X


Najczęściej zadawane pytania na temat COVID-19 (FAQs – Polish)

IBLCE COVID-19 FAQs (Polish)

 1. Kiedy otrzymam pocztą certyfikat IBCLC?
 2. W jakich warunkach przeprowadzane będą egzaminy na marzec i wrzesień 2023 r.?
 3. Jakie mam możliwości finansowe, jeśli muszę wycofać się lub odwołać termin egzaminu?
 4. Kiedy będę mógł umówić się na egzamin?
 5. Co się stanie, jeśli ja lub członek rodziny zachoruję na COVID-19 w czasie egzaminu i nie będę mógł wziąć w nim udziału?
 6. Staram się wypracować godziny praktyki klinicznej w celu spełnienia wymagań kwalifikacyjnych IBCLC. Czy tym razem mogę to zrobić zdalnie?
 7. Czy IBLCE wydłuża termin ponownej certyfikacji za pośrednictwem punktów CERP?
 8. Mam kilka pytań klinicznych dotyczących COVID-19.  Czy możecie mi na nie odpowiedzieć?

Najczęściej zadawane pytania na temat ośrodka egzaminacyjnego

 1. Jak mogę umówić termin egzaminu w ośrodku egzaminacyjnym?
 2. Czy mogę zadzwonić do Prometric, aby zaplanować egzamin w ośrodku egzaminacyjnym?
 3. Jakie środki związane z COVID-19 są wdrażane w ośrodkach egzaminacyjnych/o czym powinienem wiedzieć udając się do ośrodka egzaminacyjnego?
 4. Czy mogę zdecydować się na przystąpienie do egzaminu za pośrednictwem Live Remote Proctoring zamiast udać się do ośrodka egzaminacyjnego?
 5. Uzyskałam zgodę na przerwę przeznaczoną na karmienie piersią podczas egzaminu. Czy ta opcja nadal obowiązuje w ośrodku egzaminacyjnym?
 6. Co się stanie, jeśli umówię się na egzamin w ośrodku egzaminacyjnym i zostanie on zamknięty z powodu COVID-19? Czy będę musiał zapłacić opłatę za zmianę terminu?

1. Kiedy otrzymam pocztą certyfikat IBCLC?   

Wpływ COVID-19 wymusił zmiany w typowym dla IBLCE procesie rozpowszechniania certyfikatów IBCLC. Rozumiemy, że zaświadczenia są ważne dla wielu z Was i IBLCE pracuje nad ich wydawaniem zgodnie z aktualnymi wytycznymi zdrowotnymi. Sprawdź w Centrum zasobów egzaminacyjnych aktualne informacje o tym, kiedy certyfikaty będą wysyłane pocztą.

Osoby, które niedawno uzyskały certyfikat lub recertyfikację, mają teraz inne możliwości weryfikacji statusu certyfikacji, w tym:

 • Zaloguj się na swoje konto online i zobacz swój status w sekcji „Moje dane logowania”. Wskazówki dotyczące dostępu do konta można znaleźć tutaj.
 • Przesłanie formularza weryfikacji certyfikacji, abyśmy mogli przekazać status Twojej certyfikacji każdemu, kogo upoważnisz.
 • Wyszukiwanie według numeru uwierzytelniającego IBCLC (L-#) w zaktualizowanym rejestrze publicznym.
 • Skontaktować się ze swoją lokalizacją IBLCE w celu uzyskania listu weryfikującego status certyfikacji IBCLC, który można przekazać stronom trzecim.

2. W jakich warunkach przeprowadzane będą egzaminy na marzec i wrzesień 2023 r.?

Egzaminy z marzec i września 2023 r. Będą przeprowadzane w ośrodkach egzaminacyjnych na całym świecie. Dla osób, które zdają egzamin w języku angielskim, Dostępna będzie również usługa Live Remote Proctoring (LRP). Obecnie dostawca testów IBLCE oferuje LRP tylko w języku angielskim. Zdalne przetwarzanie na żywo będzie wymagało od kandydata spełnienia technicznych i środowiskowych kryteriów testowania w ich domu.   

Proszę zapoznać się z grafiką z proponowanymi opcjami.

IBLCE zatwierdziło stosowanie LRP w administracjach egzaminacyjnych IBCLC 2023 – 2024 w świetle trwającej globalnej pandemii. Jakiekolwiek wykorzystanie LRP do egzaminów IBCLC w 2025 roku i później będzie podlegało dalszej weryfikacji.

3. Jakie mam możliwości finansowe, jeśli muszę wycofać się lub odwołać termin egzaminu?  

Zobacz pełną listę swoich opcji finansowych tutaj.

4. Kiedy będę mógł umówić się na egzamin?  

Otrzymasz e-mail upoważniający do egzaminu od IBLCE zgodnie z terminem, w jakim zostałeś przyjęty na egzamin IBCLC. Ten e-mail zawiera szczegółowe informacje potrzebne do zaplanowania wizyty. Nie próbuj umawiać się na egzamin przed otrzymaniem tej wiadomości.    

IBLCE rozpocznie wysyłanie wiadomości e-mail upoważniających do egzaminu na egzamin IBCLC we wrzesień 2023 r. w lipcu 2023 r.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z regionalną lokalizacją IBLCE.

5. Co się stanie, jeśli ja lub członek rodziny zachoruję na COVID-19 w czasie egzaminu i nie będę mógł wziąć w nim udziału? 

IBLCE prowadzi politykę nadzwyczajnych okoliczności, która przewiduje odroczenie w przypadku problemów zdrowotnych dla Kandydatów lub członków, dotyczy to również w szczególności problemów zdrowotnych związanych z COVID-19. 

Polityka ta wymaga przedłożenia dokumentacji.  Prosimy zapoznać się z Informatorem dla kandydatów lub Wskazówkami do recertyfikacji na swojej stronie językowej lub skontaktować się z placówką IBLCE w razie jakichkolwiek pytań.  

6. Staram się wypracować godziny praktyki klinicznej w celu spełnienia wymagań kwalifikacyjnych IBCLC. Czy tym razem mogę to zrobić zdalnie? 

Obecnie, do 30 września 2023 r, można zgromadzić godziny praktyki klinicznej na odległość.  Proszę zapoznać się z Opinią doradczą IBLCE w sprawie usług telemedycznych (wydany 3 kwietnia 2020 r.) jak również Zaktualizowano tymczasowe wytyczne dotyczące ścieżek 1, 2 i 3 Wymagania dotyczące praktyki klinicznej (ponownie wydany 30 czerwca 2022 r.) na swojej stronie językowej.  Dodatkowo, w przypadku ubiegania się o spełnienie wymagań kwalifikacyjnych IBCLC poprzez Ścieżkę 3, należy zapoznać się z Informatorem dotyczącym planu dla ścieżki egzaminacyjnej 3.

7. Czy IBLCE wydłuża termin ponownej certyfikacji za pośrednictwem punktów CERP? 

Termin ten zostaje zachowany do 30 września 2023 r. 

Można również skontaktować się ze swoim międzynarodowym lub krajowym stowarzyszeniem zawodowym w celu uzyskania innych możliwości online. 

IBLCE prowadzi politykę nadzwyczajnych okoliczności, która została wyraźnie rozszerzona w świetle pandemii COVID-19.  Polityka nadzwyczajnych okoliczności ma zastosowanie w przypadku zachorowania kandydata lub członka rodziny kandydata na COVID-19, lub w przypadku utraty pracy przez kandydata lub członka jego rodziny z powodu COVID-19.  W celu jej zastosowania należy złożyć wniosek i dostarczyć dokumentację wraz z potwierdzeniem uzyskania 15 punktów L-CERP.  Aby uzyskać więcej informacji proszę zapoznać się z dokumentem Recertyfikacja Konsultantów IBLCE w ramach polityki przedłużenia certyfikacji w oparciu o punkty CERP

8. Mam kilka pytań klinicznych dotyczących COVID-19.  Czy możecie mi na nie odpowiedzieć? 

W świetle bezprecedensowej sytuacji, IBLCE szybko rozpowszechniło za pośrednictwem mediów społecznościowych wskazówki Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie COVID-19, zwłaszcza gdy WHO po raz pierwszy ogłosiła pandemię COVID-19.   

Jako rada certyfikacyjna IBLCE zazwyczaj nie udziela wskazówek dotyczących kwestii klinicznych.  W przypadku pytań dotyczących COVID-19, zachęcamy, zgodnie z tym, co zostało przedstawione w dokumencie Wytyczne dotyczące Praktyki IBCLC, aby zapoznać się z informacjami opartymi na dowodach. 

Można również skontaktować się ze stowarzyszeniem zawodowym. 

Najczęściej zadawane pytania na temat ośrodka egzaminacyjnego

1.     Jak mogę umówić termin egzaminu w ośrodku egzaminacyjnym?

IBLCE prześle wiadomość e-mail potwierdzającą zakwalifikowanie się na egzamin, zawierającą szczegółowe informacje na temat planowania egzaminu, w tym link do strony internetowej Prometric, gdzie można zaplanować egzamin.  W przypadku niektórych kandydatów konieczne będzie telefoniczne umówienie terminu egzaminu, dlatego w celu uzyskania szczegółowych instrukcji należy zapoznać się z wiadomością e-mail potwierdzającą zakwalifikowanie się na egzamin. 

Przed umówieniem się na egzamin, proszę zapoznać się z treścią Zawiadomieniem o egzaminie IBLCE w związku z COVID-19 i skontaktować się z placówką IBLCE w razie jakichkolwiek pytań. 

W tym celu należy przygotować numer kwalifikacyjny (przesłany w wiadomości e-mail). 

2.     Czy mogę zadzwonić do Prometric, aby zaplanować egzamin w ośrodku egzaminacyjnym?

Jeśli wiadomość e-mail z upoważnieniem do egzaminu zawiera informację, że można umówić się na wizytę online za pośrednictwem strony internetowej Prometric, gorąco zachęcamy do tego, ponieważ firma Prometric ma wydłużony czas oczekiwania na telefon do obsługi klienta. 

W przypadku niektórych kandydatów konieczne będzie telefoniczne umówienie terminu egzaminu, dlatego w celu uzyskania szczegółowych instrukcji należy zapoznać się z wiadomością e-mail potwierdzającą zakwalifikowanie się na egzamin.

3.     Jakie środki związane z COVID-19 są wdrażane w ośrodkach egzaminacyjnych/o czym powinienem wiedzieć udając się do ośrodka egzaminacyjnego?

Prometric podejmuje kroki w ośrodkach egzaminacyjnych związane z COVID-19. Działania te są podejmowane w oparciu o rekomendacje Ośrodków Kontroli Chorób (USA) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i są aktualizowane w oparciu o przepisy obowiązujące w danym czasie zgodnie z miejscowym prawem. Poniżej znajduje się ich przegląd wspomnianych rekomendacji i zachęcamy do regularnego przeglądania Strony internetowej Prometric pod kątem aktualizacji, w tym w dniach poprzedzających datę egzaminu.

 • Należy pamiętać, że IBLCE nadal wymaga noszenia masek przez osoby zdające egzamin IBCLC w ośrodkach egzaminacyjnych. Kandydaci są zobowiązani do noszenia masek lub osłon twarzy przez cały czas przebywania w ośrodku egzaminacyjnym, a także przestrzegania wszelkich innych federalnych lub lokalnych wymogów obowiązujących w czasie przeprowadzania testu.
  • Uwaga: może być konieczne krótkie opuszczenie / zdjęcie maski, zgodnie z instrukcją, w celu zrobienia zdjęcia w ramach procesu odprawy bezpieczeństwa.
 • Aby pomóc zapewnić ochronę swoich pracowników i osób przystępujących do testów oraz zachować zgodność z rządowymi mandatami i zaleceniami CDC, WHO i Johns Hopkins University, podczas całego procesu testowania zostaną wprowadzone praktyki bezpieczeństwa, które będą zgodne z wytycznymi władz lokalnych . Należy pamiętać, że ze względu na lokalne i regionalne mandaty w niektórych regionach, ograniczona liczba centrów testowych Prometric będzie wymagać od kandydatów przedstawienia dowodu szczepienia w celu wykonania testu. Kandydaci, od których wymagane jest przedstawienie dokumentacji szczepień, powinni przynieść formularze otrzymane od lekarza w momencie szczepienia.
 • Kandydaci, którzy planują podróż do innego stanu, prowincji lub kraju, aby przystąpić do egzaminu, powinni zapoznać się z zawiadomieniem dotyczącym podróży firmy Prometric tutaj.
 • Wszystkie powierzchnie i materiały (np. biurka, długopisy, itp.) są regularnie czyszczone pomiędzy sesjami egzaminacyjnymi, a zamiast tabliczek ścieralnych dostarczane są kartki papieru. 

WAŻNA INFORMACJA: Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie, innym osobom biorącym udział w testach i personelowi ośrodka egzaminacyjnego, zgadza się Pan/Pani na niedopuszczenie do udziału w egzaminie i nie będzie Pan/Pani podejmować prób przystąpienia do zaplanowanego egzaminu IBCLC w zakontraktowanym ośrodku egzaminacyjnym, jeżeli:

 • W okresie 10 dni przed planowanym egzaminem, plus 3 dni po ustaniu objawów miał Pan/miała Pani objawy COVID-19 lub grypę albo objawy podobne do przeziębienia.
 • W okresie 10 dni przed planowanym egzaminem, plus 3 dni po ustaniu objawów uzyskał Pan/uzyskała Pani dodatni wynik testu w kierunku obecności COVID-19.
 • W okresie 10 dni przed planowanym egzaminem miał Pan/miała Pani bezpośredni osobisty kontakt z osobami, u których zdiagnozowano COVID-19.
 • Powrócił Pan/powróciła Pani z podróży z rejonu wysokiego zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 10 dni.*

*W przypadku planowania podróży do innego stanu, prowincji lub kraju w celu przystąpienia do egzaminu, należy pamiętać, że przed rozpoczęciem podróży należy sprawdzić wszelkie zalecenia dotyczące podróży wydane przez odpowiednie władze rządowe.  W niektórych przypadkach przepisy wymagają obowiązkowej, samodzielnej kwarantanny w zależności od miejsca, z którego Pan/Pani podróżuje.  Każda osoba jest odpowiedzialna za przestrzeganie obowiązujących ją ograniczeń dotyczących podróży i kwarantanny, biorąc pod uwagę jej indywidualną sytuację. Centra egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo do odrzucenia każdego kandydata, który nie stosuje się do lokalnych przepisów.

Należy pamiętać, że Prometric odpowiednio aktualizuje powyższe poświadczenia, dlatego też prosimy o regularne zapoznawanie się ze stroną internetową Prometric oraz ze środkami społecznego dystansu do dnia egzaminu.  Można również przeglądać informacje, publikowane przez Światową Organizację Zdrowia dotyczące podróży międzynarodowych w związku z COVID-19. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego procesu i/lub możliwości spełnienia tych wymagań, prosimy o kontakt z lokalizacją IBLCE. 

4.     Czy mogę zdecydować się na przystąpienie do egzaminu za pośrednictwem Live Remote Proctoring zamiast udać się do ośrodka egzaminacyjnego?

W przypadku kandydatów podchodzący do egzaminu w języku angielskim istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu za pośrednictwem LRP, gdy ich komputer spełnia wymagania Kontroli gotowości systemu, jak również miejsce pracy spełnia kryteria środowiskowe. Prosimy zapoznać się z informacjami IBLCE na temat opcji egzaminacyjnych tutaj.

Więcej informacji o egzaminie IBCLC za pośrednictwem Live Remote Proctoring w języku angielskim można znaleźć tutaj.

5. Uzyskałam zgodę na przerwę przeznaczoną na karmienie piersią podczas egzaminu. Czy ta opcja nadal obowiązuje w ośrodku egzaminacyjnym?

Tak, nadal można przystąpić do egzaminu w ośrodku egzaminacyjnym z zatwierdzoną przerwą na karmienie piersią.  IBLCE ściśle współpracuje dostawcą usług egzaminacyjnych, aby zapewnić odosobnione miejsce, w którym osoby karmiącym piersią będą mogły nakarmić swoje dzieci lub odciągnąć mleko.  Odosobnionym miejscem może być prywatny pokój lub pomieszczenie tymczasowe. Dostawca usług egzaminacyjnych i IBLCE będą współpracować z kandydatami w celu zlokalizowania ośrodka egzaminacyjnego, które znajduje się najbliżej domu kandydata i może zaoferować udogodnienia dla osób karmiących piersią. Dodatkowe informacje można znaleźć w wiadomości e-mail potwierdzającej zakwalifikowanie się na egzamin.

6. Co się stanie, jeśli umówię się na egzamin w ośrodku egzaminacyjnym i zostanie on zamknięty z powodu COVID-19? Czy będę musiał zapłacić opłatę za zmianę terminu?

Jeżeli zamknięcie ośrodków egzaminacyjnych lub ograniczenia państwowe wpłyną na termin egzaminu, otrzymają Państwo zawiadomienie pocztą elektroniczną o anulowaniu egzaminu wraz z instrukcjami dotyczącymi zmiany jego terminu. Za zmianę terminu egzaminu nie będą stosowane żadne opłaty.

← Wróć do Centrum zasobów egzaminacyjnych
← Wróć do informacji o zdalnym przetwarzaniu na żywo (LRP)
← Wróć do informacji o centrum testowym