X


Pogosta vprašanja glede covida-19 (FAQs – Slovenian)

IBLCE COVID-19 FAQs (Slovenian)

 1. Kdaj bom prejel svoje potrdilo IBCLC po pošti?
 2. V kakšnih modalitetah se bodo izvajali izpiti marca in septembra 2023?
 3. Katere finančne možnosti so na voljo, če se moram od izpitnega termina odjaviti ali ga preklicati?
 4. Kdaj bom lahko določil termin za pregled?
 5. Kaj se bo zgodilo, če jaz ali družinski član zboli za covidom-19 tik pred izpitom in se ga zato ne morem udeležiti?
 6. Želim opraviti ure klinične prakse za izpolnitev zahtev IBCLC. Ali jih lahko trenutno opravljam na daljavo?
 7. Bo IBLCE podaljšal rok za recertifikacijo s točkami CERP?
 8. Imam nekaj kliničnih vprašanj glede covida-19. Lahko odgovorite nanje?

POGOSTA VPRAŠANJA O IZPITNIH CENTRIH (FAQ)

 1. Kako izberem termin v izpitnem centru?
 2. Ali lahko pokličem Prometric, da izberem termin v izpitnem centru?
 3. Katere ukrepe v zvezi s covidom-19 uvajajo izpitni centri/na kaj naj pazim, ko pridem v izpitni center?
 4. Ali lahko izberem možnost »Live Remote Proctoring« namesto opravljanja izpita v izpitnem centru?
 5. Odobrili ste mi odmor za dojenje/prsno hranjenje med izpitom. Je v izpitnem centru ta možnost še vedno na voljo?
 6. Kaj se bo zgodilo, če izberem termin v izpitnem centru in se ta nato zapre zaradi covida-19? Ali bo potrebno plačilo za preložitev?

1. Kdaj bom prejel svoje potrdilo IBCLC po pošti? 

Vpliv COVID-19 je zahteval spremembe tipičnega postopka IBLCE za razširjanje certifikatov IBCLC. Zavedamo se, da so certifikati pomembni za mnoge izmed vas, zato si IBLCE prizadeva zagotoviti njihovo zagotavljanje v skladu s trenutnimi zdravstvenimi smernicami. Preverite Center za izpitne vire za posodobitve o tem, kdaj bodo potrdila poslana po pošti.

Za tiste, ki ste pred kratkim pridobili ali ponovno pridobili certifikat, obstajajo druge možnosti za preverjanje statusa certifikata zdaj, vključno z:

 • Prijavite se v svoj spletni račun in si oglejte svoje stanje v razdelku »Moje poverilnice«. Navodila za dostop do vašega računa najdete tukaj.
 • Predložite obrazec za potrditev potrditve, da lahko vaš status potrditve zagotovimo tistemu, ki ga pooblastite.
 • Iskanje po številki poverilnice IBCLC (L-#) v posodobljenem Javnem registru.
 • Obrnite se na svojo lokacijo IBLCE za pismo, ki potrjuje vaš status certifikata IBCLC in ga lahko posredujete tretjim osebam.

2. V kakšnih modalitetah se bodo izvajali izpiti marca in septembra 2023?  

Tako izpiti marca kot septembra 2023 se bodo izvajali v preskusnih centrih po vsem svetu. Za tiste, ki opravljajo izpit v angleščini, na voljo bo tudi Live Remote Proctoring. Trenutno ponudnik preskusov IBLCE ponuja LRP samo v angleščini. Oddaljeno izvajanje projektov v živo bo od kandidata zahtevalo, da izpolnjuje tehnična in okoljska merila za testiranje v svojem domu.

Glejte shemo z razpoložljivimi možnostmi.

IBLCE je odobril uporabo LRP za uprave za preglede IBCLC do leta 2023 – 2024 glede na trenutno globalno pandemijo. Vsaka uporaba LRP za preglede IBCLC v letu 2025 in pozneje bo predmet nadaljnjega pregleda.

3. Katere finančne možnosti so na voljo, če se moram od izpitnega termina odjaviti ali ga preklicati?  

Celoten seznam vaših finančnih možnosti si oglejte tukaj.

4. Kdaj bom lahko določil termin za pregled?

Od IBLCE boste prejeli e-poštno dovoljenje za izpit v skladu s časovnim okvirom, za katerega ste bili sprejeti na izpit IBCLC. To e-poštno sporočilo vam bo vsebovalo podrobne informacije, ki jih boste potrebovali za načrtovanje sestanka. Preden prejmete to sporočilo, ne poskušajte določiti termina za pregled.

IBLCE bo julija 2023 začel pošiljati e-poštna sporočila o odobritvi izpitov za izpit IBCLC septembra 2023.

Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na svojo regijsko lokacijo IBLCE.

5. Kaj se bo zgodilo, če jaz ali družinski član zboli za covidom-19 tik pred izpitom in se ga zato ne morem udeležiti? 

IBLCE ima pravilnik o izrednih okoliščinah, po katerem je predvidena preložitev, če imate vi ali vaši družinski člani zdravstvene težave, kar vključuje tudi zdravstvene težave zaradi covida-19. 

Po pravilniku je potrebna predložitev dokumentacije. Nadaljnje informacije so na voljo v dokumentu Priročnik za kandidate oziroma Priročnik za recertifikacijo na spletni strani v vašem jeziku ali pa se obrnite na pisarno IBLCE.  

6. Želim opraviti ure klinične prakse za izpolnitev zahtev IBCLC. Ali jih lahko trenutno opravljam na daljavo? 

Vse do 30. 9. 2023 lahko opravljate ure klinične prakse na daljavo. Glejte Svetovalno mnenje IBLCE o telezdravju (izdano 3. aprila 2020) in Posodobljena začasna navodila za zahteve 1, 2 in 3 za poti klinične prakse (ponovno izdano 30. junija 2022) na strani v vašem jeziku. Če želite pridobiti certifikat IBCLC s 3. načinom prijave, glejte Priročnik za načrtovanje 3. načina prijave.  

7. Bo IBLCE podaljšal rok za recertifikacijo s točkami CERP? 

Rok za to ostaja 30. 9. 2023. 

Glede drugih spletnih priložnosti se lahko obrnete na mednarodno ali nacionalno strokovno združenje. 

IBLCE ima pravilnik o izrednih okoliščinah, ki ga je razširil izrecno zaradi covida-19. Pravilnik o izrednih okoliščinah je relevanten, če covid-19 vpliva na vaše zdravje ali zdravje ožjega družinskega člana ali če ste vi ali vaš partner zaradi covida-19 brezposelni. V tem primeru morate zgolj vložiti prošnjo in predložiti dokumentacijo skupaj z dokazilom o pridobljenih 15 točkah L-CERP. Za več informacij glejte Pravila IBLCE glede prošenj za podaljšanje s točkami CERP

8. Imam nekaj kliničnih vprašanj glede covida-19. Lahko odgovorite nanje? 

IBLCE je zaradi izrednih razmer na družbenih omrežjih takoj delil smernice Svetovne zdravstvene organizacije glede covida-19, še posebej ko je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo covid-19. 

IBLCE kot certifikacijski organ običajno ne daje smernic glede kliničnih vprašanj. Če imate vprašanja glede covida-19, v skladu s smernicami za delo IBCLC preverite informacije, ki temeljijo na dokazih. 

Morda se lahko obrnete na strokovno združenje. 

POGOSTA VPRAŠANJA O IZPITNIH CENTRIH (FAQ)

1.     Kako izberem termin v izpitnem centru?

IBLCE vam bo poslal elektronsko sporočilo z odobritvijo izpita, v katerem bodo podrobne informacije o izbirnem postopku, vključno s povezavo do spletne strani družbe Prometric, kjer lahko izberete termin prek spleta. Nekateri kandidati se bodo morali za termin dogovoriti po telefonu; točna navodila so v elektronskem sporočilu z odobritvijo izpita.

Preden izberete termin izpita, preverite Obvestilo IBLCE o izpitu zaradi covida-19 in se v primeru vprašanj obrnite na pisarno IBLCE v vaši regiji.

Pri izbiri termina boste potrebovali svojo številko za izpolnjevanje pogojev (navedeno v elektronskem sporočilu s potrditvijo izpita).

2.     Ali lahko pokličem Prometric, da izberem termin v izpitnem centru?

Če je v vašem e-poštnem sporočilu za odobritev izpita navedeno, da lahko sestanek določite prek spleta prek spletnega mesta Prometric, vam toplo priporočamo, da to storite, saj Prometric doživlja podaljšane čakalne dobe za telefonske klice.

Nekateri kandidati se bodo morali za termin dogovoriti po telefonu; točna navodila so v elektronskem sporočilu z odobritvijo izpita.

3.     Katere ukrepe v zvezi s covidom-19 uvajajo izpitni centri/na kaj naj pazim, ko pridem v izpitni center?

Zaradi covida-19 je družba Prometric v izpitnih centrih sprejela določene ukrepe. Ti ukrepi temeljijo na priporočilih Centra za nadzor bolezni (ZDA) in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), posodablja pa jih na podlagi predpisov trenutne krajevne pristojnosti. Spodaj je pregled ukrepov in priporočamo, da redno spremljate spletno stran družbe Prometric in tako ne spregledate najnovejših objav, in sicer vse do dneva izpita.

 • Upoštevajte, da IBLCE še naprej zahteva nošenje mask od udeležencev med opravljanjem izpita IBCLC v centrih za testiranje. Od kandidatov se zahteva, da nosijo maske ali pokrivala za obraz ves čas v testnem centru, prav tako pa morajo izpolnjevati vse druge zvezne ali lokalne zahteve, ki veljajo v času testiranja.
  • Prosimo, upoštevajte: morda boste morali masko na kratko spustiti / odstraniti po navodilih za fotografijo kot del postopka varnostne prijave.
 • Da bi zagotovili zaščito svojih zaposlenih in testirancev ter ohranili skladnost z vladnimi pooblastili in priporočili CDC, WHO in Univerze Johns Hopkins, bodo varnostne prakse uvedene v celotnem procesu testiranja in bodo v skladu s smernicami lokalnih oblasti. Upoštevajte, da bo zaradi lokalnih in regionalnih mandatov v nekaterih regijah omejeno število testnih centrov Prometric od kandidatov zahtevalo, da za testiranje predložijo dokazilo o cepljenju. Kandidati, ki morajo predložiti dokumentacijo o cepljenju, morajo s seboj prinesti obrazce, ki jim jih je priskrbel zdravstveni delavec ob cepljenju.
 • Za kandidate, ki nameravajo odpotovati v drugo zvezno državo, provinco ali državo, da bi opravili vaš izpit, si oglejte Prometricovo obvestilo o potovanju tukaj.
 • Vse površine in materiale (npr. mize, pisala ipd.) bodo med izpiti redno čistili, namesto tablic za beležke pa boste imeli na voljo papir za zapiske.

POMEMBNO OBVESTILO: Zaradi zagotavljanja vaše varnosti in varnosti drugih izpitnih kandidatov ter osebja v izpitnem centru se strinjate, da prestavljenega izpita IBCLC ne boste smeli in ne boste poskušali opravljati v pogodbenem izpitnem centru, v kolikor:

 • Ste 10 dni pred načrtovanim izpitom plus 3 dni po prenehanju simptomov imeli katerega od simptomov covida-19 ali gripe ali prehladu podobnih simptomov.
 • Ste bili 10 dni pred načrtovanim izpitom diagnosticirani s covidom-19 plus 3 dni po prenehanju simptomov.
 • Ste v zadnjih 10 dneh pred načrtovanim izpitom imeli tesen stik z osebo, diagnosticirano s covidom-19.
 • Ste v zadnjih 10  dneh potovali po območjih z visokim deležem okužb.*

*Če nameravate potovati v drugo zvezno državo, provinco ali državo, da bi opravili izpit, vas prosimo, da pred začetkom potovanja preverite morebitna potovalna opozorila, ki so jih izdali ustrezni vladni organi. V nekaterih primerih predpisi zahtevajo obvezno samostojno karanteno glede na to, od koder potujete. Vsak posameznik je odgovoren za upoštevanje omejitev potovanja in karantene, ki veljajo zanj glede na njegove individualne okoliščine. Testni centri si pridržujejo pravico zavrniti katerega koli kandidata, ki ne izpolnjuje lokalnih predpisov.

Prometric omenjene potrditve in zgornje informacije po potrebi posodablja, zato na spletni strani družbe Prometric redno preverjajte ukrepe za ohranjanje varnostne razdalje pri socialnih stikih vse do dneva vašega termina. Preverite lahko tudi informacije, ki jih je Svetovna zdravstvena organizacija v zvezi s covidom-19 objavila o mednarodnih potovanjih.

Pri vprašanjih v zvezi s tem postopkom in/ali vašimi zmožnostmi za izpolnitev teh zahtev se obrnite na pisarno IBLCE v vaši regiji.

4.     Ali lahko izberem možnost »Live Remote Proctoring« namesto opravljanja izpita v izpitnem centru?

Če boste opravljali izpit v angleščini, če je vaš računalnik prestal preverjanje pripravljenosti sistema in če vaš delovni prostor zadošča okoljskim merilom, potem izpolnjujete vse pogoje in lahko izberete možnost »Live Remote Proctoring«. Informacije IBLCE o vaših izpitnih možnostih lahko preverite tukaj.

Več informacij o opravljanju izpita IBCLC z možnostjo »Live Remote Proctoring« v angleščini najdete tukaj.

5. Odobrili ste mi odmor za dojenje/prsno hranjenje med izpitom. Je v izpitnem centru ta možnost še vedno na voljo?

Da, še vedno lahko opravljate izpit v izpitnem centru, kjer smo vam odobrili odmor za dojenje/prsno hranjenje. IBLCE tesno sodeluje z organizatorjem izpita, da vam zagotovi zaseben prostor za dojenje/prsno hranjenje ali črpanje mleka. Zaseben prostor je lahko zasebna soba ali prenosna kabina. Organizator izpita in IBLCE bosta skupaj z vami poskusila poiskati izpitni center, ki je najbližje vašemu domu in lahko omogoči prilagoditev za dojenje/prsno hranjenje. Za več informacij glejte elektronsko sporočilo z odobritvijo vašega izpita.

6. Kaj se bo zgodilo, če izberem termin v izpitnem centru in se ta nato zapre zaradi covida-19? Ali bo potrebno plačilo za preložitev?

Če bodo na vaš termin izpita vplivala zaprtja lokacij ali omejitve v državi, vas bomo po e-pošti obvestili o odpovedi vašega termina skupaj z navodili o tem, kako lahko preložite izpit na poznejši datum. Plačilo za preložitev ne bo potrebno.

← Nazaj na Center za izpitne vire
← Nazaj na Live Remote Proctoring (LRP) informacije
← Nazaj na informacije o testnem centru