X


Ofte stillede spørgsmål om COVID-19 (FAQs – Danish)

IBLCE COVID-19 FAQs (Danish)

 1. Hvornår modtager jeg mit IBCLC-certifikat med posten?
 2. Hvilke testmetoder vil marts og september 2023-undersøgelserne blive administreret i?
 3. Hvilke økonomiske valgmuligheder har jeg, hvis jeg er nødt til at trække mig fra eller aflyse min eksamensaftale?
 4. Hvornår kan jeg planlægge min eksamensaftale?
 5. Hvad sker der, hvis jeg eller en af mine pårørende får COVID-19 tæt på eksamenstidspunktet, og jeg derfor ikke kan tage min eksamen?
 6. Jeg er i gang med at optjene mine kliniske praksistimer til IBCLC-certificering. Må jeg gøre det via fjernovervågning på nuværende tidspunkt?
 7. Vil IBLCE forlænge fristen for recertificering med CERP-point?
 8. Jeg har nogle kliniske spørgsmål vedrørende COVID-19. Kan I besvare dem for mig?

Ofte Stillede Spørgsmål om testcentre

 1. Hvordan skemalægger jeg min eksamen på et testcenter?
 2. Kan jeg ringe til Prometric for at skemalægge min eksamen på et testcenter?
 3. Hvilke foranstaltninger i forhold til COVID-19 bruges på testcentrene/hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg tager hen til centret?
 4. Kan jeg vælge at tage eksamen via Live Remote Proctoring i stedet for at tage hen til et testcenter?
 5. Jeg er blevet godkendt til en ammepause i løbet af min eksamen. Er det stadig en mulighed på testcentret?
 6. Hvad sker der, hvis jeg skemalægger en eksamen på et testcenter, som efterfølgende lukkes på grund af COVID-19? Skal jeg betale et gebyr for omlægningen?

1. Hvornår modtager jeg mit IBCLC-certifikat med posten?

Påvirkningen af COVID-19 nødvendiggjorde ændringer i IBLCEs typiske proces med at formidle IBCLC-certifikater. Vi forstår, at certifikater er vigtige for mange af jer, og IBLCE arbejder på at levere dem i overensstemmelse med gældende sundhedsretningslinjer. Tjek venligst Eksamensressourcecentret for opdateringer om, hvornår certifikater sendes med posten.

For dem, der for nylig er blevet certificeret eller gencertificeret, er der andre muligheder for at bekræfte din certificeringsstatus nu, herunder:

 • Log ind på din online-konto og se din status under “Mine legitimationsoplysninger.” Du kan finde rutevejledning for at få adgang til din konto her.
 • Indsendelse af en certificeringsbekræftelsesformular, så vi kan give din certificeringsstatus til den, du godkender.
 • Søgning efter IBCLC-legitimationsnummer (L-#) i det opdaterede offentlige register.
 • Kontakt din IBLCE-lokation for at få et brev, der bekræfter din IBCLC-certificeringsstatus, som kan gives til tredjeparter.

2. Hvilke testmetoder vil marts og september 2023-undersøgelserne blive administreret i?  

Både marts og september 2023-eksamen administreres på testcentre rundt om i verden. For dem, der tager eksamen på engelsk, vil Live Remote Proctoring (LRP) også være en mulighed. I øjeblikket tilbyder IBLCEs testleverandør kun LRP på engelsk. Live Remote Proctoring kræver, at kandidaten overholder de tekniske og miljømæssige kriterier for testning i deres hjem. 

Se nedenstående oversigt over dine valgmuligheder:

IBLCE har godkendt brugen af LRP til 2023 – 2024 IBCLC-undersøgelsesadministrationer i lyset af den igangværende globale pandemi. Enhver brug af LRP til IBCLC-undersøgelser i 2025 og derefter vil blive genstand for yderligere gennemgang.

3. Hvilke økonomiske valgmuligheder har jeg, hvis jeg er nødt til at trække mig fra eller aflyse min eksamensaftale?  

Se venligst den fulde liste over dine økonomiske muligheder her.

4. Hvornår kan jeg planlægge min eksamensaftale? 

Du modtager en e-mail til godkendelseseksamen fra IBLCE i henhold til den tidsramme, som du er blevet accepteret til IBCLC-eksamen. Denne e-mail giver dig detaljerede oplysninger, som du har brug for for at planlægge din aftale. Forsøg ikke at planlægge din eksamensaftale, før du modtager denne meddelelse.

IBLCE begynder at sende e-mails om eksaminationstilladelse til IBCLC-eksamen i september 2023 i juli 2023. 

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din IBLCE regionale placering.

5. Hvad sker der, hvis jeg eller en af mine pårørende får COVID-19 tæt på eksamenstidspunktet, og jeg derfor ikke kan tage min eksamen? 

IBLCE har udarbejdet et sæt retningslinjer for ekstraordinære omstændigheder, som omhandler udsættelse på grund af helbredsproblemer hos dig eller dine pårørende, og de gælder også specifikt for helbredsproblemer i forbindelse med COVID-19. 

Retningslinjerne kræver dog, at du indsender dokumentation. Se Information til eksamenskandidater eller Guide til recertificering på vores danske side eller kontakt dit regionale IBLCE-kontor, hvis du har nogle spørgsmål.  

6. Jeg er i gang med at optjene mine kliniske praksistimer til IBCLC-certificering. Må jeg gøre det via fjernovervågning på nuværende tidspunkt? 

Til og med 30. september 2023 må du optjene dine kliniske praksistimer via fjernovervågning. Se IBLCE vejledende udtalelse vedrørende telesundhed (udstedt den 3. april 2020) samt den Opdaterede midlertidige vejledning om brug af teknologi til overholdelse af kravene for klinisk praksis på Pathway 1, 2 og 3 (genudgivet den 30. juni 2022) på vores danske side. Hvis du arbejder på at opnå din IBCLC-certificering via Pathway 3, skal du se Vejledning til Pathway 3-plan.  

7. Vil IBLCE forlænge fristen for recertificering med CERP-point? 

Fristen vil fortsat være 30. september 2023. 

Du kan også overveje at kontakte din internationale eller nationale erhvervsfaglige sammenslutning for andre onlinemuligheder. 

IBLCE har et sæt retningslinjer for ekstraordinære omstændigheder, som er blevet udvidet specifikt på grund af COVID-19. Hvis du eller en af dine pårørende påvirkes helbredsmæssigt af COVID-19, eller hvis du eller din partner er blevet arbejdsløs på grund af COVID-19, gælder retningslinjerne for ekstraordinære omstændigheder for dig. Det kræver blot, at du ansøger om det og indsender dokumentation for de ekstraordinære omstændigheder sammen med dokumentation for opnåelse af 15 L-CERP-point. Se IBLCE Recertificering vha. CERPs – retningslinjer for forlængelse for yderligere oplysninger. 

8. Jeg har nogle kliniske spørgsmål vedrørende COVID-19. Kan I besvare dem for mig? 

På grund af den uvante situation valgte IBLCE hurtigt at dele vejledning fra World Health Organization angående COVID-19, via sociale medier, især lige da WHO erklærede COVID-19 for en pandemi.  

Da IBLCE er et certificeringsorgan, svarer vi typisk ikke på kliniske spørgsmål. Hvis du har spørgsmål angående COVID-19, opfordres du til, som anført i IBCLC-praksisvejledningerne, at konsultere evidensbaseret information. 

Du kan også overveje at kontakte en erhvervsfaglige sammenslutning. 

Ofte Stillede Spørgsmål om testcentre

1.     Hvordan skemalægger jeg min eksamen på et testcenter?

IBLCE sender dig en e-mail med din eksamensgodkendelse og detaljerede oplysninger om skemalægningsprocessen, herunder et link til Prometrics hjemmeside, hvor du kan skemalægge din eksamensaftale online. For nogle kandidater vil det være nødvendigt at foretage skemalægningen over telefon, så sørg for at læse din e-mail med eksamensgodkendelsen grundigt for specifikke instrukser.

Inden du skemalægger din eksamensaftale, skal vi bede dig læse IBLCE’s COVID-19 meddelelse om eksamen og kontakte dit regionale IBLCE-kontor, hvis du har nogle spørgsmål.

Du skal sørge for at have dit godkendelsesnummer (fremgår af e-mailen med eksamensgodkendelsen) klar, når du skemalægger din eksamensaftale.

2. Kan jeg ringe til Prometric for at skemalægge min eksamen på et testcenter?

Hvis din e-mail med godkendelseseksamen angiver, at du kan planlægge din aftale online via Prometric-webstedet, opfordrer vi dig kraftigt til at gøre det, da Prometric har oplevet udvidede ventetider for kundeservicetelefonopkald.

For nogle kandidater vil det være nødvendigt at foretage skemalægningen over telefon, så sørg for at læse din e-mail med eksamensgodkendelsen grundigt for specifikke instrukser.

3.     Hvilke foranstaltninger i forhold til COVID-19 bruges på testcentrene/hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg tager hen til centret?

Prometric har indført nogle foranstaltninger på sine testcentre på grund af COVID-19. Disse foranstaltninger er baseret på anbefalingerne fra CDC (Center for Disease Control) i USA og WHO (World Health Organization) og opdateres på basis af de gældende forordninger i de lokale retskredse. Nedenstående er et overblik over disse foranstaltninger, og vi opfordrer dig til at tjekke Prometrics hjemmeside for opdateringer jævnligt, især i dagene op til din eksamensdato.

 • Bemærk venligst, at IBLCE fortsat kræver, at eksaminander bærer masker, mens de tager IBCLC-eksamenen på testcentre. Kandidater er forpligtet til at bære masker eller ansigtsbeklædning i hele deres tid på testcentret, såvel som at overholde alle andre føderale eller lokale krav, der er gældende på testtidspunktet.
  • Bemærk: Det kan være nødvendigt at du sænker / fjerner din maske kort, når du bliver bedt om det, for et foto som en del af sikkerhedsproceduren.
 • For at hjælpe med at sikre beskyttelsen af sine medarbejdere og testpersoner og forblive i overensstemmelse med regeringsmandater og anbefalinger fra CDC, WHO og Johns Hopkins University, vil sikkerhedspraksis blive vedtaget under hele testprocessen og vil være i overensstemmelse med lokale myndigheders retningslinjer. Bemærk venligst, at på grund af lokale og regionale mandater i nogle regioner, vil et begrænset antal Prometric testcentre kræve, at kandidater fremviser bevis for vaccination for at teste. Kandidater, der skal fremvise vaccinationsdokumentation, skal medbringe formularer, som deres sundhedsudbyder har fået tilsendt på vaccinationstidspunktet.
 • For kandidater, der planlægger at rejse til en anden stat, provins eller et andet land for at tage din eksamen, bedes du læse Prometrics rejsevejledning her.
 • Alle overfladematerialer (f.eks. skriveborde, kuglepenne, etc.) rengøres regelmæssigt mellem hver eksamen, og der udleveres kladdepapir i stedet for notestavler.

VIGTIG MEDDELELSE: For at sikre din, andre testtageres og testcenterpersonalets sikkerhed, accepterer du, at du ikke kan tage eksamen og at du ikke vil forsøge at tage din skemalagte IBCLC-eksamen på et testcenter, såfremt:

 • Du har oplevet symptomer på COVID-19 eller influenzalignende eller forkølelseslignende symptomer de seneste 10 dage før din skemalagte eksamen plus 3 dage efter ophør af symptomer.
 • Du er blevet testet positiv for COVID-19 i de seneste 10 dage før din skemalagte eksamen plus 3 dage efter ophør af symptomer.
 • Du har været i tæt personlig kontakt med andre, der er blevet diagnosticeret med COVID-19 i de seneste 10 dage før din skemalagte eksamen.
 • Er hjemvendt fra rejser i højrisikoområder inden for de seneste 10 dage.*

*Hvis du planlægger at rejse til en anden stat, provins eller land for at tage din eksamen, skal du inden din afrejse tjekke, om der findes nogen rejsevejledninger udstedt af de relevante statslige myndigheder. I visse tilfælde kræver reglerne, at du går i karantæne afhængigt af hvilket land, du rejser fra. Det er den enkeltes ansvar at overholde de rejse- og karantænerestriktioner, der gælder for denne på baggrund af deres individuelle omstændigheder. Testcentre forbeholder sig ret til at afvise kandidater, der ikke overholder de lokale regler.

Bemærk, at Prometric opdaterer disse udsagn og ovenstående information efter behov, og det er derfor op til dig at tjekke Prometrics hjemmeside og retningslinjerne for social distancering regelmæssigt op til eksamensaftale. Du kan også se den information, WHO har udsendt, om international rejseaktivitet i forhold til COVID-19.

Hvis du har nogle spørgsmål til processen og/eller din evne til at leve op til disse krav, bedes du kontakte dit regionale IBLCE-kontor.

4.     Kan jeg vælge at tage eksamen via Live Remote Proctoring i stedet for at tage hen til et testcenter?

Hvis du kan tage eksamenen på engelsk, og hvis din computer lever op til systemkravene og dit arbejdsområde lever op til de miljømæssige kriterier, kan du vælge LRP. Se IBLCE’s information om dine eksamensmuligheder her.

Du kan finde yderligere oplysninger om hvordan du tager IBCLC-eksamen via Live Remote Proctoring på engelsk her.

5. Jeg er blevet godkendt til en ammepause i løbet af min eksamen. Er det stadig en mulighed på testcentret?

Ja, du må stadig tage din eksamen på et testcenter med en godkendt ammepause. IBLCE arbejder sammen med prøveudbyderen om at give dig et privat sted, hvor du kan amme eller pumpe ud i fred. Det private sted kan være et privat rum eller en transportabel bås. Prøveudbyderen og IBLCE vil arbejde sammen med dig om at finde det testcenter, som kan imødekomme dit behov for en ammepause, der er tættest på din bopæl. Se din e-mail med eksamensgodkendelsen for yderligere oplysninger.

6. Hvad sker der, hvis jeg skemalægger en eksamen på et testcenter, som efterfølgende lukkes på grund af COVID-19? Skal jeg betale et gebyr for omlægningen?

Hvis din eksamensaftale påvirkes af lukninger eller nationale restriktioner, vil du modtage en e-mail med information om at din aftale er blevet aflyst, og med vejledning i hvordan du kan omlægge din eksamen til en fremtidig dato. Der vil ikke blive pålagt gebyrer for omlægningen.

← Vend tilbage til Eksamensressourcecenter
← Vend tilbage til Live Remote Proctoring (LRP) oplysninger
← Vend tilbage til Test Center Information