X


Veelgestelde Vragen Over COVID-19 (FAQs – Dutch)

IBLCE COVID-19 FAQs (Dutch)

 1. Wanneer ontvang ik mijn IBCLC-certificaat per post?
 2. In welke toetsmodaliteiten worden de examens van maart en september 2023 afgenomen?
 3. Welke financiële opties zijn er als ik mijn examenafspraak moet intrekken of annuleren?
 4. Wanneer kan ik mijn examenafspraak plannen?
 5. Wat gebeurt er als ik of een familielid vlak voor het examen COVID-19 krijgt en ik niet kan deelnemen aan het examen?
 6. Ik ben bezig klinische praktijkuren te verwerven om voor IBCLC-certificering in aanmerking te komen. Mag ik dat nu op afstand doen?
 7. Verlengt de IBLCE de uiterste datum voor hercertificering door CERP-studiepunten?
 8. Ik heb een aantal klinische vragen met betrekking tot COVID-19. Kunt u deze beantwoorden?

VEELGESTELDE VRAGEN OVER HET TESTCENTRUM

 1. Hoe plan ik mijn afspraak in een testcentrum?
 2. Kan ik Prometric bellen om mijn afspraak bij een testcentrum te plannen?
 3. Welke maatregelen met betrekking tot COVID-19 worden in testcentra getroffen/waar moet ik op letten als ik naar het centrum ga?
 4. Kan ik ervoor kiezen om het examen af te leggen via Live Remote Proctoring in plaats van naar een testcentrum te gaan?
 5. Ik heb een goedkeuring voor een borstvoedingspauze tijdens mijn examen. Is dit nog steeds mogelijk in een testcentrum?
 6. Wat gebeurt er als ik een examen plan in een testcentrum dat sluit vanwege COVID-19? Moet ik dan een wijzigingsboete betalen?

1. Wanneer ontvang ik mijn IBCLC-certificaat per post?

De impact van COVID-19 maakte veranderingen noodzakelijk in het typische IBLCE-proces voor het verspreiden van IBCLC-certificaten. We begrijpen dat certificaten voor velen van u belangrijk zijn en de IBLCE werkt eraan om ze te verstrekken in overeenstemming met de huidige gezondheidsrichtlijnen. Raadpleeg het Examination Resource Centre voor updates over wanneer certificaten per post worden verzonden.

Voor degenen die onlangs zijn gecertificeerd of opnieuw zijn gecertificeerd, zijn er andere opties om uw certificeringsstatus nu te verifiëren, waaronder:

 • Log in op uw online account en bekijk uw status onder “Mijn inloggegevens”. U kunt hier een routebeschrijving vinden om toegang te krijgen tot uw account.
 • Een certificeringsverificatieformulier indienen, zodat we uw certificeringsstatus kunnen verstrekken aan iedereen die u autoriseert.
 • Zoeken op IBCLC-referentienummer (L-#) in het bijgewerkte openbaar register.
 • Contact opnemen met uw IBLCE-locatie voor een brief ter verificatie van uw IBCLC-certificeringsstatus die aan derden kan worden verstrekt.

2. In welke toetsmodaliteiten worden de examens van maart en september 2023 afgenomen?

Zowel de examens van maart als van september 2023 zullen worden afgenomen in testcentra over de hele wereld. Voor degenen die het examen in het Engels afleggen, is Live Remote Proctoring (LRP) ook een optie. Momenteel biedt de testleverancier van IBLCE LRP alleen in het Engels aan. Live Remote Proctoring vereist dat de kandidaat voldoet aan de technische en milieucriteria om thuis te testen.

Op deze afbeelding ziet u wat uw mogelijkheden zijn.

IBLCE heeft het gebruik van LRP goedgekeurd voor IBCLC-examenadministraties in 2023 – 2024 in het licht van de aanhoudende wereldwijde pandemie. Elk gebruik van LRP voor IBCLC-onderzoeken in 2025 en daarna zal worden onderworpen aan verdere evaluatie.

3. Welke financiële opties zijn er als ik mijn examenafspraak moet intrekken of annuleren?  

Bekijk hier de volledige lijst met uw financiële opties.

4. Wanneer kan ik mijn examenafspraak plannen? 

U ontvangt een e-mail met examenautorisatie van IBLCE volgens het tijdsbestek waarvoor u bent geaccepteerd voor het IBCLC-examen. In deze e-mail vindt u gedetailleerde informatie die u nodig heeft om uw afspraak te plannen. Probeer alstublieft niet uw examenafspraak in te plannen voordat u dit bericht heeft ontvangen.

De IBLCE begint in juli 2023 met het verzenden van e-mails met examenautorisatie voor het IBCLC-examen van september 2023.

Neem bij vragen contact op met uw regionale IBLCE-locatie.

5. Wat gebeurt er als ik of een familielid vlak voor het examen COVID-19 krijgt en ik niet kan deelnemen aan het examen? 

De IBLCE heeft regels voor buitengewone omstandigheden die voorzien in uitstel wegens gezondheidsproblemen van u of uw gezin, en die houden ook specifiek rekening met gezondheidsproblemen vanwege COVID-19. 

Volgens de regels moet wel documentatie worden overlegd. Zie de Informatiegids voor de kandidaten of Handleiding voor hercertificering in uw taal of neem contact op met de IBLCE-vestiging in uw regio voor uw vragen. 

6. Ik ben bezig klinische praktijkuren te verwerven om voor IBCLC-certificering in aanmerking te komen. Mag ik dat nu op afstand doen? 

Tot 30 september 2023 mag u klinische praktijkuren op afstand verwerven. Zie Advies betreffende Telegezondheid (uitgegeven op 3 april 2020) van de IBLCE en de Bijgewerkte voorlopige richtlijn bij het gebruik van technologie om te voldoen aan Leerweg 1, 2, en 3 klinische praktijkvereisten (heruitgegeven op 30 juni 2022) op uw taalpagina. Als u via leerweg 3 voor IBCLC in aanmerking wilt komen, raadpleeg dan de Gids voor stageplannen voor leerweg 3

7. Verlengt de IBLCE de uiterste datum voor hercertificering door CERP-studiepunten? 

De uiterste datum blijft 30 september 2023. 

Voor andere online mogelijkheden kunt u ook contact opnemen met uw internationale of nationale beroepsvereniging. 

De IBLCE heeft regels voor buitengewone omstandigheden die vanwege COVID-19 uitdrukkelijk zijn uitgebreid. Als uw gezondheid of dat van een direct familielid door COVID-19 wordt beïnvloed, of als u of uw partner is werkloos is vanwege COVID-19, dan kunt een beroep doen op de regels voor buitengewone omstandigheden. U behoeft daarvoor slechts een aanvraag in te dienen en documentatie te verstrekken, samen met het bewijs dat u 15 L-CERP-studiepunten heeft voltooid. Zie voor meer informatie de Regels voor verzoek tot verlenging van IBLCE®-hercertificering middels CERP-studiepunten.  

8. Ik heb een aantal klinische vragen met betrekking tot COVID-19. Kunt u deze beantwoorden? 

Gezien de ongekende situatie heeft IBLCE snel via sociale media de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie over COVID-19 verspreid, in het bijzonder toen de WHO COVID-19 voor het eerst tot pandemie bestempelde. 

Als certificeringsorgaan geeft de IBLCE doorgaans geen richtlijnen bij klinische vragen. Als u vragen hebt betreffende COVID-19, raden wij u aan feitelijke informatie te raadplegen, zoals uiteengezet in de gidsen voor de IBCLC-praktijk

U kunt ook contact opnemen met een beroepsvereniging.

VEELGESTELDE VRAGEN OVER HET TESTCENTRUM

1.     Hoe plan ik mijn afspraak in een testcentrum?

De IBLCE stuurt u een e-mail met toestemming voor het examen met gedetailleerde informatie over het planningsproces, inclusief een link naar de Prometric-webpagina waar u uw afspraak online kunt plannen. Sommige kandidaten moeten de planning telefonisch doen, raadpleeg dus uw e-mail met toestemming voor het examen voor specifieke instructies.

Lees voordat u uw examenafspraak plant, de COVID-19 kennisgeving voor het examen van de IBLCE en neem contact op met uw IBLCE-vestiging als u vragen heeft.

U moet bij de planning uw kandidaatsnummer (vermeld in de toestemmings-e-mail) gereed hebben.

2.     Kan ik Prometric bellen om mijn afspraak bij een testcentrum te plannen?

Als uw examenautorisatie-e-mail aangeeft dat u uw afspraak online kunt plannen via de Prometric-website, raden we u ten zeerste aan om dit te doen, aangezien Prometric lange wachttijden voor telefoontjes van de klantenservice heeft ervaren.

Sommige kandidaten moeten de planning telefonisch doen, raadpleeg dus uw e-mail met toestemming voor het examen voor specifieke instructies.

3.     Welke maatregelen met betrekking tot COVID-19 worden in testcentra getroffen/waar moet ik op letten als ik naar het centrum ga?

Vanwege COVID-19 neemt Prometric stappen in testcentra. Deze stappen zijn gebaseerd op aanbevelingen van de Centers for Disease Control (VS) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en worden steeds geactualiseerd op basis van de dan geldende voorschriften ter plaatse. Hieronder vindt u hiervan een overzicht en we raden u aan de website van Prometric regelmatig te controleren op actualiseringen, ook in de dagen voorafgaand aan uw examendatum.

 • Houd er rekening mee dat IBLCE het dragen van maskers door examinandi blijft verplichten tijdens het afleggen van het IBCLC-examen in testcentra. Kandidaten zijn verplicht om maskers of gezichtsbedekkingen te dragen gedurende hun hele tijd in het testcentrum, evenals om te voldoen aan alle andere federale of lokale vereisten die van kracht zijn op het moment van testen.
  • Let op: het kan zijn dat u uw masker kort moet verlagen / verwijderen, wanneer daarom wordt gevraagd, voor een foto als onderdeel van de veiligheidscontrole.
 • Om de bescherming van zijn werknemers en testpersonen te helpen waarborgen en om te blijven voldoen aan overheidsmandaten en aanbevelingen van de CDC, WHO en Johns Hopkins University, zullen tijdens het testproces veiligheidspraktijken worden nageleefd en in overeenstemming zijn met de richtlijnen van de lokale overheid. Houd er rekening mee dat vanwege lokale en regionale mandaten in sommige regio’s een beperkt aantal Prometric-testcentra van kandidaten vereist dat ze een vaccinatiebewijs overleggen om te kunnen testen. Kandidaten die vaccinatiedocumentatie moeten overleggen, moeten formulieren meebrengen die hun door hun zorgverlener zijn verstrekt op het moment van vaccinatie.
 • Voor kandidaten die van plan zijn om naar een andere staat, provincie of land te reizen om uw examen af te leggen, kunt u het reisadvies van Prometric hier bekijken.
 • Alle oppervlakken en materialen (bijv. tafels, pennen, enz.) worden regelmatig tussen examensessies gereinigd en in plaats van uitwisbare borden wordt kladpapier verstrekt.

BELANGRIJKE OPMERKING: Teneinde uw veiligheid en die van andere examenkandidaten en personeel van het testcentrum te waarborgen, gaat u ermee akkoord dat u niet mag deelnemen en dat u niet zult proberen uw geplande IBCLC-examen bij een gecontracteerd testcentrum af te leggen als:

 • U in de 10 dagen voorafgaand aan uw gepland examen symptomen heeft gehad van COVID-19 of griep of verkoudheidsachtige symptomen, alsmede 3 dagen nadat de symptomen zijn beëindigd.
 • U in de 10 dagen voorafgaand aan uw gepland examen positief heeft getest op COVID-19, alsmede 3 dagen nadat de symptomen zijn beëindigd.
 • U in de 10 dagen bent blootgesteld aan iemand bij wie de diagnose COVID-19 is gesteld.
 • U in de afgelopen 10 dagen bent teruggekeerd van een reis vanuit een zeer besmet gebied.*

*Als u van plan bent naar een andere staat, provincie of land te reizen om uw examen af te leggen, dient u vóór aanvang van uw reis na te gaan of er door de bevoegde overheidsinstanties reisadviezen zijn afgegeven.  In sommige gevallen vereisen de voorschriften een verplichte zelf opgelegde quarantaine, afhankelijk van waar u reist.  Elke persoon is zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de reis- en quarantainebeperkingen die op grond van de individuele omstandigheden voor hem of haar gelden. Testcentra behouden zich het recht voor om kandidaten die zich niet aan de plaatselijke voorschriften houden, de toegang te weigeren.

Houd er rekening mee dat Prometric de bovenstaande verklaringen indien nodig actualiseert. Bekijk dus al voor uw afspraak regelmatig de Prometric-website en de maatregelen voor sociale afstand. U kunt ook de informatie bekijken die de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gepubliceerd over internationaal reizen in verband met COVID-19.

Als u vragen heeft over dit proces of niet weet of u aan deze vereisten kunt voldoen, neem dan contact op met uw IBLCE-vestiging.

4.    Kan ik ervoor kiezen om het examen af te leggen via Live Remote Proctoring in plaats van naar een testcentrum te gaan?

Als u het examen in het Engels aflegt en uw computer wordt goedgekeurd door de System Readiness Check, en als uw werkruimte voldoet aan de omgevingscriteria, dan komt u in aanmerking voor LRP. Bekijk hier de informatie van de IBLCE over uw examenopties.

Meer informatie over het afleggen van het IBCLC-examen via Live Remote Proctoring in het Engels vindt u hier.

5. Ik heb een goedkeuring voor een borstvoedingspauze tijdens mijn examen. Is dit nog steeds mogelijk in een testcentrum?

Ja, u mag het examen nog steeds afleggen in een testcentrum met de goedgekeurde borstvoedingspauze. De IBLCE werkt nauw samen met de organisatie die het examen afneemt om een privélocatie te vinden waar u borstvoeding kunt geven of kunt afkolven. Deze privélocatie kan een privékamer of verplaatsbaar compartiment zijn. De organisatie die het examen afneemt en de IBLCE zullen samen met u het testcentrum vinden dat zich het dichtst bij uw huis bevindt en dat borstvoedingsaccommodatie kan bieden. Raadpleeg uw e-mail met toestemming voor het examen voor aanvullende informatie.

6. Wat gebeurt er als ik een examen plan in een testcentrum dat sluit vanwege COVID-19? Moet ik dan een wijzigingsboete betalen?

Als uw examenafspraak wordt beïnvloed als gevolg van de sluiting van het centrum of door overheidsbeperkingen, dan ontvangt u een e-mailbericht met de mededeling dat uw afspraak is geannuleerd en worden instructies gegeven voor het opnieuw plannen voor een datum in de toekomst. Er worden geen wijzigingskosten in rekening gebracht.

← Terug naar het Informatiecentrum voor examens
← Terug naar Live Remote Proctoring (LRP) -informatie
← Terug naar Testcentrum-informatie