het Engels en voor degenen wiens computersystemen voldoen aan de technische vereisten.

Optie 2: Het examen in een testcentrum afleggen*

Het examen in andere talen dan het Engels afleggen
🡻

Het examen in een testcentrum afleggen*

Opmerking voor alle kandidaten: U kunt één jaar uitstel verkrijgen als u geen toegang heeft tot Live Remote Proctoring EN aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Vanwege COVID-19 voelt u zich niet op uw gemak om naar een testcentrum te gaan.
  • Testcentra in uw gebied zijn gesloten als gevolg van plaatselijke overheidsmaatregelen.

*Sommige locaties zijn tijdelijke locaties.

6 december 2023

Houd er rekening mee dat LRP vereist dat kandidaten voldoen aan minimale technologische vereisten en in staat zijn om te testen op een privélocatie. Kandidaten die LRP overwegen, moeten de bestaande vereisten (in het Engels) hier bekijken.

Het gebruik van LRP is goedgekeurd voor IBCLC-examenadministraties voor 2024. Elk gebruik van LRP voor IBCLC-onderzoeken in 2025 en daarna zal worden onderworpen aan verdere evaluatie.

 

Financiële mogelijkheden bij het intrekken/annuleren van de examenafspraak voor kandidaten voor het examen van 2024

Voor wat betreft de financiële keuzes die voor u beschikbaar zijn, staat hieronder een grafiek met beslissingspunten inclusief relevante datums:

WieWatWanneer
ALLE kandidaten goedgekeurd voor het examen van april 2024 of september 2024Gedeeltelijke terugbetaling
(50% van betaalde vergoedingen)
Kandidaten van april: dien een verzoek in bij de IBLCE vóór 15 maart 2024.

Kandidaten voor september: dien een verzoek in bij de IBLCE vóór 9 augustus 2024.

Er is geen documentatie vereist voor een opname met een gedeeltelijke terugbetaling.
EERSTE KANDIDATEN:
Kandidaten die nog geen IBCLC zijn en zijn goedgekeurd voor het examen van april 2024 of september 2024
Uitstel van vergoedingen voor een van de volgende twee examens*

*Kandidaten moeten zich aanmelden en voldoen aan de certificeringseisen in het jaar dat ze het examen afleggen.
Dien een verzoek in met gedocumenteerde buitengewone omstandigheden** vóór uw examendatum of binnen 30 dagen na het examenvenster.  
KANDIDATEN DIE OPNIEUW GECERTIFICEERD WORDEN DOOR EXAMEN:
Kandidaten die zich hercertificeren door middel van examen en zijn goedgekeurd voor het examen van april 2024 of september 2024
Stel vergoedingen uit naar een van de volgende twee examens* en ontvang een certificeringsverlenging van een jaar tot 31 december 2025.
*Kandidaten moeten zich aanmelden en voldoen aan de hercertificeringseisen in het jaar dat ze het examen afleggen.
Dien een verzoek in met gedocumenteerde buitengewone omstandigheden** en 15 L-CERP’s vóór uw examendatum of binnen 30 dagen na het examenvenster.

Om uitstel van een examen in 2025 aan te vragen, neemt u contact op met de IBLCE-locatie die u van dienst is.

**Buitengewone omstandigheden zijn onder meer aan COVID-19 gerelateerde problemen, zoals werkloosheid van de kandidaat en/of partner/echtgenoot, een aan COVID-19 gerelateerd gezondheidsprobleem van kandidaat of van direct familielid, en/of bezorgdheid om zich in verband met COVID-19 onder mensen te begeven.

Meer informatie over deze mogelijkheden vindt u op de uw taalpagina. Daar wordt specifieke informatie en worden updates verstrekt zodra deze beschikbaar zijn.

Kijk hier voor de Kennisgeving van de examendag.

Bovendien moeten alle IBCLC-examenkandidaten de geheimhoudingsovereenkomst en de algemene gebruiksvoorwaarden voor IBCLC-examens lezen en accepteren voordat ze het IBCLC-examen afleggen:

Het IBCLC®-examen is vertrouwelijk en wordt wettelijk beschermd. Het wordt u, de examinandus, uitsluitend ter beschikking gesteld met het doel om internationaal gecertificeerd lactatiekundige (International Board Certified Lactation Consultant®) te worden. Praten of op enige andere manier communiceren met een andere examenkandidaat is tijdens het examen niet toegestaan en wordt beschouwd als valsspelen. Het is u uitdrukkelijk verboden om dit examen, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm of op welke manier dan ook, mondeling of schriftelijk, elektronisch of mechanisch, voor welk doel dan ook openbaar te maken, te publiceren, te reproduceren of over te dragen, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de IBLCE. Het bespreken van de examenonderdelen (inclusief vragen, antwoorden en/of afbeeldingen), tijdens of na het examen, is uitdrukkelijk verboden.U, de examinandus, verklaart ook dat u geen voorkennis heeft van de vragen, antwoorden en afbeeldingen die u gedurende het IBCLC-examen krijgt te zien.

Het examencentrum kan in de examenruimte tijdens het afleggen van het examen zowel geluid als beeld opnemen.

Bijgewerkt op 6 december 2023

← Terug naar het Informatiecentrum voor examens