X


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ COVID-19 ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (FAQs – Greek)

IBLCE COVID-19 FAQs (Greek)

 1. Πότε θα λάβω το πιστοποιητικό IBCLC ταχυδρομικώς;
 2. Σε ποιες μεθόδους δοκιμών θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις Μάρτιος και Σεπτεμβρίου 2023;
 3. Ποιες θα είναι οι επιλογές μου, από οικονομικής απόψεως, αν χρειαστεί να αποχωρήσω/ να ακυρώσω το ραντεβού μου για την εξέταση;
 4. Πότε θα μπορώ να προγραμματίσω το ραντεβού μου για την εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020;
 5. Τι θα συμβεί αν εγώ ή κάποιο μέλος της οικογένειάς μου προσβληθεί από τη νόσο COVID-19 ενώ πλησιάζει η ημερομηνία της εξέτασης και δεν μπορέσω να συμμετάσχω;
 6. Προσπαθώ να συμπληρώσω τις απαιτούμενες ώρες κλινικής εξάσκησης, προκειμένου να πληρώ τις προϋποθέσεις συμμετοχής για τη λήψη της πιστοποίησης IBCLC. Μήπως μπορώ αυτήν τη φορά να τις συμπληρώσω εξ αποστάσεως;
 7. Θα παρατείνει το IBLCE την προθεσμία για την επαναπιστοποίηση μέσω μορίων CERP;
 8. Έχω ορισμένες ερωτήσεις ιατρικού περιεχομένου αναφορικά με τη νόσο COVID-19. Μπορείτε να μου τις απαντήσετε;

Συχνές ερωτήσεις για τα εξεταστικά κέντρα

 1. Πώς προγραμματίζω το ραντεβού μου σε ένα εξεταστικό κέντρο;
 2. Μπορώ να καλέσω την Prometric για να προγραμματίσω το ραντεβού μου σε ένα εξεταστικό κέντρο;
 3. Ποια μέτρα λαμβάνονται στα εξεταστικά κέντρα σε σχέση με την COVID-19/ τι θα πρέπει να γνωρίζω όταν πάω στο εξεταστικό κέντρο;
 4. Μπορώ να επιλέξω να δώσω την εξέταση μέσω Live Remote Proctoring αντί να μεταβώ σε ένα εξεταστικό κέντρο;
 5. Έχω λάβει έγκριση για διάλειμμα για θηλασμό από το στήθος/ με σωληνάκι στη διάρκεια της εξέτασης. Υπάρχει ακόμα αυτή η δυνατότητα σε ένα εξεταστικό κέντρο;
 6. Τι γίνεται αν προγραμματίσω τη διεξαγωγή της εξέτασης σε κάποιο εξεταστικό κέντρο και αυτό κλείσει λόγω της πανδημίας COVID-19; Θα υπάρξει χρέωση για τον προγραμματισμό νέου ραντεβού;

1. Πότε θα λάβω το πιστοποιητικό IBCLC ταχυδρομικώς;

Ο αντίκτυπος του COVID-19 κατέστησε αναγκαία αλλαγές στην τυπική διαδικασία της IBLCE για τη διάδοση των πιστοποιητικών IBCLC. Κατανοούμε ότι τα πιστοποιητικά είναι σημαντικά για πολλούς από εσάς και το IBLCE εργάζεται για να τα παρέχει σε ευθυγράμμιση με τις τρέχουσες οδηγίες υγείας. Ελέγξτε το Examination Resource Centre για ενημερώσεις σχετικά με το πότε θα σταλούν τα πιστοποιητικά ταχυδρομικώς.

Για όσους πρόσφατα πιστοποιήθηκαν ή επαναπιστοποιήθηκαν, υπάρχουν άλλες επιλογές για να επαληθεύσετε τώρα την κατάσταση της πιστοποίησής σας, όπως:

 • Συνδεθείτε στον online λογαριασμό σας και δείτε την κατάστασή σας στην ενότητα “Τα διαπιστευτήριά μου”. Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για πρόσβαση στον λογαριασμό σας εδώ.
 • Υποβολή Φόρμας Επαλήθευσης Πιστοποίησης, ώστε να παρέχουμε την κατάσταση πιστοποίησής σας σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτείτε.
 • Αναζήτηση με βάση τον αριθμό διαπιστευτηρίων IBCLC (L-#) στο ενημερωμένο Δημόσιο μητρώο.
 • Επικοινωνήστε με την τοποθεσία IBLCE για μια επιστολή επαλήθευσης της κατάστασης πιστοποίησής σας IBCLC που μπορεί να παρασχεθεί σε τρίτους.

2. Σε ποιες μεθόδους δοκιμών θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις Μάρτιος και Σεπτεμβρίου 2023; 

Τόσο οι εξετάσεις Μάρτιος όσο και Σεπτεμβρίου 2023 θα πραγματοποιούνται σε κέντρα δοκιμών σε όλο τον κόσμο. Για όσους συμμετέχουν στις εξετάσεις στα Αγγλικά, το Live Remote Proctoring (LRP) θα είναι επίσης μια επιλογή. Προς το παρόν, ο προμηθευτής δοκιμών της IBLCE προσφέρει μόνο LRP στα Αγγλικά. Το Live Remote Proctoring θα απαιτήσει από τον υποψήφιο να πληροί τα τεχνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια για δοκιμές στο σπίτι του.

Ανατρέξτε στο γράφημα με τις επιλογές σας.

Η IBLCE ενέκρινε τη χρήση LRP για το 2023 – 2024 διοικητικές εξετάσεις IBCLC υπό το φως της συνεχιζόμενης παγκόσμιας πανδημίας. Οποιαδήποτε χρήση του LRP για εξετάσεις IBCLC το 2025 και μετά θα υπόκειται σε περαιτέρω έλεγχο.

3. Ποιες θα είναι οι επιλογές μου, από οικονομικής απόψεως, αν χρειαστεί να αποχωρήσω/ να ακυρώσω το ραντεβού μου για την εξέταση; 

Δείτε την πλήρη λίστα των οικονομικών επιλογών σας εδώ.

4. Πότε θα μπορέσω να προγραμματίσω το ραντεβού για τις εξετάσεις μου;

Θα λάβετε ένα μήνυμα Εξουσιοδότησης Εξέτασης από την IBLCE σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο για το οποίο έχετε γίνει δεκτοί για την εξέταση IBCLC. Αυτό το email θα σας δώσει λεπτομερείς πληροφορίες που θα χρειαστείτε για να προγραμματίσετε το ραντεβού σας. Μην επιχειρήσετε να προγραμματίσετε το ραντεβού για την εξέταση πριν λάβετε αυτήν την ανακοίνωση.

Η IBLCE θα αρχίσει να στέλνει μηνύματα Εξουσιοδότησης Εξέτασης για την εξέταση IBCLC του Σεπτέμβριος 2023 τον Ιούλιο του 2023.

Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με την τοπική τοποθεσία IBLCE.

5. Τι θα συμβεί αν εγώ ή κάποιο μέλος της οικογένειάς μου προσβληθεί από τη νόσο COVID-19 ενώ πλησιάζει η ημερομηνία της εξέτασης και δεν μπορέσω να συμμετάσχω; 

Το IBLCE τηρεί μια πολιτική για έκτακτες περιστάσεις, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η μεταφορά των εξέταστρων εφόσον εσείς ή κάποιο μέλος της οικογενείας σας αντιμετωπίζει θέματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων υγείας που σχετίζονται συγκεκριμένα με τη νόσο COVID-19. 

Βάσει αυτής της πολιτικής, απαιτείται η κατάθεση αποδεικτικών εγγράφων. Ανατρέξτε στον Ενημερωτικό οδηγό υποψηφίων ή στον Οδηγό επαναπιστοποίησης στη σελίδα για τη χώρα σας ή επικοινωνήστε με την εγκατάσταση του IBLCE στη χώρα διαμονής σας αν έχετε τυχόν ερωτήσεις. 

6. Προσπαθώ να συμπληρώσω τις απαιτούμενες ώρες κλινικής εξάσκησης, προκειμένου να πληρώ τις προϋποθέσεις συμμετοχής για τη λήψη της πιστοποίησης IBCLC. Μήπως μπορώ αυτήν τη φορά να τις συμπληρώσω εξ αποστάσεως; 

Από τώρα και έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, μπορείτε να συγκεντρώσετε ώρες κλινικής εξάσκησης εξ αποστάσεως. Ανατρέξτε στη Συμβουλευτική γνωμοδότηση του IBLCE σχετικά με την τηλεϋγεία (Εκδόθηκε στις 3 Απριλίου 2020), καθώς και στις Ενημερωμένες προσωρινές οδηγίες για τη χρήση της τεχνολογίας με σκοπό την κάλυψη των προϋποθέσεων πρακτικής κλινικής εξάσκησης για τις οδούς αποδοχής 1, 2 και 3 (Επανεκδόθηκε στις 30 Ιουνίου 2022) στη σελίδα για τη χώρα σας. Επιπλέον, αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα κριτήρια λήψης της πιστοποίησης IBCLC μέσω της οδού 3, ανατρέξτε στον Οδηγό σχεδιασμού προγράμματος για την 3η οδό

7. Θα παρατείνει το IBLCE την προθεσμία για την επαναπιστοποίηση μέσω μορίων CERP; 

Η καταληκτική ημερομηνία παραμένει η 30ή Σεπτεμβρίου 2023.

Επίσης, ίσως θελήσετε να επικοινωνήσετε με τον διεθνή επαγγελματικό σύλλογο ή τον επαγγελματικό σύλλογο της χώρας σας σχετικά με άλλες δυνατότητες διαδικτυακής επιμόρφωσης. 

Το IBLCE ακολουθεί συγκεκριμένη πολιτική για τις έκτακτες περιστάσεις, το πεδίο ισχύος της οποίας έχει διευρυνθεί ακριβώς λόγω της πανδημίας COVID-19. Αν εσείς ή ένας άμεσος στενός συγγενής σας αντιμετωπίζει κάποιο θέμα υγείας λόγω της πανδημίας COVID-19 ή αν εσείς ή ο(η) σύντροφός σας έμεινε άνεργος(-η) λόγω της πανδημίας COVID-19, η περίπτωσή σας καλύπτεται από την πολιτική έκτακτων περιστάσεων. Θα χρειαστεί απλώς να υποβάλετε αίτημα μαζί με τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης, καθώς και αποδεικτικά ολοκλήρωσης εκπαίδευσης ισοδύναμης με 15 μόρια «L-CERP». Ανατρέξτε στην Πολιτική του IBLCE για τα αιτήματα παράτασης στο πλαίσιο της επαναπιστοποίησης με μόρια «CERP» για περισσότερες πληροφορίες. 

8. Έχω ορισμένες ερωτήσεις ιατρικού περιεχομένου αναφορικά με τη νόσο COVID-19. Μπορείτε να μου τις απαντήσετε; 

Καθώς πρόκειται για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, το IBLCE προσπαθεί να δημοσιοποιεί άμεσα τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφορικά με τη νόσο COVID-19, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά από τότε που ο Π.Ο.Υ. ανακήρυξε για πρώτη φορά τη νόσο COVID-19 πανδημία. 

Κατά κανόνα, το IBLCE, ως οργανισμός πιστοποίησης, δεν παρέχει οδηγίες για θέματα ιατρικής φύσεως. Αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τη νόσο COVID-19, σας ενθαρρύνουμε, όπως ορίζεται στα καθοδηγητικά έγγραφα για την άσκηση της δραστηριότητας του IBCLC, να συμβουλευτείτε πηγές τεκμηριωμένης ενημέρωσης. 

Επίσης, ίσως να θέλετε να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματικό σύλλογο. 

Συχνές ερωτήσεις για τα εξεταστικά κέντρα

1.     Πώς προγραμματίζω το ραντεβού μου σε ένα εξεταστικό κέντρο;

Το IBLCE θα σας αποστείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης συμμετοχής στην εξέταση που θα περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία προγραμματισμού των ραντεβού, μεταξύ άλλων, έναν σύνδεσμο για την ιστοσελίδα της Prometric, ώστε να προγραμματίσετε το ραντεβού σας online. Ορισμένοι υποψήφιοι θα χρειαστεί να προγραμματίσουν τηλεφωνικά το ραντεβού τους, συνεπώς, συμβουλευτείτε το ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης συμμετοχής για συγκεκριμένες οδηγίες.

Προτού προγραμματίσετε το ραντεβού σας, διαβάστε την ανακοίνωση του IBLCE για την ημέρα της εξέτασης στο Κέντρο Αναφοράς για την COVID-19 και, αν έχετε τυχόν ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την εγκατάσταση του IBLCE στη χώρα διαμονής σας.

Κατά τον προγραμματισμό του ραντεβού, θα χρειαστεί να έχετε διαθέσιμο τον αριθμό υποψηφίου (παρέχεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης).

2.     Μπορώ να καλέσω την Prometric για να προγραμματίσω το ραντεβού μου σε ένα εξεταστικό κέντρο;

Εάν το Email Εξουσιοδότησης Εξέτασης σας υποδεικνύει ότι μπορείτε να προγραμματίσετε το ραντεβού σας μέσω διαδικτύου μέσω της ιστοσελίδας της Prometric, τότε σας συνιστούμε να το κάνετε, καθώς η Prometric αντιμετωπίζει εκτεταμένους χρόνους αναμονής τηλεφωνικών κλήσεων εξυπηρέτησης πελατών.

Ορισμένοι υποψήφιοι θα χρειαστεί να προγραμματίσουν τηλεφωνικά το ραντεβού τους, συνεπώς, συμβουλευτείτε το ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης συμμετοχής για συγκεκριμένες οδηγίες.

3.     Ποια μέτρα λαμβάνονται στα εξεταστικά κέντρα σε σχέση με την COVID-19/ τι θα πρέπει να γνωρίζω όταν πάω στο εξεταστικό κέντρο;

Λόγω της πανδημίας COVID-19, η Prometric λαμβάνει μέτρα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα. Τα συγκεκριμένα μέτρα βασίζονται στις συστάσεις από τα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων (ΗΠΑ) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) και επικαιροποιούνται με βάση τους εκάστοτε τοπικούς κανονισμούς. Παρακάτω, δίνεται μια σύνοψη των μέτρων. Επίσης, σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά τον ιστότοπο της Prometric για ενημερώσεις, ιδίως την περίοδο πριν την ημερομηνία της εξέτασής σας.

 • Λάβετε υπόψη ότι το IBLCE συνεχίζει να απαιτεί τη χρήση μάσκας από τους εξεταζόμενους κατά τη διάρκεια της εξέτασης IBCLC στα εξεταστικά κέντρα. Οι υποψήφιοι πρέπει να φορούν μάσκες ή καλύμματα προσώπου για όλο το χρόνο τους στο εξεταστικό κέντρο, καθώς και να συμμορφώνονται με οποιεσδήποτε άλλες ομοσπονδιακές ή τοπικές απαιτήσεις που ισχύουν κατά τη στιγμή της δοκιμής.
  • Σημείωση: μπορεί να χρειαστεί να κατεβάσετε / αφαιρέσετε τη μάσκα σας για λίγο, όταν σας ζητηθεί, για μια φωτογραφία ως μέρος της διαδικασίας ελέγχου ασφαλείας.
 • Για να διασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων και των εξεταζομένων και για να παραμείνει σε συμμόρφωση με τις κυβερνητικές εντολές και συστάσεις από το CDC, τον ΠΟΥ και το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, θα θεσπιστούν πρακτικές ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δοκιμών και θα είναι σύμφωνες με τις κατευθυντήριες γραμμές της τοπικής κυβέρνησης. Λάβετε υπόψη ότι λόγω τοπικών και περιφερειακών εντολών σε ορισμένες περιοχές, ένας περιορισμένος αριθμός εξεταστικών κέντρων της Prometric θα απαιτήσει από τους υποψηφίους να προσκομίσουν απόδειξη εμβολιασμού για να κάνουν το τεστ. Οι υποψήφιοι που απαιτείται να προσκομίσουν τεκμηρίωση εμβολιασμού θα πρέπει να φέρουν έντυπα που τους παρέχονται από τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης κατά τη στιγμή του εμβολιασμού.
 • Για υποψήφιους που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν σε άλλη πολιτεία, επαρχία ή χώρα για να δώσουν την εξέτασή σας, ανατρέξτε στην ταξιδιωτική συμβουλευτική ειδοποίηση της Prometric εδώ.
 • Μεταξύ των μερών της εξέτασης, όλες οι επιφάνειες και ο εξοπλισμός (π.χ. θρανία, μολύβια κ.λπ.) θα καθαρίζονται τακτικά, ενώ θα δοθούν πρόχειρα χαρτιά αντί για πίνακες σημειώσεων. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη δική σας ασφάλεια, την ασφάλεια των υπόλοιπων εξεταζομένων και την ασφάλεια του προσωπικού στο εξεταστικό κέντρο, συμφωνείτε ότι απαγορεύεται να συμμετάσχετε και ότι δεν θα προσπαθήσετε να συμμετάσχετε στην προγραμματισμένη εξέταση IBCLC σε συμβεβλημένο εξεταστικό κέντρο αν ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Είχατε οποιαδήποτε συμπτώματα της COVID-19 ή παρόμοια συμπτώματα με εκείνα της γρίπης ή του κρυολογήματος στη διάρκεια των 10 ημερών πριν την προγραμματισμένη εξέταση, συν 3 ημέρες επιπλέον μετά τη λήξη των συμπτωμάτων.
 • Διαγνωστήκατεcθετικός στο τεστ για COVID-19 στη διάρκεια των 10 ημερών πριν την προγραμματισμένη εξέταση, συν 3 ημέρες επιπλέον μετά τη λήξη των συμπτωμάτων.
 • Eίχατε στενή προσωπική επαφή με άτομο που έχει διαγνωσθεί με COVID-19 στη διάρκεια των 10 προηγούμενων ημερών.
 • Eπιστρέψατε από ταξίδι σε άκρως πληγείσα περιοχή στη διάρκεια των 10 προηγούμενων ημερών.*

*Αν προγραμματίζετε να ταξιδέψετε σε άλλη τοποθεσία, νομαρχία ή χώρα, για να λάβετε μέρος στην εξέταση, ελέγξτε πριν το ταξίδι σας τις ταξιδιωτικές συστάσεις που εκδίδουν οι αρμόδιες κυβερνητικές αρχές.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κανονισμοί επιβάλλουν υποχρεωτική εθελούσια καραντίνα ανάλογα με τον τόπο προέλευσης του ταξιδιώτη.  Κάθε υποψήφιος οφείλει να συμμορφωθεί με τους ισχύοντες ταξιδιωτικούς περιορισμούς και την υποχρεωτική καραντίνα βάσει της προσωπικής του κατάστασης. Τα εξεταστικά κέντρα διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την είσοδο σε οποιονδήποτε υποψήφιο που δεν συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς.

Λάβετε υπόψη ότι η Prometric επικαιροποιεί τις παραπάνω πληροφορίες κατά περίσταση, συνεπώς, ανατρέχετε τακτικά στον ιστότοπο της Prometric και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης έως την ημερομηνία του ραντεβού σας. Μπορείτε επίσης να δείτε τις πληροφορίες που έχει δημοσιεύσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα διεθνή ταξίδια σε σχέση με την πανδημία COVID-19. 

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία και/ή την πλήρωση αυτών των προϋποθέσεων, επικοινωνήστε με την εγκατάσταση του IBLCE στη χώρα διαμονής σας.

4.     Μπορώ να επιλέξω να δώσω την εξέταση μέσω Live Remote Proctoring αντί να μεταβώ σε ένα εξεταστικό κέντρο;

Αν δίνετε την εξέταση στα αγγλικά και ο υπολογιστής σας περνά τον Έλεγχο Ετοιμότητας Συστήματος, κι αν επίσης ο χώρος εργασίας σας πληροί τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις, τότε μπορείτε να επιλέξετε το LRP. Ανατρέξτε στις πληροφορίες του IBLCE αναφορικά με τις επιλογές σας για τη διεξαγωγή της εξέτασης εδώ.

Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες για τη διεξαγωγή της εξέτασης IBCLC μέσω Live Remote Proctoring στα αγγλικά εδώ.

5. Έχω λάβει έγκριση για διάλειμμα για θηλασμό από το στήθος/ με σωληνάκι στη διάρκεια της εξέτασης. Υπάρχει ακόμα αυτή η δυνατότητα σε ένα εξεταστικό κέντρο;

Ναι, συνεχίζετε να μπορείτε να δώσετε την εξέταση σε ένα εξεταστικό κέντρο έχοντας ένα εγκεκριμένο διάλειμμα για θηλασμό από το στήθος/ με σωληνάκι. Το IBLCE θα συνεργαστεί στενά με τον προμηθευτή, προκειμένου το εξεταστικό κέντρο να σας διασφαλίσει έναν ήσυχο χώρο για να θηλάσετε από το στήθος/ με σωληνάκι ή για να αντλήσετε γάλα. Ο χώρος που θα έχετε στη διάθεσή σας μπορεί να είναι ένα δωμάτιο ή ένα φορητό κουβούκλιο. Ο προμηθευτής και το IBLCE θα συνεργαστούν μαζί σας, για να βρεθεί το κοντινότερο εξεταστικό κέντρο στην κατοικία σας που μπορεί να προβεί στις σχετικές διευθετήσεις για θηλασμό από το στήθος/ με σωληνάκι. Ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης συμμετοχής στην εξέταση για πρόσθετες πληροφορίες.

6. Τι γίνεται αν προγραμματίσω τη διεξαγωγή της εξέτασης σε κάποιο εξεταστικό κέντρο και αυτό κλείσει λόγω της πανδημίας COVID-19; Θα υπάρξει χρέωση για τον προγραμματισμό νέου ραντεβού;

Αν το ραντεβού σας πρέπει να αλλάξει επειδή κάποιες εγκαταστάσεις κλείσουν ή λόγω κρατικών περιορισμών, θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ακύρωση του ραντεβού και θα λάβετε οδηγίες σχετικά με τον προγραμματισμό ενός νέου ραντεβού σε μελλοντική ημερομηνία. Δεν θα επιβληθούν χρεώσεις για τον προγραμματισμό νέου ραντεβού.

← Επιστροφή στο Εξεταστικό Κέντρο Πόρων
← Επιστροφή στις Πληροφορίες Live Remote Procting (LRP)
← Επιστροφή στις πληροφορίες του Κέντρου δοκιμών