X


Hrvatski

Dobrodošli na novu stranicu Komisije IBCLC!
Pokretanjem ove nove strukture Komisije, postojeće web-stranice, dokumenti i sveukupno brendiranje nastavit će se ažurirati i mijenjati tijekom vremena, tako da ćete možda primijetiti promjene kako se web-mjesto nastavi razvijati u nadolazećim tjednima.

9

Prijave za IBCLC ispit u rujnu 2024. (na svim jezicima IBCLC ispita) bit će otvorene krajem travnja.

Untitled design (14)
Imate li kakvih pitanja? Obratite se regionalnom IBLCE uredu koji vam služi.
previous arrow
next arrow

Ažuriranja 

Certifikati za ožujak 2023. & recertifikacija od strane CERP-a

November 3, 2023
(March 2023 & Recertification by CERPs Certificates — Croatian) U tijeku je slanje IBCLC certifikata iz ožujka 2023. Osim potvrda s ispita iz ožujka 2023., prvi krug potvrda za kandidate koji su se recertificirali od strane CERP-a (oni koji su uspješno recertificirali do 1. srpnja 2023.) također je u objavi. Imajte na umu da se […]

Ažuriranje pravila o ponovnom testiranju IBCLC ispita

August 18, 2023
U nastojanju da kandidate pozicionira za budući uspjeh na IBCLC ispitu, IBCLC Komisija je nedavno revidirala politiku ponovnog testiranja za kandidate koji polažu IBCLC ispit. Počevši s prijavama za administraciju u rujnu 2024., politika ponovnog testiranja za kandidate koji ne polože IBCLC ispit bit će sljedeća: Neuspješni kandidat može ponovno testirati najviše jedan dodatni put […]

Ažurirane privremene smjernice o korištenju tehnologije za ispunjavanje zahtjeva staza 1, 2 i 3 kliničke prakse produljene su do 30. rujna 2024.

August 3, 2023
(The Updated Interim Guidance on the Use of Technology to Meet Pathways 1, 2, and 3 Clinical Practice Requirements has been extended to September 30, 2024 — Croatian) Ažurirane privremene smjernice o korištenju tehnologije za ispunjavanje zahtjeva 1, 2 i 3 kliničke prakse produžuje se do 30. rujna 2024. zbog dugotrajnih utjecaja pandemije COVID-19 kao […]

Informacije o aplikaciji
(Application Information)

Prijave za IBCLC ispit u travnju 2024. (samo na engleskom) su sada otvorene!
Rok za prijavu za IBCLC ispit u travnju 2024.: 4. siječnja 2024.

Prijave za IBCLC ispit u rujnu 2024. (na svim jezicima IBCLC ispita) bit će otvorene krajem travnja.


Napominjemo da ćete primiti račun na engleskom jeziku kada unesemo vašu prijavu u naš mrežni sustav upravljanja vjerodajnicama. Ova e-pošta potvrda je o uplati. Ukupni iznos plaćen na drugoj e-pošti bit će 0 američkih dolara.

2023 Prijava Za Inicijalni
(Initial Examination Application Form – Croatian)

2023 Prijava Za Recertifikaciju Putem Ispita
(Recert via Examination Form – Croatian)

2023 Prijava Za Recertifikaciju Putem CERP Bodova
(CERP Application Form – Croatian)

Ako je vaša certifikacija istekla 2022. godine, ispunite donji zahtjev za povrat.

  • Rujna 2023. Zahtjev za povrat (Reinstatement Form – Croatian)
  • 2023 Prijava Za Recertifikaciju Putem CERP Bodova (Reinstatement by CERPs Form – Croatian)

Prijave za status umirovljenika
(Retired Status Application – Croatian)


Ako vam je potrebna dodatna pomoć u procesu prijave, pogledajte dolje često postavljana pitanja ili kontaktirajte svoj regionalni ured.

Za detaljne informacije o početnom procesu certificiranja i zahtjevima, pogledajte Vodič s informacijama o kandidatima.

Za detaljne informacije o procesu recertifikacije i zahtjevima pogledajte Vodič za recertifikaciju.

Ispitni resursni centar
(Examination Resource Centre)

IBCLC ispit nudi se dva puta godišnje, u travnju / svibnju (samo na engleskom) i u rujnu (na svim IBLCE jezicima).

Ispit IBCLC u rujnu 2023.:

Prijave su sada zatvorene.
Datumi održavanja ispita: 20. – 29. rujna 2023

Za više pojedinosti provjerite nadzornu ploču kandidata za ispit IBCLC za rujan 2023. ovdje.

Mogućnosti ispita 2023 

Ove godine možda ćete imati mogućnosti za polaganje ispita:

Ovdje potražite više informacija o polaganju IBCLC ispita za 2023. godinu.

Ako ispit možete polagati na engleskom jeziku, možete se odlučiti za polaganje ispita kod kuće putem programa Live Remote Proctoring (LRP). Ovdje možete saznati više o ovoj opciji na engleskom jeziku.

 Molimo pročitajte ovu važnu IBLCE opciju pregleda i Obavijest o danu ispita.

Informacije za početne kandidate
(Information for Initial Candidates)

Informativni vodič za kandidate
(Candidate Information Guide – Croatian)

Priznate organizacije savjetnika za podršku dojenju
(Recognised Breastfeeding Support Counsellor Organisations – Croatian)

Popis priznatih zdravstvenih profesija
(Recognised Health Professions – Croatian)

Vodič za izobrazbu u polju zdravstvenih znanosti
(Health Sciences Education Guide – Croatian)

Vodič za plan Puta 3
(Pathway 3 Plan Guide – Croatian)

Paket za Verifikaciju Plana Puta 3
(Pathway 3 Plan Verification Packet – Croatian)

Informacije za ponovno certificiranje IBCLC-a
(Information for Recertifying IBCLCs)

Pripremite se za recertifikaciju IBCLC-ova
(Prepare for Recertification – Croatian)

Vodič za postupak recertifikacije
(Recertification Guide  – Croatian)

Vodič o Pojedinačnim CERP Bodovima
(Individual CERPs Guide – Croatian)

Umirovljeni status IBCLC-a
(IBCLC Retired Status – Croatian)

Ostali izvori i teme od interesa
(Other Resources & Topics of Interest)

Često Postavljana Pitanja
(Frequently Asked Questions- Croatian)

Kako se koristiti IBLCE-ovim mrežnim sustavima
(IBLCE’s Online Systems – Croatian)

Nadolazeći ključni datumi (2023-2024)
(Key Dates – Croatian)

Politike i postupci
(Policies & Procedures)

Politika u pogledu odustajanja od/otkazivanja ispita za IBCLC-a
(Examination Withdrawal/Cancellation Policy – Croatian)

IBLCE®-ova politika u vezi sa zahtjevom za produljenje recertifikacije
(Recertification Extension Request Policy – Croatian)

Politika uporabe žiga IBCLC savjetnika
(Trademark Use Policy – Croatian)

Postupci IBLCE®-a za dojenje/hranjenje djeteta na prsima tijekom ispita
(Procedures for Breast/Chestfeeding During Examination-Croatian)

Politika u vezi s prijevodom IBCLC-ova ispita na novi jezik
(Translation of the IBCLC Examination into a New Language Policy – Croatian)

Obrasci
(Forms)

Imajte na umu da se sve pritužbe i povezani materijali trebaju poslati servisom ShareFile ovdje (odaberite primatelja: White, A.). Za specifične informacije obratite se svom regionalnom uredu.

Radi vaše zaštite i privatnosti, IBLCE ne može prihvatiti materijale o etici i disciplini ili pritužbe e-poštom. Svi materijali za pritužbe primljeni e-poštom izbrisat će se.

Obrazac za podnošenje pritužbe: kvalificiranost i recertifikacija
(Eligibility and Recertification Appeals Form – Croatian))

Obrazac za podnošenje pritužbe na ishod ispita
(Exam Outcome Appeal Form – Croatian)

Obrazac zahtjeva za ručno ocjenjivanje
(Hand Score Request Form – Croatian)

Odobrenje za provjeru certificiranja za IBLCE-a
(Certification Verification Form – Croatian)

Kalkulator kliničke prakse za specifičnu dojku
(Lactation Specific Clinical Practice Calculator – Croatian)

Profesionalni standardi
(Professional Standards)

Kliničke kompetencije za praksu međunarodno certificiranih savjetnika za dojenje (IBCLC)
(Clinical Competencies – Croatian)

Opseg prakse za međunarodno certificirane savjetnike za dojenje (IBCLC)
(Scope of Practice for the IBCLC  – Croatian)

Kod profesionalnog ponašanja za IBCLC savjetnike
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Croatian)

Svibanj 2020.:   

Imajte na umu da se zbog bolesti COVID-19 i do daljnjeg sve pritužbe u vezi s etikom i disciplinom te povezanim pitanjima moraju učitati na IBLCELINK upotrebom servisa Sharefile na stranici https://iblce.sharefile.com/filedrop. (Odaberite primatelja: IBLCE Link)

Pritužbe u vezi s etikom i disciplinom ne šaljite međunarodnom uredu IBLCE-a u Fairfaxu, u Virginiji, jer je ured zatvoren zbog pandemije, a pošta kasni.

Hvala,
zaposlenici IBLCE-a

Međunarodni Odbor Ispitivača za Laktacijske Savjetnike Kodeks Profesionalnog Ponašanja Obrazac za Podnošenje Pritužbe
(Code of Professional Conduct Complaint Form – Croatian)

Stegovni Postupci za Kodeks Profesionalnog Ponašanja za IBLCE Savjetnike za Međunarodni Odbor Ispitivača za Laktacijske Savjetnike (IBLCE)
(Disciplinary Procedures – Croatian)

Kazne Izrečene Protiv IBLCE-ova
(Sanctions List – Croatian)

IBLCE-ove smjernice za vođenje dokumentacije
(Documentation Guidelines – Croatian)

Zaštita, promicanje i potpora dojenju u Europi: nacrt aktivnosti
Izrañeno i napisano od strane sudionika na projektu Promicanje Dojenja u Europi (projekt EU-a, ugovor broj SPC 2002359)
(Blueprint for Action on Breastfeeding in Europe – Croatian)

Savjetodavna mišljenja i privremene smjernice
(Advisory Opinions and Interim Guidance)

Savjetodavna mišljenja

Ovosavjetodavno mišljenje o izobrazbi za ispunjavanje uvjeta i recertifikaciju IBCLC-ova
(Advisory Opinion on Education for IBCLC Eligibility and Recertification – Croatian)

Savjetodavno mišljenje – Telehealth
(Advisory Opinion on Telehealth – Croatian)

Savjetodavno MiŠljenje – Frenulotomija
(Advisory Opinion on Frenulotomy – Croatian)

Savjetodavno mišljenje: Profesionalnost u doba društvenih medija
(Advisory Opinion on Professionalism in Social Media Age – Croatian)

Savjetodavno mišljenje: Procjena, dijagnoza i upućivanje
(Advisory Opinion on Diagnosis, Assessment and Referral – Croatian)

Privremene smjernice

Ažurirano privremene smjernice za putove 1, 2 i 3 Zahtjevi kliničke prakse
(IBLCE Interim Guidance – Croatian)